Kan de cliënten­raad eerder betrokken worden?

Dick Thiele schreef op dit platform:

Cliënten raad wordt mijn inziens te veel beïnvloed door de hogere sector, weet wel wat maar wordt vaak te laat geïnformeerd over reeds genomen besluiten hoger hand.
Valt hier iets aan te verbeteren zonder argwaan te krijgen over het gevoerde beleid?
Gr.Dick Thiele 🤗

Download artikel als PDF

Praat mee! (5)

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Inge Somsen, ondersteuner CFM-raad 12 dagen geleden

Beste Dick,

De RvB van GGZ NHN heeft elke 2 weken een informerend overleg met de Cliënten en Familie Medezeggenschapsraad (CFM-raad) van maximaal een uur. Net zoals de RvB elke week een overleg heeft met de Medezeggenschapsraad (raad van medewerkers).

Tijdens het informerend overleg wordt de CFM-raad vroegtijdig geïnformeerd, ook brengt de CFM-raad eigen vragen in een vroegtijdig stadium in (dit voorkomt de medezeggenschapsgroef, waarin een verhaal een eigen leven gaat leiden). Het “niet-tijdig” geïnformeerd zijn behoort hierdoor tot het verleden. De raad wordt nu overal bij betrokken en geïnformeerd, hierdoor is een positief gespreksklimaat ontstaan.  Bij tussentijdse belangrijke ontwikkelingen belt de RvB de voorzitter (gebeurt niet vaak, maar we weten elkaar te vinden).

Wij werken nu 4 jaar op deze manier en dit bevalt heel goed. De toegevoegde waarde die de CFM-raad heeft wordt uitgesproken en gewaardeerd.

Reageer op dit bericht
20 dagen geleden

Met letterlijk antwoord op de vraag ‘Kan de clientenraad eerder betrokken worden’, ben je er volgens mij nog niet,
Want zo’n vraag kan letterlijK worden afgedaan met “ja’” of “nee” afhankelijk van de bereidheid van degene aan wie de vraag gesteld wordt om hier al dan niet dieper op in te gaan, Mijn vraag zou dus veel eerder zijn: HOE KAN DE CLIENTENRAAD EERDER BETROKKEN WORDEN? Vanuit de ervaring binnen de clientenraad waar ik zelf deel van uitmaak zie ik sowieso al 3 praktische mogelijkheden:
1. Geef als clientenraad aan de organisatie aan, dat je graag wilt dat de clientenraad in zijn vergadering praat met een vaste gesprekspartner (dus niet per keer een wisselende manager), want die kan dan de volgende keer antwoorden op vragen vanuit een vorige vergadering goed beantwoorden en is daarop ook aanspreekbaar.
2. Als vast agendapunt van iedere vergaderagenda van de clientenraad standaard een deel reserveren voor overleg met de manager/directeur en zorgen dat vooraf de gesprekspartner (ongeacht wie dat is) al op de hoogte is van wat je als clientenraad met hem/haar wilt bespreken,
3. Als vast agendapunt de vragen vanuit de raad: ZIJN ER NOG ADVIESAANVRAGEN TE VERWACHTEN en WELKE NIEUWE ONTWIKKELINGEN ZIJN ER VANUIT DE ORGANISATIE TE MELDEN?

Voorzover ik als clientenraadslid (van Reakt, deel van de Parnassiagroep) kan overzien, zal het -als je dit als raad besluit- zeker tot verbeteringen kunnen leiden. Temeer omdat je dan als raad naar de organisatie met een redelijk en uitvoerbaar voorstel komt voor verbetering.
Verder: belangrijk om naar de organisatie tie te blinven benadrukken dat een goed meedenken van een clientenraad zowel in het belang van de clienten als van de organisatie kan zijn.
VEEL SUCCES

Reageer op dit bericht
Harrie 20 dagen geleden

Een clientenraad uitsluitend met cliënten MOET tijdig geïnformeerd worden. Bij verzwaard advies is het mogelijk om het besluit te laten vernietigen als ze niet geïnformeerd zijn. Soms is het als clientenraad mogelijk, dat je geïnformeerd wordt dat er een behoorlijke wijziging zal plaatsvinden op een accommodatie en de raad dan beslist of een aantal leden of alle leden het te moeilijk vinden om geïnformeerd te worden en dat soms een behoorlijke tijd geheim te moeten houden. In onze eigen organisatie hebben we cliëntenraden en verwantenraden. Dan is het mogelijk als clientenraad de informatie en beslissing over een moeilijke situatie aan de verwantenraad over te laten. Die beslissing ligt altijd bij de clientenraad.
Als raad de leidinggevende duidelijk vertellen, dat zonder tijdige informatie een raad niet kan functioneren. Onze raden vergaderen regelmatig samen met de leidinggevende. Hij informeert dan. Raad stelt vragen. Eigen vergadering beslist.
De meeste verwanten en cliëntenraden brengen samen een verzwaard advies uit, gemaakt vanuit de eigen raad.

Reageer op dit bericht
willeke krijgsheld 25 dagen geleden

Dag Dick,
Het klinkt alsof er nog veel verbeterpotentieel ligt in de positie die de cliëntenraad inneemt en de ruimte die het bestuur/management geeft voor medezeggenschap. Waarschijnlijk is daarvoor inderdaad een cultuuromslag nodig zoals Peter hieronder beschrijft. Dit alles begint bij een (gezamenlijke) visie op medezeggenschap.
Adviseurs van LOC kunnen eventueel meedenken welke eerste stappen er te zetten zijn naar een dergelijke cultuuromslag, met als doel om vanuit ieders rol (cliëntenraad en bestuur/management) bij te dragen aan een stevige medezeggenschap, daardoor meer aan te sluiten bij wensen en behoeften van de mensen die zorg ontvangen. En dus meer Waardevolle zorg te leveren.
Neem vooral contact op met de vraagbaak van LOC om verder te praten over de mogelijkheden.
Hartelijke groet, Willeke

Reageer op dit bericht
Peter Gerlagh 27 dagen geleden

Beste Dick,
Ik krijg de indruk dat jouw clientenraad beschouwd wordt als een externe controlerende instantie. En dus lastig.
In onze situatie wordt de clientenraad gezien als een deel van de instelling en al betrokken bij voorbereiding van de besluitvorming. Als je in een vroeg stadium kan meedenken en je punten kan inbrengen, dan word je niet overvallen door voorgenomen besluiten.
Ik denk dat je moet werken aan een cultuuromslag: een clientenraad die niet controleert achteraf maar actief meedenkt over oplossingen. En een bestuurder die de clientenraad ziet als een meedenkend onderdeel van de organisatie en dat faciliteert. Dit laatste heb je helaas niet in de hand.
Dat is gemakkelijker opgeschreven dan gerealiseerd besef ik. Maar als het lukt om deze cultuuromslag te maken dan kan je een positieve bijdrage leveren aan je instelling en werk je als clientenraad met meer plezier. Ik hoop dat ik je probleem goed heb gezien en dat je met mijn antwoord iets kunt.
Vriendelijke groeten, Peter Gerlagh

Reageer op dit bericht

Bijeenkomsten

Basiscursus "De (nieuwe) Wmcz 2018" cliëntenraden in alle sectoren 03 september, Wolfsbos, Valkenlaan 5 7905 AA Hoogeveen
Workshop Contact met de achterban 03 september, Wolfsbos, Hoogeveen
Meer

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.