Website Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Geplaatst op 5 april 2022

Website Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) heeft een website: vertrouwenslieden.nl. Op deze website vind je informatie over de LCvV en uitspraken uit het verleden. Dit is bruikbaar voor cliëntenraden wanneer je bijvoorbeeld een verschil van mening hebt met de zorginstelling, over een geldende regeling of het inroepen van de nietigheid, en wilt lezen hoe hier in vergelijkbare situaties eerder uitspraak over is gedaan. Op de website zoek je op trefwoord binnen een overzicht van alle uitspraken van de LCvV en haar voorgangers de Landelijke Commissie Vertrouwenslieden en de Landelijke Geschillencommissie.

De LCcV wordt in stand gehouden door een heel aantal partijen, waaronder LOC Waardevolle zorg. De andere partijen zijn: ActiZ (branchevereniging van zorgondernemers), de Nederlandse GGZ, NVZ (Nederlandse vereniging van ziekenhuizen), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Jeugdzorg Nederland, Federatie Medisch Specialisten, het LSR, Kansplus en Consortium van brancheverenigingen in de eerstelijnszorg bestaand uit: InEen, Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, Koninklijk Nederlands Genootschap van Fysiotherapie en de Landelijke Huisartsen Vereniging

Taak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

De LCvV is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders. De LCvV verricht haar werkzaamheden op grond van de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). 

Welke zaken voorleggen?

In de Wmcz 2018 staat welke zaken aan de LCvV kunnen worden voorgelegd. Een cliëntenraad kan bijvoorbeeld een beroep doen op de LCvV als hij vindt dat de zorgaanbieder zich niet houdt aan de verplichting om advies te vragen. Of als de raad informatie nodig heeft, maar de zorgaanbieder deze niet wil geven.

Een zorgaanbieder kan een beroep doen op de LCvV als hij een besluit wil nemen ondanks dat de cliëntenraad daarover een negatief advies heeft gegeven. De LCvV kan, naast de meningsverschillen die de Wmcz 2018 noemt, ook andere meningsverschillen behandelen, mits de zorgaanbieder en de cliëntenraad dit met elkaar hebben afgesproken. 

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese