2020; cliënten­raden ten tijde van Corona

Diep in het hart

En toen was opeens alles anders. Het ‘normale’ leven ligt stil. Ook in de zorg; bij onder andere verpleeghuizen, woonzorgcentra, de thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, ziekenhuizen, beschermde woonvormen, jeugdzorg en pleeggezinnen. Iedereen voelt de gevolgen van corona en de maatregelen. Vaak tot diep in het hart. We kunnen niet meer uitgaan van de bekende gang van zaken. We moeten zoeken naar wat er nu belangrijk is en hoe we daar een passende vorm aan geven. En dat geldt ook voor cliëntenraden.

Want wat is nu je rol als cliëntenraad ten tijde van Corona? Is die er wel? Moet je aan de slag blijven, moet je afstand nemen, laten gebeuren wat er gaat gebeuren of moet je juist nu ook actief betrokken blijven?

Structureel contact

Als cliëntenraad (CR) ben je gewend structureel in (fysiek/regelrecht) contact te staan, met de manager, de bestuurder, de zorgmedewerkers, de afdelingen/locaties/woonvormen en natuurlijk waar mogelijk met de cliënten. Door de maatregelen rond corona is dat structurele contact in veel gevallen vervallen. Zo mag je niet meer naar zorglocaties toe en wordt het ook afgeraden om op andere manieren bijeen te komen. Hoe kan je als cliëntenraad dan nog van waardevolle toevoeging zijn? Raden zijn zoekende of en hoe ze nu überhaupt wel een rol hebben. 

Ervaringen en alternatieven

Juist nu heb je als CR ook een belangrijke rol. Juist nu is het essentieel op de hoogte te zijn van de ervaringen en wensen en behoeften van de cliënten. Want hoe ervaren patiënten, cliënten, bewoners nu de dag, de zorg, welzijn en het wonen? Hoe is het om op de kamer te moeten blijven terwijl je gewend was naar de woonkamer te kunnen gaan en naar het restaurant? Wat doe je als je bekende dagbesteding of activiteiten uitvallen? Zijn er (genoeg) alternatieve activiteiten en mogelijkheden bedacht? Hoe is het als je niet meer op de zorgboerderij mag werken? Hoe gaat het als je pleeggezin nu even niet bereikbaar is? Speelt de zorgorganisatie genoeg in op de ervaringen van cliënten? Hoe gaat het met het welzijn en welbevinden? Is er bijvoorbeeld goed nagedacht over andere mogelijkheden van contact nu bezoek niet toegestaan is?

De ervaringen van cliënten/patiënten zijn belangrijke voedingsbodem om als CR te weten wat er nu echt speelt en waar je als CR mogelijk actie op uit moet zetten.

Dus ja, je hebt wel degelijk een rol nu, juist nu. Die moet je alleen in veel gevallen wel anders vormgeven.

Vinger aan de pols

Maar hoe kom je nu aan die informatie over de situatie van cliënten? Hoe kom je achter informatie wat de zorgorganisatie allemaal doet om zo goed mogelijk met corona en de maatregelen om te gaan? En aan welke soort zaken moet je denken die nu van belang kunnen zijn? In deze blog vind je al wat tips en aandachtspunten. Maar leer ook zeker van elkaar! Vind elkaar, wissel uit, leer van elkaar. Maak daarbij gebruik van (onder andere) cliëntenraad.nl hier worden veel ervaringen van raden uitgewisseld. Kom ook met LOC in gesprek in een van onze digitale meetings, stel je vragen, deel je ervaringen! Hou de vinger aan de pols en zet actie uit waar nodig. Daar hebben raden, maar vooral de cliënten zie zij vertegenwoordigen nu het meeste aan.

– Spreek af hoe je als CR met elkaar in contact blijft

Ook als CR kom je nu niet bijeen. Maar het is wel belangrijk om af te stemmen wat je nu als CR wilt doen. Hoe willen jullie als CR nu handelen? Wat vinden, kunnen en willen de leden individueel? Wat zegt dat over hoe je als CR als geheel aan de slag kan blijven? Wat heb je nodig aan informatie, aan adviezen, aan….? Is het mogelijk een structureel contact tussen de leden onderling te organiseren? Denk aan wekelijks belmoment, beeldbellen of een whatsapp groep, mails of de post zo nodig.

– Spreek af hoe je met de zorgorganisatie en de cliënten in contact blijft

Neem als voorzitter van de raad contact op met de gesprekspartner; zij het de (locatie of sector) manager, afdelingshoofden, raad van bestuur. Vraag hoe de organisatie nu graag met de CR in contact staat en uitwisselt. Geef aan hoe je daar als CR in staat en wat jullie wensen zijn. Spreek een manier af van structureel contact. Bijvoorbeeld een wekelijks belmoment(je) waarin de laatste stand van zaken doorgenomen wordt. Is er een manier om digitale informatie uit te wisselen, zoals mail, Carenzorgt, de digitale omgeving van de zorgorganisatie? De voorzitter houdt de rest van de leden op de hoogte via de afgesproken manieren. Misschien heb je als raad daarnaast af en toe digitaal/telefonisch contact met de afdeling(en), of met de naasten, om uit te vragen hoe de cliënten het maken. Ook kan de CR een brief sturen naar de cliënten/naasten. Daarin kan je schrijven hoe de raad nu bezig is, hoe de raad bereikbaar is en dat de raad graag signalen ontvangt.

– Spreek af wat je doet als er (ongevraagd) advies moet komen

Het kan zijn dat er in deze periode bepaalde adviezen gepland stonden. Sta er even bij stil of die nu essentieel zijn of dat je bepaalde dingen even uitstelt. Het kan ook dat er door corona (of andere actuele zaken) advies gegeven moet worden. Dan moet je wel signalen binnenkrijgen. Via cliënten, medewerkers, mantelzorgers of managers. Vervolgens ga je als CR na of je advies wilt geven en zo ja hoe het adviestraject eruit moet zien.

Denk bijvoorbeeld ook aan de wet zorg en dwang en verplichte GGZ (WzD/WvGGZ). Is er meer onrust onder de cliënten omdat men geïsoleerd leeft, zorgt en woont? Hoe gaat de organisatie dan om met onvrijwillige zorg als kalmerende medicatie? Volgen zij de juiste stappen zoals afgesproken en geadviseerd in het beleidsplan?

Hoe kom je als CR in deze tijden tot een gedegen advies? Stem met elkaar af wie welke rol heeft. Bijvoorbeeld de voorzitter haalt informatie op bij de zorgorganisatie en deelt dat met de rest van de leden.  Alle leden formuleren hun eigen mening op het stuk. In de nieuwe vormen van contact, bijvoorbeeld telefonisch vergaderen, wisselen jullie die meningen uit om tot een advies te komen. Of als blijkt dat er niet genoeg informatie is of dat er nog vragen leven, dan ga je natuurlijk eerst daar achterna voordat je je advies afgeeft.

Medezeggenschap. Juíst in crisistijd!

Ik hoorde van een bestuurder die uitsprak “in tijden van crisis gaat de medezeggenschap niet op”. Dat is niet correct. Wettelijk niet, maar zeker ook in geest der wet niet. Natuurlijk moet je landelijke protocollen gewoon doorvoeren, maar hoe je dat passend doet voor jouw zorgorganisatie, dat bepaal je samen. Hoe voeren we het in, wie speelt een rol, welke informatie geven we cliënten, mantelzorgers? Dat zijn zaken om samen af te stemmen.

We staan er in Nederland samen aan om de zorg zo waardevol mogelijk te maken. Daar hebben we allemaal een (verschillende maar aanvullende) rol in. Ook nu het zoeken is hoe we die rollen het beste in kunnen vullen nu de situatie zo anders is, moeten we elkaar vinden. Juist nu!

Nu is dus geen tijd van afwachten in medezeggenschap. Nu is een tijd van ontwikkeling, creatief zijn, afstemmen, vinger aan de pols en vooral een tijd van SAMEN!

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee! (34)

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Theo 3 jaar geleden

Heb je rechten als client bij de thuiszorg?

Ik heb alleen maar plichten gezien?

Of heb ik iets over het hoofd gezien.

Reageer op dit bericht
3 jaar geleden

Dag Theo,

Dit stuk gaat om rechten en plichten van een clientenraad, ook in de thuiszorg.

Gaat het u om individuele client rechten? Stuurt u dan even een mail naar vraagbaak@loc.nl met welke rechten van cliënten die thuiszorg gebruiken u zich afvraagt.

Reageer op dit bericht
Joke Verhage 4 jaar geleden

Kan iemand mij antwoord geven op de volgende vraag: Wanneer men bij een cliënt de Covid-19 test af wil nemen, moet familie dan vooraf hierover worden geïnformeerd? Nu worden familieleden bij ons achteraf geïnformeerd.

Graag lees ik een reactie hierop.

Reageer op dit bericht
Jose Broers 4 jaar geleden

Bewoners van een verpleeghuis kunnen getest worden als zij klachten hebben en het voor de juiste behandeling of verzorging belangrijk is om zeker te weten of ze wel of geen COVID-19 hebben. In het zorgleefplan staan afspraken over de wijze van communicatie tussen zorginstelling en cliënt of zijn/haar vertegenwoordiger. Normaal gesproken zal vooraf geïnformeerd worden. De zorginstelling kan geadviseerd worden over de communicatie, waarbij kan worden aangegeven wat het voor de cliënt / vertegenwoordiger (vanuit cliëntenperspectief) betekent als achteraf geïnformeerd wordt.

Vriendelijke groet,

José Broers

Reageer op dit bericht
N.Dekker 4 jaar geleden

Nav het bericht van Nina.

he he. dat verkondig ik al zolang. Waarom geen voorzorgsmaatregelen aanbieden en gebdruiken.  Wel een afwachtende houding aannemen. We wachten af op de berichten van het RIVM of het Ministerie.?

Als het regent ga je toch ook niet op slippers en in T-shirt naar buiten want dan weet je zeker dat je natte voeten en lichaam krijgt.

Reageer op dit bericht
Claire 4 jaar geleden

Wat doet de inspectie en de ondernemingsraad we moeten het samen doen hadden we afgesproken toch.

Reageer op dit bericht
Nina 4 jaar geleden

Claire, Eergisteren is CCR, OR etc. en de afgevaardigde van bonze  CR die in CCR zit, uitgenodigd; Ze zijn bijgepraat door het bestuur. Ook krijgen we nieuwsbrieven. Dus me nemen wel waar wat gaande is, maar niet datgene dat niet goed gaat.

Ook hier twee weken geleden gezien, dat er geen beschermend materiaal door de zorg wordt gebruikt. Weet dat er nu corona heerst op enkele afd. maar dat wordt niet toegelicht.

Als er geen bezoek op zorgafdelingen komt, dat kan de corona alleen maar via de zorg binnen komen. Waarom dan zo nonchalant? Ik snap niet waarom uit voorzorg de maatregelen niet gelden.

Reageer op dit bericht
Tiske Boonstra 4 jaar geleden

Dag Claire

je hebt gelijk, we moeten het, juist nu, echt samen blijven doen. Ik hoop dan ook dat organisatie, clientenraden en ondernemingsraden elkaar juist nu vinden om af te stemmen wat nodig is en wat kan. De inspectie komt hopelijk om lokaal niveau niet van pas omdat men een goede werkwijzen vindt. Maar zij hebben zeker aandacht voor corona als ik het lees op hun site https://www.igj.nl/onderwerpen/coronavirus/gevolgen-voor-toezicht-igj Ze geven nu meer ruimte voor maatwerk zolang dat veilig en verantwoord gebeurt.

Reageer op dit bericht
N.Dekker 4 jaar geleden

23 april 2020

Goede morgen

Hier een mail  van een  CR lid Overkerck Heiloo.

Afgelopen maandag heb ik een mail gestuurd en mijn zorgen geuit mbt het ventilatiesysteem.

Deze zou eventueel een besmetting kunnen verspreiden via dit systeem.  Dit is geen fictie maar waarheid.

Afgelopen maandag heb ik je weer telefonisch gesproken en  je heb gezegd hebben dat de bewoners van Overkerck wat meer bewegingsvrijheid gaan krijgen. Tot op heden is er nog helemaal niets gebeurt in Overkerck.  O ja. ze mogen af en toe een 1/2 uurtje buiten zitten.

Alles blijft verder hetzelfde.

Een wandeling in de gang: Ze worden als kleine kinderen teruggestuurd naar de kamer.

Ik heb jouw mail gelezen over het ventilatiesysteem en kan je zeggen dat virussen en bacteriën niet worden tegengehouden door dit ventilatiesysteem.  Het kan wel goedgekeurd zijn maar niet voor een bacterie of virus.

Dit systeem is alleen geschikt voor grotere stofdeeltjes.

Geen deeltjes worden tegengehouden die je alleen kan bekijken met een elektronen microscoop. Deze ventilatiesystemen staan in zeer luxe en geavanceerde inrichtingen/bedrijven en kosten tonnen.

Het valt ons op dat de Viva zich verschuilt achter de uitspraken van het RIVM of het Ministerie maar dat de Viva zelf geen beslissingen durft / wil nemen.

Nogmaals: De bewoners zitten nu al 6 weken vast en ze zijn Corona virus vrij.

Als er al een bewoner besmet wordt dan is het afkomstig van een werknemer(ster).

Dus voor de zoveelste keer: Laat het personeel ter preventie nu mondkapjes gaan dragen. Wat is hier nu moeilijk aan om dit in te stellen. Dan kunnen de mensen wandelen in en door het gebouw. Daar heb je toch geen beslissing van buitenaf voor nodig.

Vanuit de Viva wordt gezegd dat er genoeg middelen zijn ter preventie.

Gebruik dit dan .

Ze gaan geestelijk en lichamelijk behoorlijk achteruit.  Ik heb voorbeelden hiervan.

Enkele  bewoners bellen mij regelmatig hierover op.

Sorry  ik gebruik jouw nu als Klaagmuur maar wij worden het een beetje ( veel) zat hoe er met de mensen wordt omgegaan.

De Viva kan het niet verzachten met muziek en een draaiorgel of een oranjetompoes.

Alle lof voor het personeel hoor maar de zienswijze van de Viva moet hoog nodig worden bijgesteld.

Vriendelijke groet

Reageer op dit bericht
Nina 4 jaar geleden

Dag allen, ik voel me buiten spel staan aan lid van de CR.

In feite worden we gedeeltelijk  ingelicht via de CCR,  info bestaat uit

zaken die goed gaan. Hoeveel bewoners zijn overleden wordt niet meegedeeld,

om geen onrust te zaaien. Weet niet goed wat wij kunnen doen als CR om op

te komen voor de cliënten.

We hebben wel eea ondernomen; digitale kaarten, en draaiorgel

Maar mijn taak als lid CR, wil ik meer over weten. Het is crisis, dat is het vervelende.

We willen niemand in de weg lopen is de ene kant, de andere kant is dat we met lege handen

staan voor de cliënten in deze nood.

 

 

Reageer op dit bericht
Frans Bastiaansen 4 jaar geleden

Hallo,

Als deelnemer aan een centrale cliëntenraad de volgende vraag/ opmerking.

Kunnen jullie ervaringen delen hoe je als CR in contact komt/blijft met je achterban (cliënten/vertegenwoordigers)? Niet alleen in deze Corona tijd maar ook daarbuiten is dit voor ons een terugkerende  vraag. De bekendheid met en de belangstelling voor de cliëntenraad is beperkt (zeker de bereidwilligheid om zitting te nemen). We hebben het gevoel meer te willen dan te kunnen zeker ook door gebrek aan input. Als CR hebben wij regelmatig onderling Zoom overleg; verder ook wat minder frequent met het bestuur.

Hoe komen jullie op de hoogte van de wensen en verwachtingen binnen de organisatie?

Ik ben benieuwd.

 

Reageer op dit bericht
Piet Schneider 4 jaar geleden

Geachte heer,

uw vraag is helder, tegelijkertijd weet ik niet welke communicatie kanalen uw normaliter gebruikt om uw contacten op dit moment te onderhouden met uw achterban. De Clientenraad die mijn vrouw als bewoner, ik ben gemakshalve haar wettelijke vertegenwoordiger, dient te vertegenwoordigen geeft nauwelijks thuis. Ik heb al verschillende keren contact gezocht met hen en tot op heden steeds zonder enig resultaat in de zin van een goede terugkoppeling. Mijn gevoel is dat zij er zijn en tegelijkertijd op grote afstand staan van hun achterban. Terwijl het toch zo simpel is; zoek je achterban op, ga in gesprek met hen, dit moet te organiseren zijn en laat zien dat je iets kunt betekenen voor hen. Ik heb mij nu drie aangeboden om ondersteuning te geven aan de raad maar het blijft heel erg stil. De dertien bewoners met hun mantelzorgers van de woongroep waar mijn vrouw verblijft, voelen zich absoluut niet gehoord nog vertegenwoordigd door de CR en ik zou het erg jammer vinden als besloten moet worden om het vertrouwen in de CR op te moeten gaan zeggen. Dit punt komt steeds dichterbij namelijk. Overigens valt mij op dat de samenstelling van de CR bepaald geen afspiegeling is van de populatie van de zorglocatie, de ‘jonkies’ zijn helemaal niet vertegenwoordigd.

Reageer op dit bericht
Tiske Boonstra 4 jaar geleden

Dag Frans,

Zeer herkenbaar dat veel raden nu zoekende zijn hoe ze in deze uitzonderlijke en zeer lastige situatie kunnen handelen. In de blog beschrijf ik hoe ik daar tegenaan kijk. Contact met de achterban is daarbij een zeer belangrijke. We zien dat de contacten nu vooral digitaal (waar mogelijk, zeker niet overal is dat zo) of via zorgmedewerkers en naasten verlopen. Ik wil graag ook wijzen op de tips hier; https://www.clientenraad.nl/nieuws/incontactstaan-een-nieuwe-loc-brochure-en-bijbehorende-bewaarkaart/

En ook ben ik dankbaar voor de signalen die andere CR leden via dit platform met u en anderen willen delen. Ik hoop dat dat steeds meer mag worden, zodat we elkaar inspireren en samen in deze schrijnende tijd stapjes kunnen zetten, stapjes naar kwaliteit van leven, stapjes naar samen, stapjes naar “beter”.

Reageer op dit bericht
Tiske Boonstra 4 jaar geleden

Dag Frans,

Ik blijf ermee in gedachten zitten. Wat een goed signaal! In contact staan met je achterban als cliëntenraad is altijd al lastig.  Je moet echt op maat aansluiten bij je clienten anders komt er vaak van structurele uitwisseling niet veel. Nu we in corona tijden leven is dat des te moeilijker, dan ben ik met u eens.

Loc heeft een bewaarkaart voor contact opgesteld. Die vind u hier; https://www.clientenraad.nl/nieuws/incontactstaan-een-nieuwe-loc-brochure-en-bijbehorende-bewaarkaart/

Maar ik vind uw oproep ontzettend belangrijk en heb daarom een aparte pagina gemaakt om deze ervaringen uit te wisselen. Leest u mee? https://www.clientenraad.nl/praat-mee/contact-met-je-clienten-in-tijden-van-corona-deelt-u-ervaringen-ter-inspiratie/

Hopelijk kunnen we zo veel voorbeelden verzamelen en elkaar inspireren. Om juist ook nu als raden goed invulling te kunnen geven aan medezeggenschap op basis van (in)directe signalen van cliënten!

Reageer op dit bericht
Johan Ebberink 4 jaar geleden

Van hart naar rede, precies Tiske!
Niet alleen uit het hart gegrepen, maar ook met rationele punten aangegeven hoe tot een betere besluitvorming te komen in het belang van cliënten, naasten en medewerkers.

Het artikel sluit ook mooi aan bij de brief van Marthijn Laterveer aan minister De Jonge van 31 maart jl. waarin de oproep tot maatwerk bij de bezoekregeling centraal staat. Daarin betoogt Marthijn dat bestuurders, cliëntenraden en personeelsvertegenwoordiging samen beslissingen kunnen nemen. Dat geldt eigenlijk voor alle besluitvorming en inderdaad juist in tijd van crisis.

Nu we een aantal weken verder zijn wordt met de nieuwe convocatie van het kabinet van 21 april nog steeds niet tegemoet gekomen aan die versoepeling van de bezoekregeling. Misschien iets om met bestuurders en personeelsvertegenwoordigingen dit gezamenlijk aan de orde te blijven stellen.

Reageer op dit bericht
Tiske Boonstra 4 jaar geleden

Dag Johan,

Dank voor je reactie en we kunnen het niet meer eens zijn met elkaar (zoals wij dat vaker hebben, wij kennen elkaar een beetje toch). We zullen in de commissies, onze brieven, gesprekken, in alles dit zeker meenemen. We blijven volhouden!

Reageer op dit bericht
Johan Ebberink 4 jaar geleden

Jazeker, klopt Tiske. Succes met jullie inspanningen. Groet, Johan

Reageer op dit bericht
N.Dekker 4 jaar geleden

Hier een bericht van een Viva zorggroep vrijwilliger. Nico Dekker

Ik heb een mail gestuurd ivm het verspreiden van het virus via de mechanische ventilatie-systemen in de tehuizen.  Het is mij (leek) al 10-tallen jaren bekend dat je een bacterie of virus niet kan tegenhouden via een ventilatiesysteem.  Het verspreidt zich alleen maar sneller door het systeem. Het antwoord van de Viva was:  Vanuit ViVa!Zorggroep volgen we de richtlijnen van RIVM.  Denken we niet meer zelf na ofzo.!!

Ja hoor lekker handig.  Als het kalf verdronken is dempt men de put?  De reden waarom er zoveel mensen overlijden in een tehuis komt gewoon door het luchtsysteem.  De mensen die daar werken verspreiden het virus en deze wordt dan via het systeem verplaatst naar alle hoeken van het tehuis. Geen enkele filter die in de tehuizen geplaatst zijn houden deze tegen. De Viva heeft het over vervuiling?  Virus is geen vervuiling. Een Virus kan je slechts zien met een elektronen microscoop.

Zie mijn mail naar de Viva en het antwoord hierop:

Gisterenavond op de TV gezien.
Een Viroloog +  Maurice de Hond en anderen waren in een programma op de TV en deelden het volgende mede. De reden waarom er zoveel sterfgevallen waren , wereldwijd, in verzorging tehuizen. Er hoeft maar 1 besmetting aanwezig te zijn en het virus wordt dan verspreidt door het ventilatie systeem- airco systeem van het tehuis. Virus sterft paar na een paar uur en heeft dan alle tijd om door de kanalen zich te verplaatsen naar de overige kamers van het tehuis.Advies is:  Uitzetten het systeem.
Vriendelijk groet van Nico
Antwoord:
Geachte heer Dekker,
Op verzoek van onze bestuur reageren wij op uw vraag in onderstaande e-mail.
Over het algemeen zal meer ventilatie het aantal infecties verminderen. Het doel van ventileren is luchtreiniging door het verdunnen of verdringen van vervuiling (luchttoevoer) en het verwijderen van die vervuiling (luchtafvoer). Er is brede consensus dat ventilatie en luchtstromingen in gebouwen de overdracht van infectieziekten reduceert.
Vanuit ViVa!Zorggroep volgen we de richtlijnen van RIVM.  Het RIVM heeft momenteel geen beperkingen opgelegd t.a.v. het gebruik van het ventilatiesysteem. Indien hierin wijzigingen optreden vanuit het RIVM, dan zal ViVa!Zorggroep deze opvolgen en toepassen.

We hopen u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

(….) en (….)

Ik zou zo zeggen: wacht niet af maar handel ernaar.

Reageer op dit bericht
Claire 4 jaar geleden

Ja hoor, als je praat kun je niet luisteren zegt men. Wat als je schrijft wordt er dan eindelijk geluisterd? Tiske heeft weer een mooi stuk geschreven zoals gewoonlijk.Hier hebben we het over een vakvrouw. Maurice heeft zelf ook veel moeite gedaan om gehoord te worden. Dus lieve mensen, schreeuw het van de daken. We gaan het redden hoor,Lieve groet Claire

Reageer op dit bericht
Tiske Boonstra 4 jaar geleden

Dag Claire,

Dank voor de bemoedigende woorden. Als we allemaal actief blijven. blijven praten en zo goed mogelijk samen blijven doen, gaan we het hopelijk inderdaad redden.

hartelijke groet!

Reageer op dit bericht
P. Schneider 4 jaar geleden

Wat hier min of meer mee wordt bevestigd is de onkunde op het gebied van crisismanagement binnen zorginstellingen. Zelf nadenken komt te vervallen als het moeilijk wordt en je makkelijk terug kunt vallen op richtlijnen van geautoriseerde instituties. Zoals nu zijn de richtlijnen van het RIVM zoals het woord als zegt richtinggevend, dat is wat anders dan klakkeloos volgen omdat je niet weet wat je moet besluiten. Raden heb Bestuur maar ook directies staan op veel te grote afstand van de werkvloer, de cliënten en hun mantelzorgers. Ik hoop oprecht dat deze crisis hier ook verandering in gaat brengen, het is wel duidelijk aan het worden dat het reguliere werk binnen de zorg in de regel (redelijk) goed verloopt, zodra het moeilijker wordt moeten lieden die zelf niet of nauwelijks ervaring hebben in de praktische zorgverlening, grote beslissingen nemen. Ik refereer gemakshalve ook maar aan het regelmatige tenenkrommende optreden van mevrouw Conny Helder van Actiz, het voorbeeld van afstand. Opleiden, trainen en oefeningen op basis van pandemieën is de afgelopen jaren met enige regelmaat binnen Veiligheidsregio’s maar ook op landelijk niveau gedaan, ik heb de indruk dat bestuurders hier weinig van geleerd hebben, terwijl ze wel degelijk betrokken waren of konden zijn bij dit soort oefeningen. Nederland heeft een hoop te doen als deze crisis straks weer achter de rug is. Eerst maar weer eens bij mijn vrouw zien te komen, dat is nu het belangrijkst.P

Reageer op dit bericht
Tiske Boonstra 4 jaar geleden

Dag P,

Ik ben het met u eens dat afstand nu de genadeslag is van waardevolle zorg! Zaak is om samen te kijken hoe die afstand nu op korte termijn verkleind kan worden. En ook dat de afstand later (na corona) niet meer zo groot mag zijn als in het verleden!

Reageer op dit bericht
Tiske Boonstra 4 jaar geleden

Dag Nico,

Dank voor uw reactie. Het is al een hele lastige tijd en dan ook nog eens een lastige situatie die u omschrijft. Verschil in interpretatie is er altijd, dat is nu alleen maar lastiger. Goed dat u in de pen klom en vragen heeft gesteld, advies heeft uitgedaan. Samen denken we aan meer en samen komen we verder. Deed u dit ook als CR lid of als puur vrijwilliger? Heeft u het gevoel dat het goede gesprek mogelijk is en blijft? Ik denk dat dat vooral voorop moet staan in deze moeilijke tijden.

Reageer op dit bericht
N.Dekker 4 jaar geleden

Ik  stelde ook de vragen als CR lid en als vrijwilliger.  Als ik dringende vragen heb dan stuur ik deze via de mail door naar Tineke (voorzitter van de CR) die dan dit weer bespreekt.

Reageer op dit bericht
Tiske Boonstra 4 jaar geleden

Goed om te lezen Nico dat ook CR en CCR- leden goed in contact staan om af te stemmen. Dat is nu essentieel om te komen tot maatwerk denk ik. Ik hoop dat de raad/raden en de organisatie in goed gesprek mogen staan om samen de beste beslissingen te maken. Ook als het gaat om ventilatie.

Reageer op dit bericht
Lan Hanssen 4 jaar geleden

Mooi artikel, Tiske!

Groet, Lan Hanssen (ambtelijk secretaris Amsta)

Reageer op dit bericht
Tiske Boonstra 4 jaar geleden

Dag Lan,

Dank! Hoe vergaat jullie nu “het gesprek”?

Reageer op dit bericht
Piet Schneider 4 jaar geleden

Goed stuk Tiske, ik ben benieuwd hoe de Clientenraad van de zorginstelling waar mijn vrouw verblijft dit geregeld heeft. Het is en blijft stil en er is helaas niet of nauwelijks contact met de achterban. Gelukkig is het contact met alle verzorgenden van de woongroep meer dan uitstekend, houden we ons daar voorlopig maar aan vast.

Reageer op dit bericht
4 jaar geleden

Dag Piet

dank voor je compliment. In deze tijde is het zoeken, voor iedereen en ook voor raden. Misschien is het een idee zelf het contact aan te gaan en aan te geven welke behoefte er is onder de achterban van de raad? Informatie, contact en actie? Wat zou u zelf graag zien?

 

Reageer op dit bericht
Piet Schneider 4 jaar geleden

Dat contact is er maar men is vooral vooruitschuivend, geen initiatieven om met hun achterban in contact te treden, terwijl wij aangegeven dat wij een actieve rol missen. Inmiddels hebben partners en mantelzorgers zelf contact gezocht met de teamverpleegkundige van de afdeling die een dubbelrol tijdelijk invult. Ze is ook teamverpleegkundige op een coronabesmette afdeling en op de afdeling van mijn echtgenote. En hoewel wij de indruk hebben dat zij in ieder geval overeenkomstig de protocollen handelt is het ons inziens een risicovol gebeuren. In het verlengde hiervan is ook de directie hierop aangesproken, zij verschuilen zich eveneens achter de RIVM voorschriften, dus dan moet het goed zijn. Wat ons betreft erg naïef, als het op papier maar klopt, dan schijnt het goed te zijn.

Reageer op dit bericht
4 jaar geleden

Jammer maar dus herkenbaar. Goed jullie eigen acties! Het enige wat je nu kan is de eigen acties duidelijk maken, uitzetten en blijven herhalen. De raad mag hier zo nodig ook op aangesproken worden. Zij moeten opkomen voor de belangen van de cliënten. Juist ook nu! En dat moet anders, maar samen!!

Reageer op dit bericht
Ben Luberti 4 jaar geleden

Wat als de afdeling waar jij de vertegenwoordiger van bent geen tijd heeft wegens de werkdruk.

Ik voel me hierdoor dubbel geïsoleerd.

Groet, Ben

Reageer op dit bericht
willeke krijgsheld 4 jaar geleden

Beste Ben, Dat is vervelend zeg. Juist als vertegenwoordiger wil je constructief contact blijven onderhouden. Zou het je helpen om deze vraag tijdens een online ontmoeting met andere cliëntenraadsleden in te brengen en met elkaar te bespreken? Ik zie dat er morgenochtend tussen 10 en 11 uur een plekje is vrijgekomen. Wanneer je dat wilt, kun je je hier aanmelden: https://www.clientenraad.nl/nieuws/online-ontmoetingen-clientenraden-in-gesprek/

Hartelijke groet, Willeke

Reageer op dit bericht
Tiske Boonstra 4 jaar geleden

Dag Ben,

Ja dat is super jammer. Juist omdat je wat wilt betekenen voor anderen. En in een tijd waarin dat juist zo nodig is voor mensen. Ik denk dat het zaak is om, samen met de clientenraad en de organisatie, op zoek te gaan naar mogelijkheden die op een andere manier toch wat van die isolatie weg kunnen halen.

We verzamelen voorbeelden op deze site; https://www.clientenraad.nl/praktijkvoorbeelden/voorbeelden-clientenraden-contact-na-sluiting-6/ dit is de zesde pagina met voorbeelden, onderin kunt u ook de andere vijf pagina’s vinden. Hopelijk staat er een tipje bij die voor u ook werkt!

Reageer op dit bericht

Bijdragen?

Op de Praat mee-pagina’s worden allerlei berichten geplaatst met vragen, antwoorden, tips, oproepen, blogs en vlogs van mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Praat ook mee >

Vragen? Mail webmaster@loc.nl of bel 030 284 3200.

Deelnemers platform

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese