Lid worden

Cliëntenraden en andere medezeggenschapsorganen kunnen lid worden van LOC. In overleg met de leden heeft LOC ervoor gekozen om uitgebreide pakketten aan te bieden. Zodat niet steeds voor alles een rekening komt. En we ook mensen hebben om op lokaal, regionaal en landelijk niveau de stem van de cliëntenraad te laten horen. Bijvoorbeeld bij zorgkantoren/verzekeraars, de Tweede Kamer en de ministeries. Aanmelden als lid kan hier.

LOC kent twee pakketten voor cliëntenraden.

Pakket 1

De inhoud van dit pakket is:

 • Landelijke belangenbehartiging
 • Vraagbaak
 • Informatie via platform www.loc.nl en www.clientenraad.nl
 • Twee exemplaren tijdschrift Zorg & Zeggenschap (4 maal per jaar)
 • Wekelijkse elektronische nieuwsbrief voor cliëntenraden
 • Maandelijkse algemene elektronische nieuwsbrief LOC
 • Deelname aan landelijke trainingsdagen (minimaal 10 per jaar)
 • Deelname aan regionale netwerkbijeenkomsten (minimaal 1 per provincie per jaar)
 • Deelname aan landelijke congressen (minimaal 2 per jaar)
 • Deelname door de ondersteuner van de cliëntenraad aan cursussen & bijeenkomsten voor cliëntenraden
 • Gebruik van experts bouw en financiën (exclusief reiskosten van deze experts)

Dit pakket kost € 875 per cliëntenraad per jaar.

Pakket 2

De inhoud van dit pakket is hetzelfde als bij pakket 1 aangevuld met deze extra’s:

 • Reiskosten experts bouw en financiën
 • Vier uur ondersteuning op maat
 • Begeleiding bij starten procedure geschillencommissie Landelijke Commissie Vertrouwenslieden.

Dit pakket kost € 1.275 per cliëntenraad per jaar.

Extra diensten op maat kosten voor aangesloten cliëntenraden € 103 per uur; voor niet-aangesloten cliëntenraden € 123 per uur.

Aangepast pakket

Voor nieuwe organisatievormen van (mede)zeggenschap, zoals zorgcoöperaties, kunnen we een pakket op maat met een aangepaste prijs bieden.

Aanmelden

Aanmelden als lid kan via het aanmeldformulier.

Wijzigen of opzeggen

Wijzigen of opzeggen van het lidmaatschap kan bij de start van een nieuw kalenderjaar door uiterlijk 1 oktober een brief te sturen aan LOC. Het adres is Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht. Graag ontvangen wij de opzegging of wijziging van de cliëntenraad zelf. En we stellen het op prijs om de reden van wijziging of opzegging te lezen.

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.