Ouderen kritisch over per­soonlij­ke gezondheid­somgevin­gen (PGO’s)

Geplaatst op 22 juni 2020

Digitaal al je gezondheidsgegevens verzamelen, beheren en delen. Naar verwachting wordt dit de komende jaren mogelijk dankzij de ontwikkeling van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Voor mensen die dat willen, kan een PGO ondersteunend zijn om het leven te leiden zoals zij dat willen. Het vergroot de regie. Daarbij is het wel belangrijk dat de PGO past bij de gebruiker en dat de gebruiker zelf invloed heeft op deze omgeving. Juist daarom is het goed de gebruikers in vroeg stadium te betrekken bij deze ontwikkelingen. VVT-organisatie Careyn vroeg aan een diverse groep ouderen en mantelzorgers zélf hoe PGO’s zouden kunnen bijdragen. Ook testten enkele ouderen drie PGO’s op gebruiksgemak en toegankelijkheid. Conclusie: ouderen en mantelzorgers zien toegevoegde waarde in PGO’s, maar vooralsnog voldoen deze niet aan de gebruikerseisen en verwachtingen van deze beoogde gebruikersgroep.

Careyn roept op om ouderen meer en structureel te betrekken bij de ontwikkeling van PGO’s.

Altijd en overal direct al je gezondheidsgegevens kunnen inzien via een overzichtelijke en veilige app op je mobiel of tablet. Dat is de belofte van de persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) die momenteel door verschillende bedrijven worden ontwikkeld. De overheid stimuleert het gebruik van dit soort applicaties, omdat burgers hiermee meer overzicht krijgen over al hun gezondheidsgegevens. Bovendien kunnen gebruikers van een PGO zelf aangeven welke informatie zij met welke zorgverleners en mantelzorgers willen delen. Zo bevordert een PGO de eigen regie.

Behoefte aan totaaloverzicht

In het kader van het overheidsprogramma InZicht deed VVT-organisatie Careyn in samenwerking met PGOsupport, Utrechtse ouderenorganisaties COSBO-Stad-Utrecht en NUZO, Pharos en Stichting Accessibility de afgelopen maanden onderzoek naar de vraag wat kwetsbare ouderen zelf willen kunnen doen met een PGO. Aan welke gebruikerseisen en verwachtingen moeten die voldoen? Tot nu toe was dat nog nooit aan hen zelf gevraagd. In groepsgesprekken en individuele interviews gaf een divers samengestelde groep van 35 kwetsbare ouderen en enkele mantelzorgers aan dat een PGO vooral een totaaloverzicht moet bieden van alle beschikbare informatie die hun zorg- en hulpverleners bijhouden. Daarnaast willen ouderen in hun PGO ook allerlei andere overzichten kunnen raadplegen, zoals een lijst met voorgeschreven medicijnen, een lijst met contact- en bereikbaarheidsgegevens van al hun zorgverleners en een agenda met alle gemaakte afspraken.

Gebruiksgemak

De PGO’s moeten volgens de ouderen ook voldoen aan ‘harde’ randvoorwaarden op het gebied van gebruiksgemak, begrijpelijkheid en toegankelijkheid. Tenslotte wijzen de ouderen op het belang van veilig beheer van hun persoonlijke gegevens, en op de noodzaak van voldoende ondersteuning bij de selectie en het leren gebruiken van de PGO’s. Nuttige adviezen, waaruit blijkt dat het betrekken van ouderen, mantelzorgers, en hun organisaties bij de ontwikkeling van een PGO uiterst relevant is.

Testen PGO’s

Naast de groepsgesprekken en interviews werden drie algemene (niet aandoenings-specifieke) PGO’s getest door ouderen en mantelzorgers.  Daarnaast bekeek Stichting Accessibility met een quickscan in hoeverre het ontwerp en de bouw van de PGO’s voldoen aan de internationale WCAG 2.1 toegankelijkheidsstandaard.

Uit de quickscan en de verschillende tests blijkt dat er nog veel te verbeteren valt, met name op het terrein van gebruiksvriendelijkheid, begrijpelijkheid en de toegankelijkheid van de PGO’s. De geteste PGO’s zijn zonder hulp niet bruikbaar voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.

Aanbevelingen

Op grond van het onderzoek doet Careyn onder meer de aanbeveling om bij de verdere doorontwikkeling vooral een medicijnenoverzicht te integreren in de PGO’s, zodat ouderen altijd beschikken over een actueel en volledig overzicht van de voorgeschreven medicijnen. Verder wijst de VVT-organisatie op het belang de expertise van de beoogde doelgroep meer en structureel te blijven gebruiken. Dat biedt de beste garantie op de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke PGO’s die een grote groep Nederlanders zelfstandig kan gaan gebruiken. Daarnaast is het belangrijk dat de overheid de komende jaren duidelijk maakt wat een PGO is, wat mensen hiermee kunnen en waar zij op moeten letten bij de selectie van een PGO.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12 maanden geleden

Reactie wacht op beoordeling.

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese