Start beweging Radicale ver­nieuwing langdurige gees­telij­ke gezondheidszorg

Geplaatst op 9 december 2020

In januari 2021 start de beweging Radicale vernieuwing langdurige geestelijke gezondheidszorg. De beweging is een initiatief van LOC en is voorbereid samen met de kennisinstituten Phrenos en Trimbos en de brancheorganisaties Valente en de Nederlandse ggz. Op basis van vele signalen en gesprekken met mensen die zelf met geestelijke gezondheidszorg te maken hebben of in de ggz werken. Onze droom is om mensen die aangewezen zijn op langdurige behandeling, begeleiding en/of zorg in de geestelijke gezondheidszorg perspectief te blijven bieden. Zodat zij ervaren dat zij van betekenis kunnen zijn voor zichzelf en voor anderen. 

Deze woorden zijn makkelijk gesproken of geschreven, maar het is enorm moeilijk om ze in de praktijk te brengen. Gewoonten, regels en structuren zijn daarop veelal niet gericht. Er zijn in het land vele goede initiatieven gaande, gericht op perspectief op een goed leven. Maar de praktijk is weerbarstig, en vraagt veel inzet. Er is behoefte om de langdurige zorg in de geestelijke gezondheidszorg radicaal (‘vanuit de wortel’) te vernieuwen. Met een krachtige inzet van iedereen die hierbij betrokken is. Als landelijk netwerk, met gedreven mensen en organisaties. 

Samenwerken

We geloven dat we dat alleen kunnen realiseren als alle betrokkenen in de geestelijke gezondheidszorg samenwerken. Daarmee bedoelen we onder andere: ervaringsdeskundigen, familie/naasten, hulpverleners, managers, bestuurders, raden van toezicht, zorgkantoren, inspectie, ministerie. Het is van belang dat ieder vanuit zijn eigen expertise kan en wil bijdragen.

We starten met zorgorganisaties die bereid zijn om in de langdurige geestelijke gezondheidszorg onze gezamenlijke droom waar te maken. Voorwaarde is dat zij gemotiveerd zijn om consequent te onderzoeken hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan een waardig leven voor cliënten. En dat zij ook transparant willen zijn over wat lukt en wat nog niet goed gaat. We kijken naar diversiteit van deze groep (spreiding in het land, doelgroepen, groot/klein, etc.)

Andere geïnteresseerde zorgorganisaties worden in de gelegenheid gesteld mee te kijken en in een later stadium aan te haken, zodat we een olievlekwerking krijgen. Maar ook zorgkantoren/zorgverzekeraars, VNG, CIZ, VWS en inspectie zijn betrokken. Wat betekent deze vernieuwing voor hun rol en taakuitvoering? Welke bijdrage willen zij leveren voor de beoogde vernieuwing?

Samen gaan we de zoektocht aan om onze droom waar te maken. Onder andere door elkaar te ontmoeten, op thema’s elkaar te versterken en door actieonderzoek te doen. We zullen over de vorderingen berichten via een speciale nieuwsbrief en een website. 

In dialoog

Wij stimuleren en enthousiasmeren elkaar. Wij scheppen ruimte zodat de betrokkene, de naasten en de hulpverleners samen in dialoog oplossingen kunnen zoeken. Met als uitgangspunt welke wensen de betrokkene heeft en hoe hij zich wil ontwikkelen. We blijven alert dat we de mens als geheel zien. En dat een behandeling zich niet concentreert op vooral één ziektebeeld. We zoeken samen met de mensen om wie het gaat en zijn naasten naar wat effectief is. Als we knelpunten in de praktijk of in de regelgeving tegenkomen dan gaan we daarmee aan het werk om die op te lossen. 

Belangrijk is dat Radicale vernieuwing langdurige ggz geen project is. Verandering in de praktijk kost tijd en aandacht. Maar het is wel de enige weg om onze droom waar te maken!

In onderstaande video vertelt Marthijn Laterveer (coördinator LOC Waardevolle zorg) meer over de Radicale vernieuwing langdurige geestelijke gezondheidzorg.

Wil jij ook een bijdrage leveren aan deze ambitie? Wil je meer weten of meedoen? Neem contact op door een mail te sturen naar rvggz@loc.nl of bel naar 030 –  207 40 67.

Meer weten?

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese