Inspirerend voorbeeld: Bestuur Laurens neemt ongevraagd advies cliënten­raad over omtrent middelen Waar­digheid en Trots

Geplaatst op 18 november 2019

Het bestuur van Laurens neemt ongevraagd advies cliëntenraad over en oormerkt de middelen Waardigheid en Trots die bestemd zijn voor zinvolle dagbesteding per locatie. De besteding hiervan gebeurt in overleg met de lokale cliëntenraad. 

De middelen van Waardigheid en Trots voor zinvolle dagbesteding zijn per 2020 niet langer geoormerkt, maar zijn onderdeel van het integrale tarief. LOC ondernam actie om de invloed te behouden die vele cliëntenraden met deze oormerking konden uitoefenen. Ook de centrale cliëntenraad van Laurens liet het er niet bij zitten. De bestuurder nam hun ongevraagde advies over om de oormerking op de middelen en het in overleg met de lokale cliëntenraad besteden van deze middelen te behouden.

Middelen Waardigheid en Trots niet langer geoormerkt

De middelen van Waardigheid en Trots voor zinvolle dagbesteding en deskundigheidsbevordering werden de afgelopen jaren geoormerkt. Zij konden enkel ingezet worden voor een zinvolle daginvulling voor bewoners en deskundigheidsbevordering van het personeel. Deze middelen konden niet zonder goedkeuring van de cliëntenraad worden ingezet. Afgelopen jaar besloot de minister om deze oormerking te laten vervallen. Daarop heeft LOC direct actie ondernomen en liet het ministerie weten dat dit onaanvaardbaar is: De invloed die cliëntenraden met deze oormerking verkregen zou eerder uitgebreid moeten worden! Onze actie heeft succes gehad. In dit bericht informeren we over de positieve uitkomst van deze gesprekken: een instemmingsrecht voor cliëntenraden op het kwaliteitsplan.

Centrale cliëntenraad Laurens behoudt goedkeuring over inzet van de middelen

Ook de centrale cliëntenraad van Laurens liet het hier niet bij zitten en won advies in bij LOC. De CCR ging in gesprek met de bestuurder en bracht ongevraagd advies (zie onder) uit over behoud van de oormerking van de middelen en het in overleg met de lokale cliëntenraad besteden van de middelen. De bestuurder heeft dit advies inmiddels overgenomen. Een prachtig succes van de centrale cliëntenraad van Laurens, dat zij graag delen met andere cliëntenraden.

Ongevraagd advies door CCR Laurens

Het ongevraagd advies van Laurens luidde als volgt:

“CCR Laurens sluit aan bij het standpunt van het LOC dat het oormerken van de middelen –inclusief akkoord van de cliëntenraad, ondernemingsraad en VAR – het besef voor het belang van zinvolle dagbesteding en gekwalificeerd personeel verhoogd heeft. Tevens is het gesprek met cliëntenraden sterk bevorderd en de invloed van veel raden vergroot. Dit is aangetoond in een onafhankelijk onderzoek van Vilans.

LOC en CCR Laurens vinden het opnemen van de middelen W&T in het tarief dan ook geen goede zaak, omdat de besteding buiten het zicht van de medezeggenschap dreigt te verdwijnen.

Op grond van artikel 3 Wmcz lid 3 is de cliëntenraad bevoegd ongevraagd te adviseren inzake onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn. Van deze mogelijkheid maakt de CCR hierbij gebruik.

De CCR brengt bij dezen een ongevraagd advies uit om in de (lokale) jaarplannen en begrotingen duidelijke afspraken te maken over de betrokkenheid van de lokale cliëntenraden bij de plannen en de goedkeuring van die plannen voor de besteding van de gelden W&T, inclusief een instructie aan het locatiemanagement voor de uitvoering en verantwoordelijkheid hiervan.

De CCR is van mening dat de W&T gelden in de lokale begrotingen moeten worden geoormerkt en dat bij het plannen van de inzet van de gelden binnen de locatie, de cliëntenraad en de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor welzijn moeten meebeslissen.”

Meer weten?


Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese