Verslag net­werkbijeen­komst cliënten­raden jeugdzorg

Geplaatst op 16 oktober 2020

Op dinsdagavond 29 september vond er weer een netwerkbijeenkomst plaats voor cliëntenraden uit de jeugdzorg. De bijeenkomst vond deze keer online plaats, omdat er opnieuw landelijke maatregelen waren afgekondigd in verband met het coronavirus. Desondanks werden er  weer ervaringen uit de praktijk gedeeld en tips uitgewisseld.

Centrale vraag

Centrale vraag tijdens deze bijeenkomst was: Wat kan je als cliëntenraad doen, regelen en zeggen om tijdens de coronacrisis met de organisatie samen te werken aan passende hulpverlening? 

Verschillende ervaringen tijdens crisis

De afgelopen maanden ving LOC signalen op waaruit bleek dat de samenwerking tussen de cliëntenraad en de organisatie tijdens de crisis niet vanzelfsprekend was.  Toch waren er ook goede ervaringen waarbij de cliëntenraad actief werd betrokken en om ideeën en meningen werden gevraagd. 

Soms was het ook de cliëntenraad zelf die contact zocht en advies gaf. Zo stond op de website van een jeugdzorgaanbieder informatie waar de cliëntenraad niet achter stond. De raad stuurde daarop een mail naar de organisatie met vragen over dit beleid en adviseerde hier anders en beter over te communiceren. Ook adviseerden ze bezoekregelingen niet langer op te schorten. De organisatie vond het positief dat de raad meedacht. 

“Dat we niet gelijk betrokken werden is begrijpelijk: corona viel iedereen op z’n dak.  Dat had niks te maken met onwil maar met snel handelen in de hitte van de strijd. Daarna zijn we goed betrokken.” 

Niet overal positief

Ook de mindere ervaringen werden gedeeld. Zo ervaarde een raad tijdens de eerste ‘lockdown’ vrijwel geen samenwerking: de instelling maakte zelf het beleid, waarbij de raad niet betrokken werd. Achteraf bleek dat de genomen maatregelen voor veel onrust en ontevredenheid zorgden bij jongeren en ouders. Veel jongeren hadden plotseling lange tijd geen contact meer met familie en vrienden. Daarop heeft de raad zelf een ongevraagd verzwaard advies gegeven: hanteer voor alle gezinshuizen dezelfde regels en communiceer deze goed. 

Een andere raad gaf aan dat de klachtencommissie bijna stil werd gelegd. De klachtencommissie hield geen hoorzittingen meer, maar zou het voorlopig schriftelijk afhandelen. Dit voorstel is ter advies voorgelegd aan de raad, waarop geadviseerd werd om minstens een telefoontje te wijden aan een klacht; mensen willen immers gehoord worden. Uiteindelijk heeft de organisatie het advies niet doorgevoerd, maar benadrukte de raad dit zo snel mogelijk weer op te pakken. 

Contact met de achterban

Gezamenlijk werd ook nog uitgebreid stilgestaan bij een herkenbaar vraagstuk: hoe kom je in contact met je achterban en hoe onderhoud je dit contact? Hoe werk je aan je zichtbaarheid? Wat zijn knelpunten? Juist in tijden van een crisis is het van groot belang om de lijnen met de achterban zo kort mogelijk te houden. En de achterban mee te nemen in de werkzaamheden van de raad.

‘’We zijn er trots op dat er ruimte is voor veel wat we willen doen. Ook over de  samenwerking met de instelling zijn we tevreden: er zijn korte lijntjes. Daarnaast zijn we bijna klaar met de medezeggenschapsregeling’’.

  • De netwerkbijeenkomsten zijn voor leden van LOC;
  • Lees meer over InContactStaan met je achterban;
  • Neem voor meer informatie contact op met de Vraagbaak van LOC: vraagbaak@loc.nl of (030) 284 32 00.
Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Op maandag 20 mei is LOC gesloten vanwege Pinksteren.

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese