Kan de cliënten­raad eerder betrokken worden?

Dick Thiele schreef op dit platform:

Cliënten raad wordt mijn inziens te veel beïnvloed door de hogere sector, weet wel wat maar wordt vaak te laat geïnformeerd over reeds genomen besluiten hoger hand.
Valt hier iets aan te verbeteren zonder argwaan te krijgen over het gevoerde beleid?
Gr.Dick Thiele 🤗

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee! (10)

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Joop Seitner 4 jaar geleden

Als een begroting aan de CR werd gepresenteerd dan ging het alleen over cijfers, fte’s en zo.

Ik heb toen aan het management gevraagd deze voor ons oudere en vaak niet met cijfers omgaande CR-leden uit te werken wat deze cijfers  betekenen voor de verschillende handelingen, open zijn van receptie en dergelijke opdat iedereen precies zou weten wat de begroting niet in alleen in cijfers maar ook in behandeling etc betekende.

Dit heeft bij ons heel goed gewerkt.

 

 

Reageer op dit bericht
Peter Gerlagh 4 jaar geleden

Joop, zo hoort het ook. Fijn dat ze voor jullie de cijfers inzichtelijk maken. Alleen zo kan je als CR helpen sturen.

Je kan wel via het LOC hulp krijgen bij het lezen van een begroting, maar dit is veel beter. Je zou wel het advies van het LOC kunnen gebruiken om te zien of alle belangrijke punten aan bod zijn gekoemn.

Reageer op dit bericht
Peter Gerlagh 4 jaar geleden

Ik merk dat er veel overlegsituaties zijn en dat is prima. Elkaar ontmoeten is altijd goed. Maar een overlegafspraak kan er ook op uitdraaien dat er tegen elkaar wordt gesproken in plaats van met elkaar.

Ik ga liefst een stap verder. De clientenraad als partner in het overleg in alle situaties waar dat zinvol is. Moet er iets opgezet worden, wordt er een werkgroep o.i.d. ingesteld, denk ook aan de clientenraad. Zo is bij alles wat er bedacht en georganiseerd wordt het belang van de clienten ook in beeld! Bij onze instelling (VVT) werkt dat zo. Het kost veel vergadertijd, maar het geeft ook veel voldoening als zaken mede door onze inbreng voor de clienten goed geregeld worden.

Niet iedere instelling zal meteen voelen voor een dergelijke rol van de clientenraad. Maar als je als clientenraad blijk geeft dat je positief wilt meedenken en je niet alleen opstelt als kritisch volger dan hoop ik dat veel clientenraden er in slagen om een positie in de organisatie te krijgen zoals ik boven omschreven heb.

Reageer op dit bericht
Henny van Uden 4 jaar geleden

Peter , ik ben het met je eens dat je altijd heel goed moet kijken of overleg je iets oplevert. Ik ben pas in feb. 2019 gestart, en als ik merk dat er met inbreng niets wordt gedaan zoek ik altijd opnieuw naar andere mogelijkheden. Keulen en Aken is niet op een dag gebouwd. En principiële veranderingen in een organisatie hebben ook tijd nodig. Positief kritisch blijven maar wel de rauwe werkelijkheid die klanten ervaren op tafel leggen

Reageer op dit bericht
Henny van Uden 4 jaar geleden

Een clientenraad kan natuurlijk van het begin af aan betrokken worden als er na gedacht wordt over beleidswijzigingen. In onze organisatie hebben we twee maal per jaar een overleg met de gehele Raad van Bestuur, bestuurder, de gehele ondernemingsraad, en de gehele clientenraad. Zoals je ziet mogelijkheden voldoende. Vraag Is altijd wil men dit binnen de organisatie waar je actief bent.

 

Reageer op dit bericht
Inge Somsen, ondersteuner CFM-raad 4 jaar geleden

Beste Dick,

De RvB van GGZ NHN heeft elke 2 weken een informerend overleg met de Cliënten en Familie Medezeggenschapsraad (CFM-raad) van maximaal een uur. Net zoals de RvB elke week een overleg heeft met de Medezeggenschapsraad (raad van medewerkers).

Tijdens het informerend overleg wordt de CFM-raad vroegtijdig geïnformeerd, ook brengt de CFM-raad eigen vragen in een vroegtijdig stadium in (dit voorkomt de medezeggenschapsgroef, waarin een verhaal een eigen leven gaat leiden). Het “niet-tijdig” geïnformeerd zijn behoort hierdoor tot het verleden. De raad wordt nu overal bij betrokken en geïnformeerd, hierdoor is een positief gespreksklimaat ontstaan.  Bij tussentijdse belangrijke ontwikkelingen belt de RvB de voorzitter (gebeurt niet vaak, maar we weten elkaar te vinden).

Wij werken nu 4 jaar op deze manier en dit bevalt heel goed. De toegevoegde waarde die de CFM-raad heeft wordt uitgesproken en gewaardeerd.

Reageer op dit bericht
4 jaar geleden

Met letterlijk antwoord op de vraag ‘Kan de clientenraad eerder betrokken worden’, ben je er volgens mij nog niet,
Want zo’n vraag kan letterlijK worden afgedaan met “ja’” of “nee” afhankelijk van de bereidheid van degene aan wie de vraag gesteld wordt om hier al dan niet dieper op in te gaan, Mijn vraag zou dus veel eerder zijn: HOE KAN DE CLIENTENRAAD EERDER BETROKKEN WORDEN? Vanuit de ervaring binnen de clientenraad waar ik zelf deel van uitmaak zie ik sowieso al 3 praktische mogelijkheden:
1. Geef als clientenraad aan de organisatie aan, dat je graag wilt dat de clientenraad in zijn vergadering praat met een vaste gesprekspartner (dus niet per keer een wisselende manager), want die kan dan de volgende keer antwoorden op vragen vanuit een vorige vergadering goed beantwoorden en is daarop ook aanspreekbaar.
2. Als vast agendapunt van iedere vergaderagenda van de clientenraad standaard een deel reserveren voor overleg met de manager/directeur en zorgen dat vooraf de gesprekspartner (ongeacht wie dat is) al op de hoogte is van wat je als clientenraad met hem/haar wilt bespreken,
3. Als vast agendapunt de vragen vanuit de raad: ZIJN ER NOG ADVIESAANVRAGEN TE VERWACHTEN en WELKE NIEUWE ONTWIKKELINGEN ZIJN ER VANUIT DE ORGANISATIE TE MELDEN?

Voorzover ik als clientenraadslid (van Reakt, deel van de Parnassiagroep) kan overzien, zal het -als je dit als raad besluit- zeker tot verbeteringen kunnen leiden. Temeer omdat je dan als raad naar de organisatie met een redelijk en uitvoerbaar voorstel komt voor verbetering.
Verder: belangrijk om naar de organisatie tie te blinven benadrukken dat een goed meedenken van een clientenraad zowel in het belang van de clienten als van de organisatie kan zijn.
VEEL SUCCES

Reageer op dit bericht
Harrie 4 jaar geleden

Een clientenraad uitsluitend met cliënten MOET tijdig geïnformeerd worden. Bij verzwaard advies is het mogelijk om het besluit te laten vernietigen als ze niet geïnformeerd zijn. Soms is het als clientenraad mogelijk, dat je geïnformeerd wordt dat er een behoorlijke wijziging zal plaatsvinden op een accommodatie en de raad dan beslist of een aantal leden of alle leden het te moeilijk vinden om geïnformeerd te worden en dat soms een behoorlijke tijd geheim te moeten houden. In onze eigen organisatie hebben we cliëntenraden en verwantenraden. Dan is het mogelijk als clientenraad de informatie en beslissing over een moeilijke situatie aan de verwantenraad over te laten. Die beslissing ligt altijd bij de clientenraad.
Als raad de leidinggevende duidelijk vertellen, dat zonder tijdige informatie een raad niet kan functioneren. Onze raden vergaderen regelmatig samen met de leidinggevende. Hij informeert dan. Raad stelt vragen. Eigen vergadering beslist.
De meeste verwanten en cliëntenraden brengen samen een verzwaard advies uit, gemaakt vanuit de eigen raad.

Reageer op dit bericht
willeke krijgsheld 4 jaar geleden

Dag Dick,
Het klinkt alsof er nog veel verbeterpotentieel ligt in de positie die de cliëntenraad inneemt en de ruimte die het bestuur/management geeft voor medezeggenschap. Waarschijnlijk is daarvoor inderdaad een cultuuromslag nodig zoals Peter hieronder beschrijft. Dit alles begint bij een (gezamenlijke) visie op medezeggenschap.
Adviseurs van LOC kunnen eventueel meedenken welke eerste stappen er te zetten zijn naar een dergelijke cultuuromslag, met als doel om vanuit ieders rol (cliëntenraad en bestuur/management) bij te dragen aan een stevige medezeggenschap, daardoor meer aan te sluiten bij wensen en behoeften van de mensen die zorg ontvangen. En dus meer Waardevolle zorg te leveren.
Neem vooral contact op met de vraagbaak van LOC om verder te praten over de mogelijkheden.
Hartelijke groet, Willeke

Reageer op dit bericht
Peter Gerlagh 4 jaar geleden

Beste Dick,
Ik krijg de indruk dat jouw clientenraad beschouwd wordt als een externe controlerende instantie. En dus lastig.
In onze situatie wordt de clientenraad gezien als een deel van de instelling en al betrokken bij voorbereiding van de besluitvorming. Als je in een vroeg stadium kan meedenken en je punten kan inbrengen, dan word je niet overvallen door voorgenomen besluiten.
Ik denk dat je moet werken aan een cultuuromslag: een clientenraad die niet controleert achteraf maar actief meedenkt over oplossingen. En een bestuurder die de clientenraad ziet als een meedenkend onderdeel van de organisatie en dat faciliteert. Dit laatste heb je helaas niet in de hand.
Dat is gemakkelijker opgeschreven dan gerealiseerd besef ik. Maar als het lukt om deze cultuuromslag te maken dan kan je een positieve bijdrage leveren aan je instelling en werk je als clientenraad met meer plezier. Ik hoop dat ik je probleem goed heb gezien en dat je met mijn antwoord iets kunt.
Vriendelijke groeten, Peter Gerlagh

Reageer op dit bericht

Bijdragen?

Op de Praat mee-pagina’s worden allerlei berichten geplaatst met vragen, antwoorden, tips, oproepen, blogs en vlogs van mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Praat ook mee >

Vragen? Mail webmaster@loc.nl of bel 030 284 3200.

Deelnemers platform

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese