Cliënten­raad Pameijer: informeer uitvoerig over mogelijke inzet tasers ggz

Geplaatst op 31 juli 2020

Afgelopen najaar maakte de minister van Justitie (Ferd Grapperhaus, CDA) bekend dat de politie beschikking krijgt over tasers (stroomstootwapens) om geweld in de maatschappij terug te dringen. De tasers kunnen ook binnen ggz-instellingen gebruikt worden. De Nationale Ombudsman doet op basis van 2 incidenten binnen een instelling de aanbeveling om zeer terughoudend te zijn met de inzet van tasers bij kwetsbare mensen. LOC onderschrijft deze aanbeveling: een menswaardig leven en menswaardige behandeling moeten altijd leidend zijn, vooral bij mensen die zorg nodig hebben. De cliëntenraad Sociale Psychiatrie van Pameijer volgde de ontwikkelingen nauwgezet en bracht een verzwaard advies uit om de cliënten hierover uitvoerig te informeren.

Verzwaard advies Cliëntenraad Sociale Psychiatrie Pameijer

Gegeven de nationale regelgeving over de inzet van tasers, bekeek de cliëntenraad Sociale Psychiatrie op welk vlak zij invloed kunnen uitoefenen binnen de organisatie. Dit bracht hen tot het volgende verzwaard advies, dat door de bestuurder is overgenomen:

“De cliëntenraad begrijpt dat de keuze om een taser in te zetten en de inzet zelf bij de politie ligt en niet bij Pameijer. Tijdens het adviestraject beseften we dat de keuze om politie te betrekken vaak wel bij Pameijer ligt. Wij weten uit ervaring dat de stappen die de politie vervolgens onderneemt door hen wordt besproken met de begeleiding of andere deskundigen.

(….) 

Wij adviseren u om: 

 • Cliënten én medewerkers te informeren dat in voorkomende gevallen politie ook een taser kan gebruiken, inclusief op de locatie. 
 • De cliënten nieuwsbrief en voorbeelden van herkenbare incidenten waarbij Pameijer toegang moet verlenen tot de situatie te gebruiken. 
  • Deel de informatie uit het gezamenlijk handelingskader van de politie en GGZ Nederland. 
  • Deel ook informatie over de stappen die daarvoor al te nemen zijn, zoals het consultatieteam tijdig inschakelen en de crisiskaart.”

Rapport Nationale Ombudsman

De Nationale Ombudsman bracht dit voorjaar een rapport uit over twee incidenten waarbij de politie de taser binnen een instelling gebruikte. De Ombudsman doet onder andere de aanbeveling om zeer terughoudend te zijn met de inzet van tasers bij mensen met kwetsbare gezondheid, dus ook in de ggz. Het is nog onduidelijk welke lichamelijke en psychische schade de inzet van tasers met zich meebrengt. Lees hier het volledige rapport.

Menswaardig handelen, ook bij excessen

Ook LOC volgt de ontwikkelingen en is kritisch over de inzet van tasers in een behandelomgeving. Een menswaardig leven en een menswaardige behandeling moeten altijd leidend zijn. Veiligheid in de behandelomgeving is daarvoor essentieel. Natuurlijk kunnen er bij excessen uitzonderingen plaatsvinden, maar ook dan is het zaak om menswaardig te blijven handelen. Hoe lastig dat ook is. De gevolgen voor de betrokkenen (voor degene die getaserd wordt, de naaste omgeving, maar ook voor mede-cliënten en medewerkers) moeten niet onderschat worden bij dergelijke ingrijpende maatregelen. Wegen deze op tegen het potentiële gevaar? Wat is bij de afwegingen leidend? Het protocol, of de mens achter de agressie / angstige / psychotische cliënt? In contact staan met mensen blijft essentieel. Ook een cliënt in de war is een mens met zijn eigen waarden, behoeftes (en helaas zijn angsten).

De politie is altijd verantwoordelijk voor de inzet van tasers. Het is de verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie om te borgen dat een veilige woon- en begeleidingsomgeving blijft bestaan voor mensen.

Vragen en tips voor cliëntenraden:

 • Zijn cliënten geïnformeerd over de mogelijke inzet van tasers door de politie? Sluit deze informatie aan bij cliënten en wat zij nodig hebben?
 • Wat is het afwegingskader binnen deze organisatie over het wel/niet inschakelen van de politie? Is dit afwegingskader besproken binnen de medezeggenschap?
 • Op welke wijze wordt de medezeggenschap betrokken bij of geïnformeerd over voorvallen waarbij een taser is ingezet? Volgt hier een gesprek over?
 • Hoe worden de afspraken daarover aan de medezeggenschap voorgelegd? Het gaat namelijk om een voor cliënten geldende regeling en valt onder het  instemmingsrecht. 
 • Is uitgebreide nazorg voor de omgeving en cliënt in kwestie geregeld?
 • Maak afspraken hoe een dergelijke ingrijpende situatie wordt geëvalueerd met (vertegenwoordigers van) betrokkenen.

Meer weten?

 • Download het rapport van de Nationale Ombudsman
 • Download de brief met het advies van de cliëntenraad Sociale Psychiatrie Pameijer dat door de bestuurder werd overgenomen
 • Heb je een vraag? De vraagbaak van LOC staat voor je klaar. Van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17. 00 uur kun je bellen naar 030 284 32 00 of mail naar vraagbaak@loc.nl 
Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.