Ron­detafel­gesprek Cliënten­medezeg­genschap ambulan­cezorg

  • 2 oktober 2023
  • 13:00 - 15:00
  • LOC, Hof van Transwijk 2, Utrecht

Cliëntenmedezeggenschap ambulancezorg

Tijdens de LOC-Week van de Medezeggenschap wordt bij LOC, Hof van Transwijk 2 in Utrecht op maandag 2 oktober van 13.00 – 15.00 uur een Rondetafelgesprek georganiseerd rondom het thema: Cliëntenmedezeggenschap ambulancezorg.

Informatie- en kennisdeling, krachten bundelen

De ambulancezorg in Nederland is regionaal georganiseerd in Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s). De indeling is gelijk aan die van de 25 Veiligheidsregio’s.

Binnen elke RAV is met de komst van de Wmcz 2018 ook een cliëntenraad verplicht.

LOC is in 2023 gestart met het organiseren van (online) netwerkbijeenkomsten voor cliëntenraden Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s).

Vanuit deze bijeenkomsten is het initiatief genomen om te komen tot een petit comité van twee LOC-adviseurs en een voorzitter en vice-voorzitter van twee cliëntenraden. Inmiddels zijn contacten gelegd met Ambulancezorg Nederland (AZN), het team acute zorg directie curatieve zorg van het ministerie van VWS en de Patiëntenfederatie Nederland.

Rondetafelgesprek

Het petit comité geeft in de Week van de Medezeggenschap een terugkoppeling over de gesprekken met AZN, VWS en de Patiëntenfederatie.

Doel is gezamenlijk verder te verkennen op welke wijze bundeling van krachten van meerwaarde is. Enerzijds draagt het bij aan waardevolle medezeggenschap binnen de eigen RAV over o.a. (door)ontwikkeling VWS-beleid acute zorg en bijvoorbeeld samenwerking tussen eerste- en tweedelijns zorgaanbieders. Anderzijds kun je invloed uitoefenen vanuit cliënten-/patiëntenperspectief op landelijke ontwikkelingen ambulancezorg. Niet omdat het moet op basis van een wet, de Wmcz 2018, maar omdat er geen nieuw beleid gemaakt kan worden, als je de mensen om wie het gaat er niet bij betrekt.

Kosten

Tijdens de Week van de Medezeggenschap zijn alle cursussen en bijeenkomsten kosteloos voor zowel leden als niet-leden van LOC.

Is je cliëntenraad nog geen lid van LOC en wil je meer weten over de lidmaatschapsvoordelen? Op de pagina lid worden staat alle informatie over het lidmaatschap.

Aanmelden

Klik op de onderstaande knop om je aan te melden.

Indien je onverhoopt niet aanwezig kan zijn bij de bijeenkomst, vragen wij je om dit uiterlijk 48 uur van tevoren te laten weten via loc@loc.nl. Bij een te late afmelding zijn we helaas genoodzaakt om een factuur te sturen van €50,-.

Lid worden

Cliëntenraden hebben veel voordeel van een LOC-lidmaatschap. Wilt u zich aanmelden? Dat kan via vraagbaak@loc.nl of rechtstreeks via het LOC-Sociaal Platform: https://www.clientenraad.nl/word-lid/ Of neem contact op met de LOC-Vraagbaak via telefoonnummer (030) 284 32 00 bereikbaar maandag t/m vrijdag van 09.00 -17.00 uur)..

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese