Studenten Social work bundelen perspec­tieven op empower­ment | Advies­vangersmet­hode

Het is begin juni. Christiaan en Dion, twee studenten Social Work aan de Avans Hogeschool nodigen mensen met héél verschillende achtergronden uit om deel te nemen aan een ‘Adviesvangers’ brainstorm over empowerment. In het kader van hun studie komen ze namelijk verschillende kijken op ‘empowerment’ tegen. Hoe kunnen die zich tot elkaar verhouden? Hoe ervaren mensen in de praktijk dat?

Zowel jongeren en ouders met ervaring in sociaal werk/jeugdhulp doen enthousiast mee, net als een jeugdprofessional, de bestuurder van een jeugdhulporganisatie, een wethouder sociaal domein, projectleider Nederlands Jeugdinstituut, docent leergang social work, NT2 Taalcoach en de coördinator LOC Jeugd.

Centrale brainstormvraag

Die luidt: Op welke manier kunnen wij vanuit onze professionele rol, iets doen, zeggen of regelen waardoor we kwetsbare mensen de gelegenheid geven om hun mogelijkheden te vergroten?

Voorbereid en wel

In de aanloop naar de brainstorm geven de studenten alle aanwezigen een interessante huiswerkopdracht:

“Om jullie enigszins voor te bereiden op de brainstorm, willen we graag de volgende vragen en bijgaand document meegeven.

  • Wat helpt mensen met een beperking of kwetsbaarheid werkelijk verder bij hun persoonlijke en maatschappelijke herstel?
  • Welke perspectieven zijn juist nu voor kwetsbare mensen van belang bij het (samen)werken aan empowerment?
  • Hier vinden jullie het artikel: Boumans, Voorbij Zelfredzaamheid.”

Bijzondere mix van perspectieven

Na een ontspannen kennismaking kan de groep aan de slag. Christiaan en Dion willen optimaal gebruik maken van de bijzondere mix van mensen die ze bij elkaar hebben gebracht (met wat hulp van LOC Zeggenschap in zorg). In het kader van hun studie komen ze verschillende kijken op ‘empowerment’ tegen. Hoe kunnen die zich tot elkaar verhouden? Hoe ervaren mensen in de praktijk dat?

Samen kijken en werken

Het is bovendien nog niet vanzelfsprekend in de jeugdhulp/-bescherming dat mensen met zo’n diversiteit aan rollen en functies (en in leeftijden tussen de 18 en 72) met elkaar werken aan verbetering van gezamenlijke doelen. Zoals optimale ondersteuning voor jongeren en ouders. Zowel in organisaties als tussen organisaties waar jongeren, ouders en andere betrokkenen mee te maken hebben, kan er nog veel beter als het gaat om samenwerking. Om optimale hulp te kunnen bieden. Op gebrek aan samenwerking en weet van andermans kijk op zaken, en belang daarvan, loopt hulpverlening nog vaak spaak.

Brainstorm volgens Adviesvangersmethode

Volgens de Adviesvangersmethode, wordt in tweetallen nagedacht over de centrale vraag: wat kunnen professionals doen om kwetsbare mensen gelegenheid te geven hun mogelijkheden te vergroten? Iedereen schrijft adviezen op en daaruit wordt een selectie gemaakt van de 3 belangrijkste antwoorden. Op een grote ‘sticky wall’ plakt ieder tweetal deze op. Na interessante toelichtingen en af en toe levendige uitwisseling van vragen en antwoorden worden antwoorden geclusterd. Tot slot kan iedereen met stickers stemmen voor de allerbelangrijkste adviezen.

De bovenste vier antwoorden op de foto eindigen op de 1e plek. De onderste twee op de tweede plaats:

Ook met huiswerk de deur uit

Iedereen werd gevraagd met eigen antwoorden/inzichten aan de slag te gaan. Zo gaat de bestuurder meer met de cliëntenraad op pad: kansen ontdekken om nog veel meer ervaringsdeskundigheid in de organisatie in te zetten. Studenten gaan breder kijken naar het ondersteunen van mogelijkheden van mensen – ook naast reguliere behandelingen van mensen, in hun dagelijks leven “om terugval te voorkomen”.

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bijdragen?

Op de Praat mee-pagina’s worden allerlei berichten geplaatst met vragen, antwoorden, tips, oproepen, blogs en vlogs van mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Praat ook mee >

Vragen? Mail webmaster@loc.nl of bel 030 284 3200.

Deelnemers platform

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese