Plan LOC Jeugd 2021 – Versterken medezeg­genschap in de jeugdzorg

Geplaatst op 10 december 2020

LOC Cliëntenraden (hierna: LOC) ondersteunt sinds 1978 cliëntenraden en andere vormen van medezeggenschap. Deze ondersteuning strekt zich uit over verschillende vormen en sectoren van zorg en ondersteuning, waaronder jeugdzorg. Vanaf 1 juli 2020 valt de jeugdzorg binnen de reikwijdte van de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen: de Wmcz 2018. Dat is een goed moment om jeugdzorgorganisaties bewust te maken van de meerwaarde die medezeggenschap heeft. Daarnaast heeft LOC dit jaar  geëvalueerd en onderzocht waar onze toegevoegde waarde in de jeugdzorg ligt.

Onze waarde

Uit deze evaluatie blijkt dat: 

 1. We effectief zijn in het opzetten en ondersteunen van cliëntenraden. Hier hebben we een toegevoegde waarde en kunnen we bijdragen aan Waardevolle zorg.
 2. We in de landelijke belangenbehartiging en losse projecten niet bereiken waar we voor staan. Die dragen te weinig bij aan de verwezenlijking van onze visie.
 3. We impact hebben met het opzetten van vernieuwingsbewegingen, zoals in de verpleeghuiszorg

Onze kernactiviteiten

Op basis van deze zelfevaluatie heeft LOC besloten om zich primair te richten op twee kernactiviteiten: 

1 Versterken medezeggenschap in de jeugdzorg; 

2 Opstarten vernieuwingsbeweging in de jeugdzorg.

In dit deel lichten we het versterken van de medezeggenschap in de jeugdzorg toe.

Versterken medezeggenschap in de jeugdzorg

LOC wil in 2021 een volgende stap zetten om medezeggenschap in de jeugdzorg op de kaart te zetten: bij organisaties, de branche en andere betrokkenen zoals de jeugdzorgregio’s. Om cliëntenraden te ondersteunen bij het toepassen van de nieuwe wet in de praktijk. Om gezamenlijk met de medezeggenschap in de nieuwe situatie aan de slag te gaan. Om bewustwording te creëren wat medezeggenschap bij elke organisatie betekent voor de belangenbehartiging, de vertegenwoordiging én emancipatie van kinderen en ouders met ervaringen in de jeugdzorg. Daarom doen we het volgende:

 1. In 2021 doorlopen we bij dertig organisaties in de jeugdzorg een traject voor het neerzetten van medezeggenschap die invloed heeft en ertoe doet. We zien namelijk een praktijk die vraagt om een langdurige trajecten, waar de gehele organisatie doordrongen is van de meerwaarde van medezeggenschap.
 2. Cliëntenraden in de jeugdzorg zijn in veel gevallen op zichzelf aangewezen. We horen vaak terug dat cliëntenraden op zoek zijn naar contact met andere raden, om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Daarom zet LOC in 2021 een landelijk netwerk van cliëntenraden voort. Dat doen we door een combinatie te maken van een fysiek en online netwerk voor cliëntenraden, waar we naar inhoudelijke verdieping zoeken. Zo bieden we een platform om in contact te blijven en elkaar te scholen.
 3. De jeugdzorg zal waarschijnlijk meer op een regionaal niveau georganiseerd worden. Dat vraagt van regio’s dat zij een visie opstellen hoe zij tegen jeugdzorg aankijken. Jongeren en ouders krijgen de mogelijkheid om mee te denken met deze regiovisie. LOC gaat dit doen door jeugdzorgregio’s en cliëntenraden met elkaar in contact te brengen tijdens door ons gefaciliteerde bijeenkomsten in 21 van de 42 jeugdzorgregio’s.
 4. In 2021 organiseren we collectieve invloed van cliëntenraden in de jeugdzorg. Dat doen we door doorlopend de mening van cliëntenraden op te halen over actuele onderwerpen die zij zelf inbrengen. LOC faciliteert het bundelen van alle standpunten en het overbrengen daarvan bij onder andere ministerie en Tweede Kamer. Zo organiseren we invloed voor medezeggenschap op relevante plekken buiten de jeugdzorgorganisatie.

De praktijk van medezeggenschap is mooi en verdient het om gezien en gehoord te worden door iedereen die hierin geïnteresseerd is. Daarom organiseert LOC in 2021 betrokkenheid bij alle activiteiten rondom medezeggenschap via alle beschikbare communicatiekanalen.

Meer informatie

 • Wij ondersteunen cliëntenraden in de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering zodat zij zo goed mogelijk de belangen van hun achterban kunnen behartigen. Hoe wij dat doen? Bekijk hier onze dienstverlening.
 • LOC Jeugd heeft veel brochures en hulpmiddelen die je kunnen helpen!
 • Neem gerust contact op met de Vraagbaak van LOC Jeugd via vraagbaak@loc.nl of 030 284 32 00. Onze adviseurs Jeugd helpen je graag!
Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

 • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese