Instem­mingsrecht cliënten­raad kwaliteitsplan verpleeg­huizen

Geplaatst op 18 november 2019

Cliëntenraden krijgen een instemmingsrecht bij het kwaliteitsplan verpleeghuizen. Dit recht komt in de vernieuwde tekst van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg te staan. Het instemmingsrecht is het resultaat van pittige onderhandelingen die LOC heeft gevoerd binnen de stuurgroep kwaliteitskader verpleeghuiszorg. LOC heeft veel inspanningen verricht om de invloed van de cliëntenraad op het kwaliteitsplan te vergroten. Dat was nodig, omdat de waardigheid en trots gelden voor dagbesteding niet meer geoormerkt zijn. En er daarmee niet meer automatisch een sterke invloed van cliëntenraden was. Cliëntenraden kunnen zelf afspraken maken met de bestuurder om hun invloed op de waardigheid en trots gelden te behouden. Zie hiervoor het voorbeeld hoe de cliëntenraden van Laurens dat hebben geregeld.

Maar daarnaast is het van groot belang dat we de invloed van cliëntenraden op de toekomstplannen van verpleeghuizen versterken. En dan niet alleen over het budget voor dagbesteding maar over alle plannen die bewoners raken. Daarom zijn we erg blij dat cliëntenraden nu een instemmingsrecht krijgen op het hele kwaliteitsplan. Cliëntenraden krijgen nu meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de afwegingen die de zorgorganisatie maakt bij de besteding van het geld voor de zorg en ondersteuning.

Hier kun je het bericht lezen dat de stuurgroep kwaliteitskader verpleeghuiszorg hierover heeft opgesteld.

Partijen in de stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg: Actiz, ZorgthuisNL, Patientenfederatie Nederland, V&VN, LOC Waardevolle zorg, Verenso en Zorgverzekeraars Nederland

Meer weten?


Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese