Inspireren­de sessies uitgelicht Week vd Medezeg­genschap

Geplaatst op 23 september 2021

Tijdens de Week van de Medezeggenschap van 4 tot en met 8 oktober komen alle facetten van het werk in een cliëntenraad voorbij. Met zowel online sessies als regionale bijeenkomsten is het mogelijk om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen en te leren van goede voorbeelden. En de medezeggenschap verder te ontwikkelen. Om de diversiteit van de Week te benadrukken, lichten we er een aantal sessies en bijeenkomsten uit.

Maandag 4 en dinsdag 5 oktober: Welkom in de cliëntenraad

Ben je nieuw in de cliëntenraad, dan komt er in het begin veel op je af. Nieuwe taken, nieuwe begrippen en een rol waar je in moet groeien. Het vraagt tijd om een beetje bekend te worden met het werk van de raad en hoe je daar zelf een goede rol in kan spelen. Wanneer moet je als cliëntenraad handelen en wanneer is dat niet jouw rol? Waar heb je invloed op, waar wil je informatie over krijgen? En hoe kan je jouw kwaliteiten inzetten om cliënten goed te vertegenwoordigen? In deze sessie is er veel tijd en ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen en te kijken naar je rol nieuw in de cliëntenraad.

Dinsdag 5 oktober: Regionale samenwerking en de rol van cliëntenraden

Door de jaren heen is de zorg steeds complexer geworden. En mensen willen ook dat zorg meer aansluit bij hun eigen leven. Zo lang mogelijk thuis blijven wonen, in de eigen woonomgeving bijvoorbeeld. Daarom ontstaan steeds vaker samenwerkingsverbanden in de regio tussen zorginstelling, gemeente(n), woningcorporatie(s) en collega-zorgaanbieder(s). Wat betekent die regionale samenwerking voor de rol en positie van de cliëntenraad? Hoe blijf je opkomen voor de gemeenschappelijke belangen van de achterban van de raad? Welke positie neem je in als lokale- en/of centrale cliëntenraad? Al deze vragen komen aan bod in deze sessie, die vooruit kijkt naar de toekomst en hoe de cliëntenraad zich daartoe kan (of moet) verhouden. Een aanrader voor ieder raadslid dat samenwerking buiten de organisatie belangrijk vindt.

Woensdag 6 oktober: Invloed organiseren in de jeugdzorg

Focus, kleine stapjes, successen delen en vanuit gezamenlijkheid. Maar ook: durf af te wijken als iets niet werkt, heb een plan B.

Dit zijn een aantal uitkomsten van de trajecten die we hebben mogen begeleiden bij jeugdzorgaanbieders. Trajecten die gaan over het organiseren van een invloed in de context van een jeugdzorgaanbieder. ‘Het organiseren van invloed komt pas echt van de grond als je het samen draagt en waardeert’. Dat betekent met bestuurders, beleidsadviseurs, professional, ouders en jongeren.

In deze sessie nemen we je mee in de ervaringen van de deelnemende aanbieders. En laten we zien wat dit voor jouw organisatie kan betekenen.

Donderdag 7 oktober: Wmcz 2018 en de veranderende rol van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Met inwerkingtreding van de Wmcz 2018 ziet de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) een toename in het aantal geschillen dat ze behandelt. Niet zo opmerkelijk, omdat de LCvV onder meer de medezeggenschapsregeling voorgelegd krijgt. En de commissie zal anders gaan toetsen. Hoe gaat dat in z’n werk en hoe gaat zo’n zitting eigenlijk? We interviewen hiervoor de voorzitter van de Landelijke commissie van Vertrouwenslieden.

Donderdag 7 en vrijdag 8 oktober : Teambuilding en samenwerken als een team

Cliëntenraden investeren tijd en aandacht in de medezeggenschap. Ze volgen trainingen of informeren zich over de Wmcz 2018, hoe je contact met de achterban maakt en het werven van nieuwe leden. Tegelijkertijd geven cliëntenraden aan dat zij in de praktijk minder investeren in de samenwerking tussen de leden onderling en het team als collectief. In de sessie over samenwerken maken we duidelijk waarom het zo belangrijk is om als leden van de raad samen te werken. Welke obstakels er kunnen zijn als het gaat om samenwerking. Hoe cliëntenraden in de praktijk samenwerken. En wat sleutels voor succesvolle samenwerking zijn. Ben je klaar om samen te werken? De sessie over teambuilding gaat veel meer over het elkaar kennen en waarderen, en het luisteren naar elkaar wanneer dat echt nodig is. Deelnemers krijgen tips en tricks over hoe je elkaar beter leert kennen. Daarna gaan we leren om beter naar elkaar te luisteren. Uiteindelijk moet de sessie je ondersteunen in het dagelijkse raadswerk en verder inspireren.

Vrijdag 8 oktober: Instemmingsrecht over voor zorgverlening bestemde ruimtes

Vanaf 1 juli 2020 is de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) van kracht. De Wmcz 2018 geeft aan cliëntenraden een instemmingsrecht over voor zorgverlening bestemde ruimtes bij langdurig verblijf. Wat betekent dit instemmingsrecht voor de cliëntenraden?  Waarover kan de raad dan adviseren? Hoe draagt advies hierover bij aan het realiseren van waardevolle zorg? Over deze en andere vragen gaan we met elkaar in gesprek.

Vrijdag 8 oktober: Vernieuwing langdurige ggz

Dat mensen met langdurige psychische kwetsbaarheid een betekenisvol leven kunnen leiden, dat is de missie van de beweging Radicale vernieuwing langdurige ggz. Tijdens deze inspiratiesessie hoor je waarom en hoe we werken aan radicale vernieuwing van de zorg. Ook hierbij is ‘Elkaar echt zien en horen’ essentieel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan deze ambitie? 

Al 11 zorgorganisaties vormen met elkaar deze beweging Radicale Vernieuwing langdurige ggz. De beweging startte op initiatief van LOC en in nauwe samenwerking met kenniscentrum Phrenos, Trimbos-instituut, de Nederlandse ggz en Valente. Ook het ministerie van VWS, de Inspectie, zorgkantoren en NZa zijn betrokken. Meer informatie op www.radicalevernieuwing.nl/ggz 

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwste vacatures

Voorzitter CCR Parttime | Flexibel
Alle vacatures

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese