Nieuw! Bewaar­kaart advies- en instem­mingsrechten

Geplaatst op 26 mei 2021

“Hoe zat het ook al weer, hadden we op dit thema advies- of instemmingsrecht?” 

Met deze bewaarkaart heb je de adviesrechten en de instemmingsrechten uit de Wmcz 2018 overzichtelijk bij de hand. Met daarbij voorbeelden uit de praktijk. Zo heb je snel overzicht van waar je het advies- of instemmingsrecht kunt inzetten in het vertegenwoordigen van de mensen die zorg ontvangen.

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) regelt de rechten van cliëntenraden. Twee belangrijke rechten zijn het adviesrecht en het instemmingsrecht. 

 • Adviesrecht betekent dat dat de
  cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies mag uitbrengen over de onderwerpen op de bewaarkaart staan.
 • Instemmingsrecht betekent dat de zorgaanbieder
  instemming nodig heeft van de cliëntenraad om een besluit te nemen over de genoemde onderwerpen.

Meer weten?

 • In de Basisinformatie medezeggenschap kun je verder lezen over de rol van de cliëntenraad en verdere rechten en plichten
 • Rechten zijn belangrijk, maar medezeggenschap gaat verder dan dat. Het is belangrijk om als cliëntenraad zelf je agenda te bepalen, gebaseerd op wat je waarneemt en hoort van de mensen die dagelijks zorg ontvangen. Lees ook verder in de handreiking Invloed op kwaliteitsbeleid
 • Heb je een vraag? Neem dan contact op met de vraagbaak van LOC. Van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17. 00 uur kun je bellen naar 030 284 32 00 of mail naar vraagbaak@loc.nl
Download artikel als PDF

Praat mee! (3)

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Klazien Teeuwissen 1 jaar geleden

Beste MAEM van Grinsven,
Inderdaad wordt vanuit de regering gestimuleerd om langer thuis te wonen en de verwachting is dat er in de toekomst nog meer gebruikgemaakt zal worden zorg thuis. Nu er in verhouding meer ouderen zijn, dan mensen die in de zorg (willen) werken, staan we met zijn allen voor de opdracht om goed om te gaan met de middelen die er wel zijn. De raad voor de volksgezondheid en samenleving heeft hierover ook een rapport geschreven. ‘Anders leven en zorgen. Link  Ik vind dit rapport een uitreiking om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst.  Wellicht goed om in de clientenraad te delen en te bespreken.
En inderdaad kan een cliëntenraad een belangrijke bijdrage leveren bij het vinden van antwoorden en gelijke tijd  aandacht blijven vragen om de kwaliteit van de zorgverlening te blijven waarborgen. 
De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) is er ook voor bijna alle zorgorganisaties en daar valt de thuiszorg zeker ook onder. Men moet een  cliëntenraad instellen wanneer.€ bij meer dan 10 zorgverleners in instellingen met 24-uurszorg, medisch-specialistischebedrijven en instellingen die persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging leveren;€bij meer dan 25 zorgverleners in de overige zorginstellingen;€op iedere locatie bij instellingen waar mensen wonen of zorg thuis leveren;€bij meer cliëntenraden kan een centrale cliëntenraad worden ingesteld.
Soms sneeuwt de ’thuiszorgtak’ van een cr  onder door de aandacht voor de intramurale zorg.  Realiseer dan dat  de clientenraad(lid) de wet achter zich  heeft staan om ook en expliciet aandacht en ruimte te geven aan de cliënten die thuis zorg ontvangen. 
Ik snap het gevoel van onmacht dat je soms bevangt. Maar  houdt vol en ga het gesprek aan, want een organisatie is echt gebaat van de belangenbehartigers van de cliënten in de thuiszorg. 
Kun je hier verder mee? 
Klazien, adviseur LOC Waardevolle zorg. 
 

Reageer op dit bericht
MAEM van Grinsven 1 jaar geleden

Goedeavond,
Steeds meer mensen zijn afhankelijk van de thuiszorg. Vanuit de regering wordt het thuis blijven wonen gestimuleerd, maar zoals er wel een wet op de medezeggenschap is voor de zorginstellingen is die er niet voor de mensen in de thuiszorg. Wij moeten maar slikken wat er van bovenaf bepaald wordt, vaak ook doordat de cliëntenraad intramuraal advies of instemming verlenen, terwijl ze nauwelijks iets weten van de thuiszorg.  Hoe is dat mogelijk, of vergis ik mij??

Reageer op dit bericht

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

 • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese