Hoe zit het nou met die was­kosten!?

Uit verschillende artikelen en reacties op dit platform lees ik dat er toch nog veel onduidelijk is over hoe het zit met de waskosten. Logisch ook eigenlijk, want er zijn verschillende regelingen en bijbehorende vergoedingen, kosten etc. Hoe zit het nou met die waskosten?! Hieronder probeer ik dat kort uiteen te zetten. Belangrijke kanttekening is dat er geen recent onderzoek is en de bedragen dus gebaseerd zijn op oude onderzoeken. Maar het geeft wel een idee van de opbouw van kosten en totale kosten zoals die een paar jaar geleden gemiddeld waren. Zo heb je toch een idee als basis en kan je het gesprek aangaan om een passende regeling op te zetten als clientenraad en zorgorganisatie. 

In de WLZ; Voor mensen die in een verpleeg-/verzorgingshuis wonen, wordt alleen het wassen van platgoed (lakens, etc.) door de zorgorganisatie betaald. Het wassen van de kleding betalen clienten zelf. Cliënten kunnen er vaak ook voor kiezen zelf de was (van de kleding) te regelen (familie, wasserij). Zij hoeven dan geen kosten daarvoor aan de zorgorganisatie te betalen. Maar meestal wordt de afspraak gemaakt met de client dat de de zorgorganisatie de was regelt. De client betaalt de zorgorganisatie dan voor het wassen van de kleding. Hoe hoog die kosten zijn varieert per organisatie. Voor de hoogte van die kosten zijn geen wettelijke standaarden. LOC heeft wel in samenwerking met het Nibud een richtlijn waskosten opgesteld. Deze richtlijn is precies dat, een schatting van gemiddelde kosten en dus wat redelijk is om clienten maandelijks in rekening te brengen voor het wassen van de kleding door de organisatie. Er is dus geen wettelijke standaard voor hoeveel waskosten alle clienten na 2009 voor de was moeten betalen, maar wel een waskosten richtlijn of bandbreedte.  

In het kort;

interne wasserij; €73,34 per maand. 

externe wasserij €88,16 tot €110,12 per maand. 

Het rapport van het Nibud vind je hier:  https://www.nibud.nl/wp-content/uploads/Rapport-2012-Waskosten-in-zorginstellingen.pdf

 

Voor mensen die vóór 2009 in het verzorgingshuis woonden geldt een aparte regeling. Voor hen worden de kosten van de was geheel door de organisatie betaald (omdat dat voor 2009 de regeling was, wordt dat doorgezet voor deze clienten). Kiezen clienten ervoor om toch de kleding zelf te laten wassen en hebben ze daarover afspraken gemaakt met de zorgorganisatie, kunnen zij daarvoor een vergoeding krijgen. Voor 2015 was dat berekend op €23,09 per maand. Het bedrag van 23,09 euro gaat dus over een geheel andere regeling; namelijk alleen voor clienten die voor 2009 in huis woonden, de organisatie eigenlijk alle was betaald, maar de client er voor kiest zelf te (laten) wassen. De waskosten 2019 tref je hier; https://www.clientenraad.nl/veelgestelde-vragen/is-dit-een-hele-goeie-vraag-voor-dit-thema/ 

 

Deze regelingen kunt u terug lezen in het WLZ kompas van Zorginstituut Nederland. https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/v/verblijf-in-een-instelling-wlz/overige-voorzieningen

 

De clientenraad heeft verzwaard adviesrecht over het thema waskosten. Die vallen namelijk onder voor clienten geldende regelingen; wmcz artikel 3 lid 1 sub L. Zorgorganisaties mogen dus geen wijzigingen aanbrengen in de waskosten zonder dat de raad daarover verzwaard positief advies over heeft afgegeven. Wijzigingen met advies kunnen en mogen gedurende het jaar doorgevoerd worden. Op zo’n moment dat de client ruim vooraf geinformeerd wordt en de mogelijkheid heeft eigen keuze te maken als het gaat om het laten doen van de was. Dus komen de waskosten bij de zorgorganisatie ver boven de richtlijnen uit, is er onduidelijkheid over de regelingen in uw zorgorganisatie, zet het thema op de agenda en ga het gesprek aan. Ik denk graag mee als dat nodig is!

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee! (6)

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Johan Vermeulen 12 maanden geleden

Het is raadzaam voorzichtig en zelfs wantrouwig te zijn met genoemde getallen en bedragen. Het zogenaamd normgevende onderzoek van het NIBUD is uit 2012. Het is in het algemeen veel te ruim qua opvatting en normering.  Alsof ieder alles elke dag helemaal nieuw schoon aan moet trekken. Dan ontstaat er een hele grote stapel was. En een bijbehorend hoog bedrag aan waskosten. (De laatste aanpassing van de getallen van het  NIBUD door het LOC gaan naar 110 tot 125 euro. Alsof dat normale bedragen zijn!) Het is verstandig eigen onderzoek te (laten) doen. En uit te komen in de buurt van 60 of 70 euro. In het kader van “de vervuiler betaalt” kan er voor gekozen worden de hoeveelheid was mede te laten bepalen hoeveel er betaald moet worden.

Reageer op dit bericht
Tiske Boonstra (LOC) 12 maanden geleden

Dag Johan,

Ik ben het compleet met u eens dat er voorzichtig omgegaan moet worden met dit soort bedragen en dat er altijd eigen onderzoek moet plaatsvinden. Vandaar dat ik ook duidelijk aan wilde geven dat het ‘oude” bedragen zijn. Maar ik kreeg toch het verzoek van meerdere raden om dit stuk (weer) te plaatsen omdat in den lande de bedragen nog wel eens hoger(!) aangegeven werden door zorgorganisaties. Daarbij wordt soms maar weinig onderbouwd en raden zijn/waren op zoek waren naar een inzicht in de kosten en de opbouw daarvan. De beste info daartoe vind ik in deze stukken. Zoals gezegd; om een idee(!) te hebben en daarna samen, als raadsleden maar natuurlijk ook in overleg met de organisatie te komen tot een passend bedrag die ook door clienten gedragen kan worden!

Reageer op dit bericht
Douwe Boersma 12 maanden geleden

Mooi dat die duidelijkheid er (een beetje) is. Uit het artikel kan ik niet opmaken wat de waskosten zijn als het gaat over beddengoed van NIET WLZ mensen. Ik concludeer dat de bedragen die je noemt, alleen de lijfsgebonden was, de kleding betreffen. Is dat juist?

Reageer op dit bericht
Tiske Boonstra 12 maanden geleden

Dag Douwe,

Klopt dit gaat over wassen van de persoonlijke kleding van mensen die in een zorgorganisatie wonen met een WLZ indicatie. Vanuit andere zorgwetten is er niet een dergelijke wasregeling. Clienten moeten door de organisatie goed geinformeerd worden over de mogelijkheden en bijbehorende kosten.

mhg Tiske

Reageer op dit bericht
Ben 1 maanden geleden

Mijn moeder zit in een verpleeghuis en ik doe haar was. De instelling weigert echter het beddengoed te wassen. Bij mijn weten valt dit onder de vergoeding uit de WLZ en is dit een verplichting voor de instelling.

Kunt u mij hierover adviseren?

Reageer op dit bericht
Tiske Boonstra 1 maanden geleden

Dag Ben,

“Een Wlz-instelling mag in overleg met de cliëntenraad de verzekerde de keus bieden tussen het gebruik van het (gratis) platgoed van de instelling of het gebruik van eigen platgoed. De instelling is verantwoordelijk voor het wassen van het platgoed. De instelling kan voorwaarden stellen aan het eigen platgoed (bijvoorbeeld kleurvastheid en wasmachinebestendigheid). ” Even uit de link hierboven geknipt.

Het beleid waskosten moet eenduidig en beschikbaar zijn. De cliëntenraad heeft als het goed is verzwaard geadviseerd over dit thema. Ook bij hen kan je navragen wat de afspraken (horen te) zijn bij uw zorgorganisatie. Zijn er afwijkende afspraken omdat het om eigen beddengoed gaat? Is het platgoed van de zorgorganisatie?

De overheid is duidelijk; kosten van het platgoed wassen zijn voor de instelling. Zijn er afwijkende afspraken dan moeten die; akkoord zijn door de CR, gedragen, bekend zijn en beschikbaar zijn.

Mijn advies zou dus zijn; vraag informatie op bij organisatie en cliëntenraad, wijs hen op de kaders van de overheid en vraag om de duidelijke afspraken (te maken en) uit te voeren.

Reageer op dit bericht

Bijdragen?

Op de Praat mee-pagina’s worden allerlei berichten geplaatst met vragen, antwoorden, tips, oproepen, blogs en vlogs van mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Praat ook mee >

Vragen? Mail webmaster@loc.nl of bel 030 284 3200.

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.