Eerste opbrengsten verkenning Radicale ver­nieuwing jeugdzorg

Geplaatst op 13 mei 2021

Droom vernieuwingsbeweging breed herkend

Veel mensen zijn actief om de jeugdzorg te verbeteren. Maar tegelijkertijd worden problemen niet fundamenteel opgelost. Om te zorgen dat de stem van kinderen, jongeren, ouders en medewerkers steeds voorop komt te staan, start LOC Waardevolle zorg een vernieuwingsbeweging. Een netwerk van enthousiaste mensen en organisaties, die elkaar inspireren en versterken.

LOC heeft in de verpleeghuiszorg jarenlange ervaring hoe een landelijke vernieuwingsbeweging tot een echte verbetering in de praktijk kan leiden. Uitgangspunt daarbij is de droom dat wat belangrijk is voor de mensen om wie het gaat steeds voorop staat. En niet de regels, het geld of belangen. Ook in het zorgonderwijs en in de geestelijke gezondheidszorg werkt LOC hier aan. 

Kennismakingsgesprekken

Uit de eerste ronde kennismakingsgesprekken blijkt dat dit mensen aanspreekt, de mogelijkheden en noodzaak worden breed herkend. Zowel bij mensen die zelf met zorg te maken hebben als bij mensen die zorg verlenen of daar op een of andere manier bij betrokken zijn – tot aan het VWS-ministerie en de inspectie. Van jongeren wisten we al dat de droom hen aanspreekt, want die is gebaseerd op wat zij al jaren aangeven dat er anders moet en kan. Cliëntenraadsleden in de jeugdzorg geven ook aan te spreken te zijn. Ook ervaringsdeskundigen benaderen ons om mee te doen.

Wat moet er gebeuren?

Mensen in de jeugdzorg, pleegzorg, jeugdbescherming, jeugdreclassering, maar ook het onderwijs geven aan dat er vanuit andere waarden gewerkt moet worden. Dat de mensen om wie het gaat, vanuit autonomie, gelijkwaardigheid en vertrouwen betrokken moeten worden om samen te kunnen werken aan hun welzijn. Met oog voor de stem en het welzijn van ouders en professionals. Zij kunnen beter ondersteund worden om zich gepassioneerd in te kunnen (blijven) zetten en hun creativiteit aan de dag te leggen. Professionals moeten uitgenodigd worden om lef te durven tonen, om echt aan te kunnen sluiten bij wat kinderen, jongeren en ouders nodig hebben en er voor hen op het spel staat. Dat komt er nu vaak niet van in de hectiek van alledag, door regels en belangen die in de weg zitten. Maar er zijn allerlei mogelijkheden om te komen tot zo een omslag. Een omslag die er niet komt via (alleen) een systeemverandering. Er is een fundamentele transformatie nodig; een cultuurverandering.

Waardige jeugdzorg

Mensen die al werken aan concrete vernieuwende initiatieven hopen dat de vernieuwingsbeweging hun werk verder kan brengen. In hun eigen organisatie, breder in het land, zodat anderen er ook hun voordeel mee kunnen doen. 

Als de stem van cliënten en ouders structureel een plek krijgt, kan dat ook gevolgen hebben voor waarheidsvinding en feitenonderzoek in de jeugdzorg. Veel mensen laten weten dat dit nu niet goed gaat. Dat er regelmatig sprake is van aannames die niet gecheckt zijn. Terwijl het de basis is voor zware ingrepen als het onder toezicht stellen of uit huis plaatsen van kinderen. Als belangrijke ingrediënten, om te kunnen komen tot verbetering en waardige jeugdzorg, worden genoemd: reflectie en leren van fouten, het serieus omgaan met kritiek (ook de lastige) en daar acties aan verbinden. 

Vervolg

Regelmatig wordt het belang aangegeven dat mensen op alle genoemde niveaus betrokken zijn bij de vernieuwing. Mensen laten ook steeds weten dat ze hun ervaring, deskundigheid en netwerk verder willen inzetten. Zo raken we met meer en meer mensen, organisaties en initiatieven in contact en vormen we een groeiend netwerk. We leggen nu contacten met bestuurders van jeugdzorgorganisaties om na te gaan of zij met hun organisatie mee willen doen. Met een burgemeester verkennen we mogelijkheden. We gaan in gesprek met de initiatiefnemer van denktank Jeugdsprong en met ervaringsdeskundigen op het gebied van fysiek en geestelijk geweld in de jeugdzorg. Zo brengen we met elkaar verschillende manieren in kaart waarop mensen in de praktijk van alledag (verder) kunnen werken aan Radicale vernieuwing jeugdzorg. 

Meer lezen

Meer over de droom van deze vernieuwingsbeweging lees je in dit artikel.

Heb je goede ideeën? Wil je aansluiten? rvjeugdzorg@loc.nl of 030 – 284 32 00. Volg de ontwikkelingen en praat mee via de nieuwsbrief en sociale media van Radicale vernieuwing jeugdzorg.

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bijeenkomsten

Meer

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese