Regionale netwerken cliënten­raden nu landelijk dekkend

Geplaatst op 12 april 2021

“Delen van ervaringen grote meerwaarde voor raden”

Regionale netwerken van cliëntenraden zijn een waardevolle manier om van elkaar te leren. Elke provincie in Nederland heeft een regionaal netwerk. En alle cliëntenraden, ook niet-leden van LOC, zijn welkom. Hoe dragen regionale netwerken bij aan waardevolle zorg en hoe ervaren vrijwilligers de bijeenkomsten?

LOC wil vanuit de visie Waardevolle zorg dat mensen die zorg nodig hebben daarover meepraten, meedoen en meebeslissen. Cliëntenraden zijn ingesteld om de stem van mensen die zorg ontvangen in te brengen aan de bestuurstafels. Beleid en organisaties veranderen echter voortdurend. Daarom is het vaak complex om effectief invloed uit te oefenen op beleid en lopen cliëntenraden tegen allerlei uitdagingen aan. Op die momenten is het prettig om van andere cliëntenraden te horen hoe zij hun rol oppakken en wat daarin wel en niet werkt.

Regionale netwerkbijeenkomsten van cliëntenraden zijn een waardevolle manier om van andere organisaties te leren hoe zij hun cliëntenraadswerk uitvoeren. Iedere organisatie is net weer anders en dat levert interessante verschillen op. Daarnaast is er veel gemeenschappelijk, omdat de wettelijke rechten voor iedere raad hetzelfde zijn. Precies deze mix van herkenning en verscheidenheid, in combinatie met veel ruimte voor uitwisseling tussen raden, maken de regionale bijeenkomsten waardevol.

Landelijk dekkend

Op dit moment is er een landelijk dekkend netwerk van regionale netwerken van LOC. Afgelopen jaar is er hard gewerkt om dat mogelijk te maken. Met steun van VWS heeft LOC kunnen investeren in regionale netwerken, in het bijzonder in de regio’s waar geen regionaal netwerk (meer) was. Hierdoor hebben netwerken in de provincies Gelderland, Flevoland-Overijssel en Utrecht een (her)start kunnen maken. In de andere provincies waren al regionale netwerken van LOC actief. Het is goed nieuws dat er nu sprake is van een landelijk dekkend netwerk van regionale netwerken. Regionale netwerken vormen een mooie aanvulling op het aanbod van trainingen en online informatie van LOC.

Wie kan deelnemen?

De regionale netwerken van LOC zijn bedoeld voor cliëntenraadsleden in al hun diversiteit. Of je nu uit een grote of kleine organisatie komt, uit een centrale of een lokale cliëntenraad uit de vvt of ggz – cliëntenraadsleden met al deze achtergronden zijn welkom. De regionale netwerken van LOC zijn daarnaast ook voor niet-leden van LOC toegankelijk. Vanuit LOC vinden we de uitwisseling tussen cliëntenraden zó belangrijk dat we ook niet LOC-leden uitnodigen om deel te nemen aan de uitwisseling in de regio.

Programma regionale bijeenkomsten

Regionale netwerkbijeenkomsten vinden normaliter in iedere provincie ongeveer tweemaal per jaar plaats. Uiteraard verschilt per regio de precieze frequentie, afhankelijk van de regionale behoefte en mogelijkheden. Ook in coronatijd hebben in sommige regio’s netwerkbijeenkomsten plaatsgevonden. Het afgelopen jaar zijn in Friesland, Gelderland en Flevoland-Overijssel digitale bijeenkomsten georganiseerd – die heel goed zijn bevallen.

Het programma van een regionale bijeenkomst start meestal met een welkomstwoord en een inhoudelijke inleiding. In de inleiding wordt een relevant thema besproken, zoals de nieuwe Wmcz 2018 of goede samenwerking met de raad van bestuur. Na de inleiding vindt er uitwisseling plaats in deelgroepen van vier tot tien personen. Soms vinden er verdiepende workshops over een thema plaats. Tot slot is er een centrale afsluiting en kan ieder weer naar huis met inspiratie voor het raadswerk.

Vrijwilligers over regionale netwerken

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de regionale netwerken. Zij zijn de kartrekkers dan wel regioteams die de netwerkbijeenkomsten organiseren. De regionale vrijwilligers worden daarin ondersteund door LOC; in de communicatie, organisatie en het vragen van sprekers.

Regionaal vrijwilligster provincie Noord-Brabant, Jeanne van Zegveld, waardeert de regionale bijeenkomsten om de waardevolle inhoud die besproken wordt. “Er komen in een bijeenkomst boeiende thema’s aan bod, die je aan het denken zetten over de zorg en hoe je daar als cliëntenraad van meerwaarde in kunt zijn.” Jeanne ziet ook de reflectie op het cliëntenraadswerk in de bijeenkomst als zinnig. “De verschillende perspectieven die ingebracht worden zijn altijd interessant om te horen. Daarom help ik al jaren mee aan de organisatie van deze bijeenkomsten.” 

Jan Meerpoel is regionaal vrijwilliger in Zuid-Holland. Een grote provincie met meerdere grote steden, waar de regionale bijeenkomsten plaatsvinden. Jan ziet dat cliëntenraden doorgaans weinig onderling contact hebben. “Je komt elkaar simpelweg niet tegen. Een regionale bijeenkomst is dan een mooie gelegenheid om andere cliëntenraden te spreken. De meerwaarde van de regionale bijeenkomsten is voor mij het met elkaar verdieping vinden op een thema, waardoor je ook weer verder kunt in je eigen cliëntenraadspraktijk.”

“Naast een vaste kern, groeit het aantal deelnemers
aan regionale bijeenkomsten”

In Friesland is Annet van der Zee-Brouwer als kartrekker actief. Zij doet dit mede uit haar functie als ondersteuner van cliëntenraden. Wat Annet aanspreekt in de regionale bijeenkomsten is de mogelijkheid om elkaar te treffen en van elkaar te leren: hoe iedere raad de stem van cliënt vertolkt en bijdraagt aan kwaliteit van zorg. Annet: “Het mooie van de bijeenkomsten is dat er zowel goede inhoud als uitwisseling van ervaringen is. Daardoor kunnen cliëntenraden nieuw opgedane kennis direct toepassen in hun werkzaamheden. Naast een vaste aanwezige kern, valt op dat het aantal deelnemers groeit. Dat geeft aan dat de bijeenkomsten voorzien in een duidelijke behoefte.”

Kennismaken met een regionaal netwerk?

Er zijn dertien regionale netwerken van cliëntenraden. In vier provincies wordt samengewerkt: in Overijssel & Flevoland en Groningen & Drenthe. Daarnaast hebben drie grote steden, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, een eigen netwerk van cliëntenraden.

Je bent van harte uitgenodigd om kennis te maken met een regionaal netwerk in jouw regio. En deel te nemen aan de waardevolle uitwisseling met andere cliëntenraden. Je kunt je daarnaast ook aanmelden via vraagbaak@loc.nl

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese