Stap­penplan aan de slag met de Wmcz 2018

Geplaatst op 16 december 2019

De komst van de Wmcz 2018 is een goede gelegenheid om de huidige vorm en structuur van medezeggenschap tegen het licht te houden. Wat is jullie visie op medezeggenschap? Sluit de huidige vorm en structuur aan op wat jullie graag willen? Wanneer je wijzigingen wil aanbrengen in de vorm of structuur is dit een goed moment, omdat afspraken opnieuw moeten worden vastgelegd. In dit stappenplan lees je hoe je te werk kunt gaan om tot nieuwe afspraken over medezeggenschap te komen.

Afspraken

Op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) moeten instelling en (centrale) cliëntenraden nieuwe afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in een medezeggenschapsregeling voor de (centrale) cliëntenraden komen. De (centrale) cliëntenraden moeten met deze regelingen instemmen. Cliëntenraden kunnen zelf in actie komen om met een voorstel te komen. Of zij wachten tot de instelling met een eigen voorstel komt. Hieronder kun je lezen welke stappen (centrale) cliëntenraden kunnen nemen.

Stap 1 – aan de slag

Inventariseren onder de (centrale) cliëntenraden of zij proactief of afwachtend willen zijn in het maken van nieuwe afspraken over medezeggenschap. De (centrale) cliëntenraden nemen hierover een gezamenlijk besluit en communiceren dit besluit met de instelling.

Let op: de huidige afspraken tussen (centrale) cliëntenraden en instelling blijven na invoering van de Wmcz 2018 gelden. Het is dus niet zo dat de wet ervoor zorgt dat het huidige instellingsbesluit en de samenwerkingsovereenkomst niet meer meer geldend zijn. Raden mogen vasthouden aan deze afspraken, totdat er nieuwe afspraken zijn gemaakt die voldoen aan de bepalingen uit de Wmcz 2018.

Stap 2 – visie op medezeggenschap

De (centrale) cliëntenraden en de instelling gaan in gesprek over de waarde van de medezeggenschap. Wat draagt de medezeggenschap bij aan de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en aan de kwaliteit van de besluitvorming? 

Vervolgens maken zij de visie concreet en leggen zij afspraken vast in de medezeggenschapsregeling. De (centrale) cliëntenraden en de instelling bepalen hoe men wil komen tot de invulling van de regeling. Dit kan bijvoorbeeld door het instellen van een werkgroep waarin de leden uit de raden en instelling vertegenwoordigd zijn. 

Stap 2 kan het best gemaakt worden via een startbijeenkomst waar alle (centrale) cliëntenraden en bestuurder bij aanwezig zijn. Deze bijeenkomst kan geleid worden door een (externe) procesbegeleider. Deze kan dan zowel de belangen van de raden als de instelling meenemen.

Stap 3 – vastleggen afspraken

De instelling en (centrale) cliëntenraden maken afspraken over de medezeggenschapsregeling en leggen deze vast. 

Medezeggenschapsregeling

 1. De werkgroep inventariseert hoe de medezeggenschap nu functioneert en of het nodig is de invulling van de medezeggenschap te veranderen op basis van de Wmcz 2018 en/of op basis van de praktijk en wensen van de (centrale) cliëntenraden. Hierbij gaat het om:
 • de structuur en samenhang van medezeggenschap;
 • aantal leden, benoeming en ontslag leden, wie er lid kunnen worden en de wijze van benoeming van de leden van de (centrale) cliëntenraden;
 • verdeling van rechten tussen (centrale) cliëntenraden;
 • verstrekking van begrijpelijke informatie aan raden;
 • betrokkenheid van de (centrale) cliëntenraden bij veranderingen van doelstelling en grondslag, fusie of duurzame samenwerking, overdracht van de zeggenschap van de zorg of een onderdeel ervan, ingrijpende verbouwing, nieuwbouw en verhuizing, selectie en benoeming van direct leidinggevenden van zorgverleners.
 • welke rechten de (centrale) cliëntenraden nu hebben op basis van de huidige Wmcz;
 • welke rechten er op basis van de Wmcz 2018 bij komen;
 • welke rechten er op basis van de Wmcz 2018 af zouden kunnen gaan en nu in geldige overeenkomsten zijn opgenomen. Daarbij vraagt zij of (centrale) cliëntenraden deze (bovenwettelijke) rechten wil houden en wat daarvoor de redenen zijn.
 • welke faciliteiten de (centrale) cliëntenraden nu hebben en of het nodig is hierin verandering te brengen op basis van de Wmcz 2018 en/of op basis van de praktijk en wensen van de (centrale) cliëntenraden. Er kunnen bijvoorbeeld extra afspraken over de onafhankelijke ondersteuning gemaakt worden.

De werkgroep verwerkt de reacties in een concept medezeggenschapsregeling en legt deze voor aan de (centrale) cliëntenraden en de bestuurder.

 • Zijn alle akkoord met de concept medezeggenschapsregeling? Dan kan de bestuurder de regeling vaststellen
 • Kan men het niet eens worden? Ga dan naar ‘Niet eens’ hieronder.

Let op! Veel cliëntenraden hebben in hun huidige afspraken rechten opgenomen, die met de invoering van de Wmcz 2018 vervallen. Bij het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst moet elke raad zich bewust zijn van deze rechten en wat zij hiermee willen in de nieuwe afspraken.

Stap 4 – huishoudelijk reglement

De (centrale) cliëntenraden gaan zelf over het aanpassen en vaststellen van het eigen huishoudelijk reglement. In het proces moeten raden hiermee rekening houden!

Niet eens?

Worden instelling en (centrale) cliëntenraden het niet eens?  Dan kunnen de instelling en (centrale cliëntenraden) externe expertise inschakelen. Komen de partijen niet dichter bij elkaar, dan kunnen de volgende twee stappen gezet worden.  
 • Niet eens: Stap 1
Wanneer instelling en (centrale) cliëntenraden het niet eens kunnen worden, legt de instelling de concept medezeggenschapsregeling, de concept faciliteitenregeling en/of de samenwerkingsovereenkomst voor aan de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden. Zij kan dit ook samen met de (centrale) cliëntenraden doen. De Commissie doet uitspraak.    
 • Niet eens: Stap 2
Wanneer de instelling en/of (centrale) cliëntenraden het niet eens zijn met de uitspraak van de Commissie, kunnen zij in beroep bij de Ondernemingskamer. Deze doet uitspraak waarna verder beroep niet mogelijk is.  

Meer weten?

 • Actuele informatie over de Wmcz 2018 vind je op www.wmcz.nl 
 • In de basisinformatie medezeggenschap lees je uitgebreide informatie over de wettelijke rechten en plichten van de clientenraad.
 • LOC publiceert het eerste kwartaal van 2020 een gezamenlijke modelregeling met de branche-organisaties ActiZ, GGZ Nederland en Zorgthuisnl op www.clientenraad.nl/modellen.

Ondersteuning door LOC

 • Bezoek een cursus of bijeenkomst van LOC. Bekijk hier het overzicht met alle bijeenkomsten of organiseer een cursus op locatie.
 • LOC biedt ondersteuning op maat. Bijvoorbeeld om te komen tot een medezeggenschapsregeling. 
 • Neem voor meer informatie en voor al je andere vragen contact op met de vraagbaak van LOC. Deze is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur op (030) 284 32 00. Je kunt ook mailen naar vraagbaak@loc.nl.
Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee! (3)

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Kees de Vaal 2 maanden geleden

Wanneer komen de modelregelingen Wmcz beschikbaar?

Reageer op dit bericht
willeke krijgsheld 2 maanden geleden

Beste Kees, Afgelopen donderdag plaatsten we deze update over de modelregeling op clientenraad.nl: https://www.clientenraad.nl/nieuws/update-modelregeling-wmcz-2018/ LOC komt dit kwartaal nog met een door de branches gedragen modelregeling. Deze zal anders van opzet zijn dan de in december gepubliceerde concept regeling. Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hartelijke groet, Willeke

Reageer op dit bericht
Kees de Vaal 2 maanden geleden

Beste Willeke, dan wachten we de ontwikkelingen nog even af! Hartelijk dank, Kees 

Reageer op dit bericht

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.