OMRING IS TROTS

Eind juni is binnen Zorgorganisatie Omring een evaluatie gestart rond de aanpak van de 1e golf van het corona virus. Op basis van groepsgesprekken en een brede enquête zijn in hoofdlijnen geleerde lessen, successen en verbeterpunten besproken in de organisatie.                                                                                                                  

Het woord “trots” komt in de groepsgesprekken en antwoorden op de open vragen in de enquête als een rode draad terug. Trots om bij Omring te mogen werken, trots op de corona aanpak en trots op het eigen team.

Ook de lokale cliëntenraden zijn over het algemeen tevreden over de aanpak van de crisis. In een groepsgesprek met de cliëntenraden komen de bekende punten naar voren: meer maatwerk, géén totale lock-down, snelle communicatie naar cliëntenraad en mantelzorgers/contactpersonen, duidelijke richtlijnen enz. De grootste successen, geleerde lessen en actiepunten zijn in deze zomer  evaluatie vastgelegd voor de verwachte 2e golf in het najaar.

Cliëntraadsleden waren tijdens de lock-down een vraagbaak voor de contactpersonen van bewoners. Dit was de aanleiding voor het initiatief een enquête te houden onder 1000 eerste contactpersonen. In een reeks van 11 vragen werden 4 open vragen, 3 cijferbeoordelingsvragen en 4 meerkeuzevragen uitgestuurd. Vragen over de zorg, communicatie, de maatregelen rondom veiligheid, de alternatieve manieren van contact en suggesties en tips. De respons was redelijk en de aanbevelingen luiden als volgt:

  • Geen volledige lock-down maar maatwerk, laat open wat open kan
  • Leg PBM-gebruik uit aan contactpersonen en medewerkers
  • Zorg snel voor alternatieve contactmogelijkheden
  • Beeldbellen beter organiseren zowel in techniek als gebruik
  • Belang locatie nieuwsbrief is heel hoog en rapporteer ook kleine, positieve zaken
  • Dagelijkse digitale rapportage extra uitgebreid bij afdelingen/locaties die gesloten worden.

Inmiddels zijn we inderdaad helaas terechtgekomen in de 2e golf en is  door het kabinet de “ harde hamer” gehanteerd. Gelukkig zijn er lessen geleerd en is sluiting van woonzorglocaties nog geen optie. 

Het zorgen voor kwaliteit van leven voor de cliënten, betrokkenheid tonen, het aansturen via duidelijke richtlijnen en samen optrekken in deze 2e corona crisis kunnen hopelijk opnieuw een gevoel van “trots” oproepen.                                      

Kitty Steltenpool-Visser                                                                                                                                                                        Secretaris Centrale Cliëntenraad Omring

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bijdragen?

Op de Praat mee-pagina’s worden allerlei berichten geplaatst met vragen, antwoorden, tips, oproepen, blogs en vlogs van mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Praat ook mee >

Vragen? Mail webmaster@loc.nl of bel 030 284 3200.

Deelnemers platform

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese