Het Dossier in de jeugdhulpver­lening – een nieuwe wegwijzer

Geplaatst op 14 april 2021

Het hulpverleningsdossier is bedoeld om bij te dragen aan goede zorg. Maar misverstanden en onduidelijkheden over wat er wel en niet in een dossier thuis hoort en wie het mag inzien, kunnen die goede zorg ook in de weg staan. Daarom is er vanuit het programma Zorg voor de Jeugd een uitgebreide wegwijzer gemaakt over de rechten en plichten rondom het dossier in het jeugddomein. Verschillende ouders uit de achterban van LOC hebben input en adviezen gegeven op de handreiking, dus daar zijn we hen erg dankbaar voor!

Vragen omtrent dossier

Uit een onderzoek onder jongeren, ouders en professionals in 2019 bleek dat er in de dagelijkse praktijk veel vragen spelen over het dossier: wat moet er in staan? Wie mag het inzien? Welke rechten hebben jongeren en ouders afhankelijk van de leeftijd van hun kind als het om het dossier gaat? En wat als er foutieve informatie in staat?

Binnen het programma Zorg voor de Jeugd werken beroepsverenigingen samen met cliëntenorganisaties (waaronder LOC), gemeenten, jeugd(hulp)organisaties en het ministerie van VWS aan goede hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen. Het wegnemen van knelpunten in de dagelijkse praktijk hoort daarbij. In de wegwijzer wordt ingegaan op het doel van het dossier, de privacyaspecten (toepassing van de AVG), en de inhoud: wat moet er wel en niet in? Van wie is het?  En wat doe je met bijvoorbeeld ruwe testgegevens of beeldmateriaal? Maar ook de rechten en rechtsbescherming van de cliënt komen aan bod.

Meer weten?

  • Wij ondersteunen cliëntenraden in de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering zodat zij zo goed mogelijk de belangen van hun achterban kunnen behartigen. Hoe wij dat doen? Bekijk hier onze dienstverlening.
  • LOC heeft veel brochures en hulpmiddelen die je kunnen helpen!
  • Neem gerust contact op met de Vraagbaak van LOC via vraagbaak@loc.nl of 030 284 32 00. Onze adviseurs Jeugd helpen je graag!
Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese