Brief LOC aan Tweede Kamer over begroting van VWS

Geplaatst op 29 oktober 2019

Op woensdag 30 oktober is de begroting van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport het onderwerp van debat in de Tweede Kamer. LOC Waardevolle zorg gaf de kamerleden per brief een paar punten mee voor tijdens dit debat. Door het grote aantal leden heeft LOC een unieke positie in de landelijke belangenbehartiging in Den Haag. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste punten uit deze brief.

Mensen centraal

We zien steeds meer mensen in de zorg die hard werken om het anders te doen. Om met elkaar de menselijkheid in de zorg terug te brengen ondanks de perverse prikkels van het systeem. Zo laten de inspanningen van deelnemende organisaties aan de beweging radicale vernieuwing verpleeghuiszorg mooie resultaten zien. Bewoners zijn hier gelukkiger en medewerkers hebben meer tijd en aandacht. Voorbeelden als radicale vernieuwing moeten dienen als inspiratie om veel fundamenteler aan een cultuurverandering binnen de zorg te werken. Waarbij we consequent de mens centraal stellen. LOC vraagt de kamerleden om aandacht te besteden aan de gewenste cultuurverandering. En om initiatieven te ondersteunen om de zorg rond en vanuit mensen te organiseren.

Zorg Thuis

Steeds meer mensen ontvangen zorg in eigen huis. Dit betekent dat zij met meer aanbieders te maken hebben die allemaal verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen stukje zorg. Het totaaloverzicht ontbreekt, waardoor mensen vaak niet de juiste hulp krijgen. Meer samenwerken en denken vanuit netwerken om mensen heen biedt de oplossing.

In de ouderenzorg zien wij daarnaast dat een grote groep mensen behoefte heeft aan contact met anderen en graag permanent een hulpverlener in de buurt heeft. 

Voor hen is het nodig dat er op allerlei plaatsen in het land ‘verzorgingshuizen nieuwe stijl’ komen. Gebouwen waar mensen hun eigen leven kunnen leiden, maar zich wel veilig en niet alleen voelen. LOC vraagt de kamerleden om te verzoeken netwerkzorg rond mensen te realiseren. En te stimuleren dat er ‘verzorgingshuizen nieuwe stijl’ komen.

Sterke medezeggenschap

In de praktijk wordt het steeds lastiger om inspraak te hebben in de zorg in de thuissituatie. Met de verschillende aanbieders waar je als persoon mee te maken hebt, is de medezeggenschap versnipperd. Waar er vroeger één cliëntenraad was die op locatie- en organisatieniveau de stem van mensen vertolkte, is de medezeggenschap nu opgedeeld naar wet en aanbieder. De medezeggenschap beslaat niet langer het hele leven van mensen. Mensen raken zo steeds meer collectieve invloed kwijt. Daarom is het nodig dat wij op zoek gaan naar nieuwe manieren om de medezeggenschap in de thuissituatie te optimaliseren. LOC vraagt de tweede kamerleden om de minister te vragen om de medezeggenschap voor mensen thuis goed te regelen. Door het opzetten van een aantal pilots en te onderzoeken op welke manier dit het beste gaat. LOC speelt hierbij graag een rol.

Stapeling van zorgkosten is nog onvoldoende opgelost

Veel mensen hebben nog steeds te maken met ongewenste stapeling van zorgkosten door hun beperking of chronische aandoening. Deze stapeling van kosten zorgt ervoor dat zij soms noodzakelijke zorg mijden, meer pijn en ernstigere klachten krijgen en dat zij en hun naasten minder deelnemen aan de samenleving. Samen met andere cliënten- en ouderenorganisaties pleit LOC voor zorgvuldig onderzoek naar de financiële positie van mensen met een beperking of chronische aandoening. Dit onderzoek moet – mede op basis van casuïstiek – het totale beeld van zorg- en meerkosten en de inkomenspositie in beeld brengen voor verschillende type huishoudens. LOC vraagt de tweede kamerleden ook om nieuwe voorstellen te doen om de stapeling van zorgkosten aan te pakken.  

Governance

Er gaat veel maatschappelijk geld naar de zorg. Het is van belang dat dit maatschappelijke geld maximaal bijdraagt aan het levensgeluk van mensen die zorg nodig hebben en hun naasten. En dat de mensen die zorg verlenen hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. We zien dat nog onvoldoende terugkomen in de governance van de zorg. LOC pleit er daarom voor om te experimenten met nieuwe vormen van governance, waarbij de mensen die zorg nodig hebben en medewerkers maximale invloed hebben. Bijvoorbeeld door hen te laten vaststellen wat goede zorg is binnen een zorgorganisatie. Of hen zelfs eigenaar te laten zijn van de zorgorganisatie. 

Overgang Ggz naar Wlz

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg. De overgang van de Zvw en Wmo naar de Wlz moet voor de betrokkenen zo soepel mogelijk verlopen. Daarvoor is het noodzakelijk dat tijdig de administratieve processen op orde zijn. Het is daarom logisch dat er in 2019 en 2020 veel aandacht is voor de technische kant van de overheveling.  De kern van de zorg is echter dat mensen die de zorg nodig hebben hun leven zo goed mogelijk kunnen leiden. LOC vindt het daarom belangrijk dat er bij de voorbereidingen voor de overheveling veel aandacht is voor het perspectief van de mensen die de zorg krijgen. Dat is tot nu toe te weinig in beeld. 

Meer weten?


Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bijeenkomsten

Meer

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese