Discussies bij opstellen medezeg­genschapsregelin­gen

Nico Rost

Geplaatst op 20 september 2020

Bij het invullen van de Medezeggenschapsregelingen zijn bij Florence/Haaglanden de volgende discussies ontstaan:
a. Wat is de positie van de Cliëntenraad versus de Zorgaanbieder: ter ondersteuning van het Management of onafhankelijke instantie die te nemen maatregelen door de RvB kritisch volgt en zich afvraagt: wat betekent dit voor mijn cliënten.
b. Bestaat er een hierarchische relatie tussen CCR en Cliëntenraden of wel schrijft de CCR voor hoe gehandeld moet worden? Strijdig met MZ op lokatie niveau?
c. Moeten de leden van de lokatiecliëntenraden worden benoemd door de RvB of kan dit door de lokatiecliëntenraden zelf gebeuren? is het dan ook vereist om een motivatiebrief aanleveren bij de RvB. Volgens mij is dit een ongewenste ingreep in de organisatie/functioneren van de lokatiecliëntenraden.
d. Kunnen vrijwilligers ook lid van een Cliëntenraad zijn? Bij NEE loopt elke cliëntenraad leeg!
e. Wat is het gevoel over de leiding van de CCR door ex Zorgaanbieders of ex-ondernemers , die niet zo veel op hebben met MZ?
Gaarne zou ondergetekende uw visie over bovenstaande vragen willen ontvangen. Help!!

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee! (1)

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Albertine Ravensbergen 3 jaar geleden

a. De taak van de medezeggenschap staat in Wmcz2018 artikel 3 lid 1:  stelt een cliëntenraad in die binnen het kader van de doelstellingen van de instelling in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de betrokken cliënten behartigt
Daar zit dus ook je antwoord in; ze behartigt de gemeenschappelijke belangen. De toetsende factor vanuit client-perspectief; niet alleen maar voor nieuw beleid maar ook voor huidig beleid.
b. Dat kan je getrapt regelen met reglementen die je op elkaar af stemt; de CCR alleen organisatiebrede besluiten, de regionale / lokale raden alleen lokale besluiten. En het is gek als een Manager lokaal een besluit neemt wat strijdig is met overkoepelend beleid.
c. Nee, lokale medezeggenschap beoefen je lokaal en benoem je dus ook lokaal. Welke reden zou je hebben om dat door de RvB te laten doen? De benoemende partij is diegene die ook de gesprekspartner is.
d. Blijft bizar dat de wetgever de positie van medezeggenschappers niet steviger ondersteunt (niet in hun rol maar bijvoorbeeld met faciliteitenkader zoals RvT)
e. Geen idee welke vraag je daarmee beantwoord zou willen zien.
 
 

Reageer op dit bericht

Bijdragen?

Op de Praat mee-pagina’s worden allerlei berichten geplaatst met vragen, antwoorden, tips, oproepen, blogs en vlogs van mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Praat ook mee >

Vragen? Mail webmaster@loc.nl of bel 030 284 3200.

Deelnemers platform

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese