Bur­gerberaad Zorg Zeeland: “We kunnen toch zelf bepalen wat nodig is”

Geplaatst op 10 maart 2023

Nadat cliëntenraden in Zeeland er op hadden aangedrongen burgers te betrekken bij oplossingen om de zorg te verbeteren, ontstond het Burgerberaad Zorg Zeeland. Afgelopen februari ging dit beraad van start en konden burgers meedenken over mogelijke oplossingen. LOC-adviseur Willeke Krijgsheld was een van de tafelleiders.

Een paar honderd Zeeuwen kwamen 11 februari bij elkaar in congrescentrum de Stenge in Heinkenszand. Jong, oud, diverse achtergronden: een goede afspiegeling van de Zeeuwse samenleving. De Zeeuwse Zorg Coalitie, een samenwerkingsverband van 64 partijen vanuit lokale overheden, verzekeraars en zorg- en welzijnsorganisaties, ziet dat de zorg – zoals deze nu georganiseerd is – steeds verder in de knel komt. En vroeg inwoners van Zeeland via een burgerberaad mee te denken over oplossingen.

Tijdens het ochtendprogramma van de ‘inwonertop’ bepaalden de deelnemers welke onderwerpen echt niet mochten ontbreken. Resultaat: een vloed aan onderwerpen die varieerden van betaalbaarheid tot jongeren tot zeggenschap. Bevlogen mensen schoven aan. Mensen die zich oprecht zorgen maken. “Ik ben alleen; op welke hulp kan ik nog rekenen over dertig jaar”? vroeg een deelnemer zich af. Een tafelgenoot die zich net als veel andere Zeeuwen wilde inzetten om vanuit burgers verandering in te zetten stelde: “Laten we ruimte terugpakken om het meer samen te doen.”

“Laten we ruimte
terugpakken om het
meer samen te doen”

Zelf bepalen

Wat willen we bereiken en hoe gaan we dat doen? Via deze vragen gingen deelnemers aan het burgerberaad met elkaar in gesprek. Veelal uit eigen ervaring. Naast de wens voor meer zorg en minder bureaucratie kwam ook het pleidooi voor meer zeggenschap en autonomie van burgers sterk naar voren. “Mensgerichte zorg? Alle grote veranderingen beginnen klein: bij onszelf”, zo concludeerden deelnemers. Ook de noodzakelijke grote systeemveranderingen werden benoemd. Maar inwoners wilden vooral gezien en gehoord worden, en ruimte krijgen om samen met zorgverleners te komen tot zorg die aansluit bij persoonlijke behoeften. En ook niet méér dan dat. Taboes over niet-behandelen moeten daarbij ook niet uit de weg worden gegaan. “We kunnen toch zelf wel bepalen wat nodig is – en wat niet nodig is?”

Deze eerste dialoogbijeenkomst maakte dat mensen die in eerste instantie met vragen en zorgen, sommigen enigszins sceptisch, aan tafel schoven, na afloop trots waren over wat zij met elkaar hadden verkend. Hoopvol en enthousiast schreven zij zich in voor het vervolg. De komende tijd gaan de leden van het burgerberaad aan de slag om de thema’s en oplossingen verder uit te werken. Begin juni bieden zij concrete voorstellen aan aan de Zeeuwse Zorg Coalitie, waaraan deze zich op voorhand heeft verbonden. Het verdere proces is te volgen via www.denkmeezorgzeeland.nl. Op dit online platform kunnen álle Zeeuwen meedenken over de zorg in Zeeland.

Wat zijn burgerberaden

Burgerberaden zijn een relatief nieuwe vorm van zeggenschap. Doel is dat inwoners samen tot oplossingen komen voor een (afgebakend) complex vraagstuk. Zij krijgen mandaat om voorstellen te doen die in principe worden overgenomen. Dit mandaat komt vanuit de politiek, beleidsmakers of in het geval van Zeeland vanuit een groot samenwerkingsverband van provincie, gemeenten, verzekeraars en zorgen welzijnsorganisaties. Op deze wijze komt Burgerberaad Zorg Zeeland in juni met mogelijke oplossingen voor de vastgelopen zorg. LOC volgt de ontwikkelingen rondom burgerberaden op de voet en verkent hoe deze manier van zeggenschap kan helpen om de visie Waardevolle zorg dichterbij te brengen.

Meer informatie

– Lees verder over burgerberaden en cliëntenraden: Bur­ger­par­ticipatie nood­zakelijk voor medezeg­genschap cliënten

– Burgerberaad Zorg Zeeland: denkmeezorgzeeland.nl

– Op 21 maart gaan we tijdens een bezoek bij Het 8ste werk in Kampen in gesprek over Een samen­leving creëren die draait om Waardevol leven. 

– Heb je ideeën, een goed voorbeeld, of wil je graag betrokken zijn? Stuur een mailtje naar vraagbaak@loc.nl.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Op maandag 20 mei is LOC gesloten vanwege Pinksteren.

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese