Nieuwe leden voor de cliënten­raad, en dan?

Geplaatst op 25 april 2022

Bij de Vraagbaak van LOC komen regelmatig vragen binnen van cliëntenraden hoe ze nieuwe leden moeten
werven én begeleiden in het raadswerk. Wat zoek je in een nieuw lid en waar kun je in de werving rekening mee houden? Een beknopte handreiking van LOC biedt meer informatie en duidelijkheid.

Online cursus Werven nieuwe leden
Regelmatig verzorgt LOC een cursus over het werven van nieuwe leden voor de cliëntenraad. De eerstvolgende (online) cursus is 20 mei aanstaande: meer informatie en aanmelden

Wat zegt de Wmcz?

In de wet wordt niet beschreven hoe een cliëntenraad zijn leden moet werven. Wel zegt de wet dat de cliëntenraad zijn werkwijze moet vastleggen in een huishoudelijk reglement. In dit reglement kan de raad beschrijven hoe hij leden
wil werven en wat hiervoor nodig is. Daarnaast is in artikel 3 lid 8 vastgelegd dat een zorgorganisatie de cliëntenraad moet helpen bij het verspreiden van vacatures onder cliënten en vertegenwoordigers.

Wie mogen lid worden?

Het is aan de cliëntenraad en de zorgorganisatie om samen te bepalen wie lid kunnen worden van de cliëntenraad. Dit moet in de
medezeggenschapsregeling staan. De organisatie stelt deze vast, met instemming van de cliëntenraad. In principe kan iedereen lid worden, zolang er geen sprake is van een ‘conflicterend belang’. Dit betekent dat mensen nog een andere relatie hebben met de organisatie, omdat ze bijvoorbeeld voor de organisatie werken of hier goederen of diensten aan leveren.

Hoe werf je leden?

Mensen zullen sneller solliciteren als ze weten wat de cliëntenraad doet. Werk aan je bekendheid met een folder of houd een presentatie op een familieavond. Tegenwoordig maken verschillende raden ook korte video’s waarin ze uitleggen wat ze doen. Daarnaast helpen persoonlijke verhalen: laat huidige raadsleden vertellen waarom ze lid zijn geworden en wat het hun heeft
gebracht. Afsluitend helpt het als je duidelijke informatie geeft wat van nieuwe leden wordt verwacht. Je kunt denken aan een profiel(schets) waar ook in staat hoeveel uur per week mensen gemiddeld aan het raadswerk besteden.

Hoe behoud je leden?

Eenmaal lid van een cliëntenraad is het belangrijk om duidelijk te hebben welke rollen iedereen op zich neemt. Wanneer mensen zich betrokken en gewaardeerd voelen, zullen zij zich langer verbonden voelen met de cliëntenraad. Een inwerkprogramma is een goed begin om voor nieuwe leden helder te krijgen hoe de raad zijn werk in de praktijk onderneemt. Na een startperiode kun je een gesprek plannen, waarin verdere verwachtingen over en weer worden uitgesproken. Een lid van de cliëntenraad kan als taak krijgen om deze gesprekken te voeren. Samen met het nieuwe lid wordt dan ook afgesproken welke taak of rol deze op zich neemt. Zo worden taken verdeeld en voelen mensen zich verantwoordelijk. Dit vraagt continu aandacht.

Wat is nodig aan scholing?

Onderdeel van een inwerkprogramma kan scholing over medezeggenschap zijn. LOC heeft hiervoor de boekjes ‘10 tips voor starters’ en ‘10 vragen en antwoorden’. Ook kan de ‘Basisinformatie medezeggenschap’ helpen voor nieuwe leden. Cliëntenraden die lid zijn van LOC hebben kosteloos toegang tot de landelijke cursus ‘Welkom in de cliëntenraad’ (eerstvolgende op 2 mei en 7 juni 2022, of bekijk het volledige overzicht van onze bijeenkomsten). In deze cursus wordt verteld wat allemaal komt kijken bij het raadswerk.

Tips en ervaringen?

Welke ervaringen heb je als cliëntenraad bij het werven en behouden van nieuwe leden: waar liep je tegenaan of wat werkte goed in jullie situatie? We zijn benieuwd. Laat je een reactie achter onder dit bericht?

Handreiking ‘Leden van en werven voor de cliëntenraad’

Het werven en behouden van leden voor de cliëntenraad is een belangrijke taak voor cliëntenraad én zorgorganisatie. Daarom vraagt dit continu aandacht in het dagelijkse werk. Als je goed voor ogen hebt wat het raadswerk waardevol maakt en als voor iedereen duidelijk is wie lid kan worden, kan de werving beginnen. In deze handreiking vind je veel tips om ledenwerving voor de cliëntenraad handen en voeten te geven. En er staan voorbeelden in van functieprofielen, een wervingsplan en een inwerkprogramma. Download de handreiking “Leden van en werven voor de cliëntenraad”:

Regelmatig verzorgt LOC een cursus over het werven van nieuwe leden voor de cliëntenraad. De eerstvolgende (online) cursus is 20 mei aanstaande: meer informatie en aanmelden. Houd voor volgende cursussen de agenda en de wekelijkse nieuwsbrief in de gaten.

Meer lezen

De vraag ‘Nieuwe leden voor de cliëntenraad, en dan?’ behandelden we in de rubriek ‘Veelgestelde vragen’ in de voorjaarseditie van het LOC-tijdschrift Zorg & Zeggenschap

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.