Extra tijd voor Generiek kompas ‘Samen­werken aan kwaliteit van bes­taan’

Geplaatst op 2 mei 2023

Zorgaanbieders, beroepsgroepen, zorgkantoren en -verzekeraars en cliëntenvertegenwoordigers, waaronder LOC Waardevolle zorg, werken samen aan het Generiek kompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan. Thuis, in de wijk en verpleeghuis’, voorheen het Kwaliteitskader. Een mooie en gedragen visie om de kwaliteit van zorg en ondersteuning rond de cliënt passend te maken is er alvast. De partijen krijgen van Zorginstituut Nederland tot 1 december 2023 extra tijd om concrete afspraken te maken.

Het Generiek kompas gaat over verpleeghuiszorg én over zorg en ondersteuning thuis en in de wijk: ouderenzorg, wijkverpleging en sociaal domein. Voor ouderen en specifieke doelgroepen zoals mensen met niet-aangeboren hersenletsel, Korsakov, Huntington, Parkinson en jonge mensen met dementie. Het kompas biedt ruimte om op een andere manier naar kwaliteit te kijken en de zorg en ondersteuning rond de cliënt te organiseren en vorm te geven. Voor patiënten en cliënten en hun naasten is het kompas straks een duidelijke leidraad om te weten wat zij nodig hebben en van zorg en ondersteuning mogen verwachten. Maar ook hoe zij afspraken over hun eigen rol kunnen maken.

Het kompas is in lijn met het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Planning

In maart 2023 werd het Generiek kompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ aangeboden aan het Zorginstituut. Daarop besloot het instituut de betrokken partijen extra tijd te gunnen. Voorzitter Sjaak Wijma: “We zijn positief over het resultaat dat de partijen in korten tijd hebben bereikt in de beweging naar passende zorg en ondersteuning thuis, in de wijk en in het verpleeghuis. We stellen vast dat de visie van het Generiek kompas door alle betrokken partijen wordt gedragen en dat nog verdere uitwerking nodig is.”

Het kompas met concrete afspraken en meetinstrumenten moet uiterlijk 1 december 2023 klaar zijn. Als het aan de eisen voldoet, kan het Zorginstituut dit naar verwachting per 1 januari 2024 opnemen in het Register. Het kompas kan dan het bestaande Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het addendum en het (relevante deel van het) Kwaliteitskader Wijkverpleging vervangen.

Rol LOC

LOC blijft betrokken bij de verdere ontwikkeling van het kwaliteitskompas. Mieke Hollander (tijdelijk coördinator LOC Waardevolle zorg) vertegenwoordigt LOC bij de uitvoering van de werkagenda. Marthijn Laterveer (coördinator LOC Waardevolle zorg) blijft deel uitmaken van de besluitvormende kerngroep ‘Smaakmakers’ die op persoonlijke titel zijn uitgenodigd.

Meer weten?

Nieuwsbericht: Cliëntenraden steunen ‘kompas Samenwerken aan kwaliteit van bestaan’

Download artikel als PDF

Praat mee! (1)

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

HELEEN Vrijhof 10 maanden geleden

een aantal partijen heeft het Kompas (nog) niet ondertekend. Misschien wel informatief ook daarover te berichten inclusief hun argumentatie daarvoor. Een daarvan is namelijk ook een belangrijk platform van gebruikers: de Patiëntenfederatie. Die zegt: ‘De Patiëntenfederatie heeft nog onvoldoende vertrouwen in het ‘Kompas Samenwerken aan kwaliteit van bestaan. Thuis, in de wijk en in verpleeghuis.’ Dit kompas moet de kwaliteitskaders voor verpleeghuiszorg en wijkverpleging gaan vervangen. Ondanks de inzet van vele partijen en verschillende goede ambities, bevat het kader volgens de Patiëntenfederatie – zeker ten opzichte van de huidige kaders – te weinig toetsbare normen en criteria die inzicht geven in de kwaliteit van zorg voor cliënten en deze kunnen borgen: “Het kader is teveel vanuit de aanbieders geschreven en te weinig vanuit de cliënten.” Dat lijkt me toch wel een zeer serieus te nemen signaal.

Reageer op dit bericht

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese