PRIMEUR: Concept model medezeg­genschapsregeling

Geplaatst op 4 december 2019

De nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) gaat naar verwachting in per 1 juli 2020. Cliëntenraden en instellingen hebben vanaf dat moment een half jaar de tijd om alle afspraken en de manier van (samen)werken daarop aan te passen. Gelukkig hoeven raden en instellingen niet alles zelf te verzinnen: LOC publiceert de komende tijd concept-modellen die kunnen helpen bij het opstellen en vastleggen van de afspraken. Vandaag presenteren we het concept model voor de medezeggenschapsregeling. Volgende weken verschijnen ook de andere modellen op www.clientenraad.nl/modellen.

Compleet pakket concept Model-reglementen

De volgende concept-modellen kunnen cliëntenraden en instellingen als leidraad gebruiken bij het vastleggen van hun afspraken in de verschillende reglementen. Per vandaag is het eerste concept model van het complete pakket modelreglementen beschikbaar:

1: concept model medezeggenschapsregeling (hier te downloaden)

Volgende weken verschijnen ook de volgende (concept) modellen. Lees verderop in dit bericht waarom deze modellen in concept worden gepubliceerd.

2: concept model faciliteitenregeling cliëntenraden en centrale cliëntenraad

3: concept model samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en instelling

4. concept model samenwerkingsovereenkomst centrale cliëntenraad en instelling

5: model huishoudelijk reglement cliëntenraad

6: model huishoudelijk reglement centrale cliëntenraad

Medezeggenschapsregeling begint bij visie op medezeggenschap

Zoals eerder aangegeven, is het opstellen van de medezeggenschapsregeling niet simpelweg een invuloefening. Het is belangrijk om als cliëntenraad stil te staan bij jullie visie op medezeggenschap. En op basis van deze visie het gesprek aan te gaan met de zorgaanbieder. 

  • Wat is de waarde van medezeggenschap voor de instelling en wat draagt medezeggenschap bij aan de kwaliteit van de besluitvorming inzake zorg- en dienstverlening en het wonen of verblijven in een instelling?
  • Wat is de gezamenlijke visie op medezeggenschap? 
  • Wat betekent de visie voor de inrichting van de medezeggenschap?
  • Houd de huidige samenwerkingsafspraken met de zorgaanbieder en de verdeling van bevoegdheden als cliëntenraden tegen het licht. Deze staan in het instellingsbesluit, samenwerkingsovereenkomst eventueel aangevuld met een faciliteitenregeling.
  • Welke afspraken horen bij de visie en de inrichting van de medezeggenschap? 
  • Welke afspraken moeten worden aangepast conform Wmcz 2018 en welke afspraken zouden moeten worden behouden op basis van visie en inrichting van de medezeggenschap? In de Wmcz 2018 worden sommige rechten beperkt of verdwijnen. Deze kunnen echter als bovenwettelijke rechten behouden worden.

Toewerken naar de nieuwe Wmcz 2018

Zolang de huidige wet nog geldt is het niet mogelijk met nieuwe modellen te werken. Omdat die dan niet aansluiten bij de wet die nu nog geldt. Wel kunnen cliëntenraden zich verdiepen in de Wmcz 2018 en de betekenis ervan voor de eigen praktijk. En het gesprek met de instelling opstarten over afspraken en daarover concept-regelingen opstellen. Daarbij gaat het niet alleen om de veranderingen in rechten maar ook (juist!) om de visie op medezeggenschap, inrichting van de medezeggenschap en de facilitering.

De tijd waarin we met elkaar toewerken naar de situatie met de nieuwe wet, biedt een goede kans om huidige afspraken rondom medezeggenschap opnieuw tegen het licht te houden. LOC biedt hierin ook ondersteuning en scholing op maat. 

Samenwerking met brancheorganisaties

Het afgelopen jaar is  LOC in gesprek met met brancheorganisaties ActiZ, GGZ Nederland en Zorgthuisnl om te komen tot modellen die door zowel cliëntenorganisaties en brancheorganisaties gedragen worden. Op dit moment lopen deze gesprekken nog, maar is de vraag vanuit cliëntenraden en zorgaanbieders zo groot dat LOC heeft besloten om de concept-modellen gedurende de maand december te publiceren.

De publicaties geven cliëntenraden en instellingen handvatten om het gesprek over de nieuwe inrichting van de medezeggenschap te voeren. Naast deze publicaties lopen parallel gesprekken tussen LOC en brancheorganisaties over de definitieve invulling van de modellen.

Workshops tijdens landelijk congres cliëntenraden

Tijdens het landelijk congres cliëntenraden op 4 december licht LOC-adviseur Liesbeth Honig de modellen toe tijdens de workshops “Zo doen we dat! Modellen voor samenwerking cliëntenraad en zorgaanbieder”.

Meer weten?

Om mogelijkheden te bespreken voor ondersteuning of scholing op maat en voor alle andere vragen kun je contact opnemen met de vraagbaak van LOC

Download artikel als PDF

Praat mee! (2)

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Toke Somers 3 jaar geleden

Tot mijn verbazing zie ik dat LOC nu een concept model medezeggenschapsregeling heeft uitgebracht terwijl NCZ dit in november ook gedaan heeft en deze ook beschikbaar stelt.  Wat zijn de verschillen in die modellen? Is dit 3e concept dus nog niet definitief? Ik voorzie veel extra werk door het spelletje ‘zoek de verschillen’. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van regelingen die ter ondersteuning van het werk van cliëntenraden worden ontwikkeld? Kunnen LOC en NCZ niet de krachten bundelen en er een gezamenlijk project van maken? Dat voorkomt mogelijk veel verwarring.

Reageer op dit bericht
willeke krijgsheld 3 jaar geleden

Beste Toke Somers,

LOC is in gesprek met de brancheorganisaties van zorgaanbieders om te komen tot gezamenlijke modellen. De afstemming is nog niet geheel afgerond, vandaar dat we de modellen nog ‘concept’ noemen. We willen wel alvast de huidige concept modellen openbaar maken omdat veel cliëntenraden en bestuurders bezig zijn met de invoering van de Wmcz 2018. En ons hebben gevraagd om de modellen. De inhoud van de modellen is dusdanig volledig dat ze gebruikt kunnen worden voor dit doel. 

We hebben de modellen gemaakt op basis van de wensen en behoeften van onze leden. Uiteraard stemmen we af met andere koepels van cliëntenraden in de verschillende sectoren.

Hartelijke groet, Willeke Krijgsheld

Reageer op dit bericht

Bijeenkomsten

Meer

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese