Cliëntenor­ganisaties slaan handen ineen bij Evaluatie Wmcz2018

Geplaatst op 8 april 2024

In 2025 wordt de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz2018) geëvalueerd door het ministerie van VWS. Vooruitlopend op het onderzoek begon LOC Waardevolle zorg al een tijd geleden met het verzamelen van signalen vanuit cliëntenraden. Inmiddels trekken KansPlus, MIND, NCZ, het LSR en LOC samen op in het contact met het ministerie met de boodschap: ‘Betrek cliëntenraden en cliëntenorganisaties bij het evaluatieonderzoek’.

De Wmzc2018 trad op 1 juli 2020 in werking. Een belangrijke vraag is of de verbeterpunten ten opzichte van de oude Wmcz leiden tot het gewenste resultaat. Wat merken cliëntenraden ervan in praktijk? En waar kan het beter?

Plan van aanpak

Op dit is het ministerie van VWS bezig om een plan van aanpak op te stellen voor het onderzoek. Daarom zochten KansPlus, MIND, het LSR, NCZ en LOC contact met de opstellers van het plan van aanpak. Dat leidde onder andere tot een brief (d.d.28 maart) waarin de partijen per verbeterpunt ten opzicht te van oude Wmcz onderwerpen aanlevert die relevant zijn voor de evaluatie. Deze onderwerpen komen uit de praktijk van cliëntenraden en de eigen werkpraktijk in de medezeggenschap.

Ervaringen van cliëntenraden

Verder wijzen de vijf partijen er op dat het belangrijk is dat alle betrokken partijen hun ervaringen kunnen delen in de evaluatie en de ervaringen van cliëntenraden een plek moeten krijgen in het onderzoek. Daarnaast hebben de partijen nadrukkelijk gevraagd om bij de evaluatie rekening te houden met maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de medezeggenschap, zoals bijvoorbeeld de toenemende regionalisering van de zorg, de toenemende digitalisering en de toenemende scheiding tussen wonen en zorg. Een lijst van deze ontwikkelingen was onderdeel van de brief van 28 maart.

We blijven het belang van de signalen vanuit cliëntenraden voor het onderzoek onder de aandacht brengen van het ministerie. Wil je ervaringen of opmerkingen over hoe de Wmcz in de praktijk werkt delen? Mail dan naar x.vanderkruk@loc.nl

Lees meer

Evaluatie Wmcz 2018: stand van zaken – LOC Cliëntenraden (clientenraad.nl)

Download artikel als PDF

Praat mee! (3)

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Claire LaHeij-Klijn 1 maanden geleden

Wat een drama Jan, we moeten zuinig zijn op mensen zoals jij, Laat je niet ontmoedigen en zoek mensen bij elkaar zodat er weer een nieuwe raad komt.

Reageer op dit bericht
1 maanden geleden

Reactie wacht op beoordeling.

Jan Huijsman 1 maanden geleden

Lector salutem,
Met enige schroom reageer ik op eventuele toekomstige evaluatie van de Wmcz2018, waarover u publiceerde. Als bewoner van een Wlz-zorginstelling werd mij in het verleden gevraagd om zitting te nemen in de cliëntenraad van een van de meerdere locaties van deze Wlz-zorginstelling. Na enig beraad, mede doordat, op dat moment, de kennis om de belangenbehartiging van de bewoners van voornoemde locatie totaal ontbrak. Na enige maanden Wlz-, Wmcz-, Wkkgz- en de WTZi-studie, verlangde ik van de bewoners een getekende machtiging om hun belangen te behartigen, daar de toenmalige cliëntenraad totaal niet functioneerde en pakte de problemen van voor af aan. Spoedig bemerkte ik dat zowel bij de zorghulpen als bij de leidinggevenden van laag tot op zekere hoogte, ook maar iets bekend was over hierboven genoemde wetten en verschafte de zorg nog steeds op AWBZ- wijze, toiletpapier werd niet verstrekt, voor normale pedicure moest men betalen, verstrekkingen zoals broodmaaltijden en tussendoortjes werden ondergeschoven in een “restitutie” die niet voldeed aan verstrekkingen a natura, het zorgplan was een puinhoop, bewoners werden ’s morgens laat gewekt waardoor er tussen ontbijt en de warme maaltijd niet meer “verteringstijd” was dan één- hooguit éénuurdertig”. Extra betalen van het wassen van eigen platgoed, etc.  E.e.a. is gemeld bij zorg-klachten van de instelling, bij meerdere leidinggevenden van de instelling (o.a. gebrek aan inspraak en instemmingsrecht bij voedingsaangelegenheden).  Bij het zorgkantoor, bij NZa, bij NZi, maar meer dan  verwijzingen naar andere instituten of terug naar het eigen klachtebureau was het enige wat ik mocht otvangen. Inmiddels was er een andere cliëntenraad opgericht, waarin ik zitting had genomen echter, er was geen invulling van de functie “voorzitter”.
Inmiddels is deze cliëntenraad ook opgeheven sinds 1-1-2024.

Reageer op dit bericht
Xandra van der Kruk 1 maanden geleden

Beste meneer Huijsman, 
Hartelijk dank voor uw reactie. Dit klinkt als een frustrerende situatie! Ik zag dat u mij inmiddels ook heeft gemaild, ik ga even per mail nog op u reageren! 

Reageer op dit bericht

Op maandag 20 mei is LOC gesloten vanwege Pinksteren.

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese