Regionale bijeen­komst cliënten­raden Noord-Hol­land (Zaandam)

  • 25 mei 2024
  • 10:00 - 12:00
  • Saenden, Nova Zembla 2, 1506 VD Zaandam

Thema: Hoe houden we de medezeggenschapsregeling actueel en levend?

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) verving ruim drie jaar geleden de Wmcz uit 1996. De meeste cliëntenraden hebben in 2020 hun medezeggenschapsregeling in het kader van de WMCZ2018 herzien en vastgesteld, maar hoe zorgen we ervoor dat het geen dode letter wordt? Immers, de samenstelling van raden verandert nogal eens en ook het management (zowel op lokaal als bestuurlijk niveau) is niet altijd even stabiel. Hoe organiseer je het gesprek hierover?  Vooruitlopend op de evaluatie van de wet in 2025 organiseren wij een tweetal bijeenkomsten met sprekers vanuit LOC, Cliëntenraad en RvB van De Zorgcirkel over hoe opnieuw het gesprek aan te gaan over visie op medezeggenschap, ieders rol daarin, en waar nodig tot aanscherping van de regeling te komen.Na deze inleidingen gaan we in groepjes met elkaar in gesprek om ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaars ideeën en inzichten rondom de werking van de WMCZ2018 in ieders organisatie.

Programma

9.45 uur Inloop

10.00 uur Inleiding Evaluatie medezeggenschapsregeling door Tiske Boonstra (LOC Waardevolle zorg)

10.20 uur Interview met Joost Cornelis (CCR) en Edwin Kalbfleisch (RvB) De Zorgcirkel

10.50 uur Koffiepauze

11.10 uur Uitwisseling ervaringen, inzichten en tips: in groepen

Overige informatie

  • Voor algemene vragen over de regionale netwerken of LOC neem contact op met 
    • Vraagbaak LOC 030 284 32 00
    • Netwerk contactpersoon LOC – Klazien Teeuwissen – k.teeuwissen@loc.nl

Kosten

Deelname voor LOC leden is gratis. Andere cliëntenraden zijn ook welkom, de kosten voor niet-leden zijn € 40,- per persoon. Is je cliëntenraad nog niet lid van LOC? Bekijk hier de lidmaatschapsvoordelen.

Aanmelden

Klik op onderstaande knop om je aan te melden voor deze bijeenkomst.

Indien je onverhoopt niet aanwezig kan zijn bij de bijeenkomst, vragen wij je om dit uiterlijk 48 uur van tevoren te laten weten via loc@loc.nl. Bij een te late afmelding zijn we helaas genoodzaakt om een factuur te sturen ter hoogte van het tarief voor niet-leden

Op maandag 20 mei is LOC gesloten vanwege Pinksteren.

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese