Model-reg­lemen­ten bij Wmcz 2018

LOC Waardevolle zorg heeft in samenwerking met ActiZ, De Nederlandse ggz (voorheen GGZ Nederland) en Zorgthuisnl een model Medezeggenschapsregeling voor cliëntenraden en centrale cliëntenraad gemaakt. Ook voor de Jeugdzorg is er een model.

Per 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) ingegaan. Cliëntenraden en zorginstellingen moeten nieuwe afspraken maken over de inrichting van de medezeggenschap. Zij kunnen hierbij gebruikmaken van het model. Ook zijn er modellen voor het huishoudelijk reglement van de cliëntenraad en van de centrale cliëntenraad. En een modelovereenkomst ondersteuning cliëntenraad. Daarnaast maakte LOC speciaal voor cliëntenraden ook diverse handreikingen met tips en handvatten voor het proces om te komen tot de medezeggenschapsregeling.

Model medezeggenschapsregeling

In de modelregeling staan:

  • de afspraken die de (centrale) cliëntenraad en de instelling moeten maken op basis van de Wmcz 2018 zoals de samenstelling van de cliëntenraad;
  • de afspraken over de faciliteiten van de cliëntenraad en de centrale cliëntenraad die zij kunnen gebruiken voor hun werk zoals vergoedingen en onafhankelijke ondersteuning;
  • de rechten en plichten van de (centrale) cliëntenraad en de instelling;
  • de naleving via de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden.

Download model medezeggenschapsregeling

De modelregeling en de bijlage over de centrale cliëntenraad zijn inmiddels definitief vastgesteld door de verschillende partijen die meewerkten aan de totstandkoming.

Model huishoudelijk reglement

Cliëntenraden leggen in een huishoudelijk reglement hun werkwijze vast. (Centrale) cliëntenraden kunnen daarbij gebruik maken van de volgende modellen:

Modelovereenkomst ondersteuning cliëntenraad

In de (Wmcz 2018) staat dat de cliëntenraad recht heeft op onafhankelijke ondersteuning (artikel 6 lid 3). En dat de cliëntenraad instemmingsrecht heeft met betrekking tot de selectie en benoeming van de ondersteuner van de cliëntenraad (artikel 8 lid 1 onder i). Het conceptmodel Medezeggenschapsregeling van ActiZ, de Nederlandse ggz (voorheen GGZ Nederland), LOC Waardevolle zorg en Thuiszorgnl adviseert instelling en cliëntenraad om over de ondersteuning een aantal aparte schriftelijke afspraken te maken. 

LOC heeft een modelovereenkomst ondersteuning gesmaakt die cliëntenraden en instellingen kan helpen bij het maken van deze afspraken:

Handreikingen voor cliëntenraden

Om cliëntenraden te ondersteunen bij het proces om te komen tot een medezeggenschapsregeling, maakte LOC diverse hulpmiddelen en handreikingen.

Omgaan met de medezeggenschapsregeling

LOC heeft een handreiking opgesteld die vanuit cliëntenperspectief een toelichting geeft op de modellen en de keuzes die (centrale) cliëntenraden daarbij kunnen maken.


Visie op medezeggenschap

Voordat raden en instelling aan de slag gaan met het maken van nieuwe afspraken adviseert LOC om samen een visie op medezeggenschap op te stellen Deze vormt de basis voor nieuwe afspraken en helpt bij het maken van die afspraken. Ook daarvoor heeft LOC een handreiking beschikbaar gesteld.

Stappenplan aan de slag met de Wmcz 2018

Wanneer er een gedeelde visie is, kunnen (centrale) cliëntenraden en instelling gezamenlijk de eigen medezeggenschapsregeling opstellen.
Zie ook het stappenplan om te komen tot de nieuwe medezeggenschapsregeling.

Voor meer hulpmiddelen kun je terecht op de themapagina over de Wmcz 2018

Webinar toelichting (model-)medezeggenschapsregeling

Eerder gaf Thom van Woerkom, coördinator LOC Cliëntenraden, een toelichting op de (model-)medezeggenschapsregeling. Deze webinar is nu terug te kijken. Klik hier voor meer informatie.

Ondersteuning LOC

Wanneer je daar behoefte aan hebt, biedt LOC op maat ondersteuning aan bij het proces om te komen tot een gezamenlijke visie, bij het traject om te komen tot een (hernieuwde) medezeggenschapsregeling of het (opnieuw) inrichten van jouw medezeggenschapsstructuur.

Meer weten?

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese