LOC pleit in Den Haag voor sterke medezeg­genschap in de wijk

Geplaatst op 10 september 2019

Morgen praat de Tweede Kamer over zorg in de wijk. Zorg thuis is voor veel aangesloten cliëntenraden een zeer belangrijk onderwerp. Namens deze raden schreef LOC een brief om te pleiten voor een sterke medezeggenschap in de wijk. En dat voor mensen in de wijk goed duidelijk is waar zij terecht kunnen met een zorgvraag en dat zij deze zorg laagdrempelig kunnen krijgen. Ook vragen we aandacht voor een zorgvuldige monitoring van de Wet Zorg en Dwang in de thuissituatie tijdens het overgangsjaar 2020. 

Sterke medezeggenschap in de zorg thuis

Mensen in de zorg thuis hebben dagelijks vaak meerdere organisaties over de vloer. Juist daarom is het belangrijk dat zij collectief hun stem kunnen laten horen. In de praktijk is dat steeds ingewikkelder. Er is een cliëntenraad voor de wijkverpleging, maar bijvoorbeeld niet voor de meeste sociaal werk-organisaties. De medezeggenschap beslaat niet meer het hele leven van de mensen in de wijk. Mensen raken zo steeds meer collectieve invloed kwijt die er vroeger wel was. 

Het is nodig dat er nieuwe manieren gevonden worden om de medezeggenschap in de thuissituatie te optimaliseren. LOC verzoekt in deze brief de Kamer om aan de minister te vragen om door middel van het opzetten van een aantal pilots te onderzoeken op welke manier de medezeggenschap in de zorg thuis het beste vormgegeven kan worden. 

Duidelijkheid en toegankelijkheid

Veel mensen die zorg thuis krijgen, hebben het gevoel dat ze de grip op hun eigen leven verliezen. Dit komt duidelijk naar voren wanneer zij een aanvullende zorgvraag hebben. Bij wie moeten zij zijn voor hulp? Vaak wenden zij zich in eerste instantie tot de wijkverpleging, die hen doorverwijst naar één van de andere instanties. Zo gaat er veel kostbare tijd verloren. Het is belangrijk dat het voor mensen duidelijk is tot wie zij zich kunnen richten met een hulpvraag, maar ook dat zij deze hulpvraag gemakkelijk kunnen stellen.

LOC heeft de kamerleden verzocht om de minister te vragen om succesvolle voorbeelden te zoeken van samenwerking tussen alle partijen in de wijk waarbij bewoners met hulpvragen makkelijk terecht kunnen en goed en effectief worden geholpen. En deze voorbeelden breed te verspreiden.

Wet Zorg en dwang

LOC ziet dat een groeiende groep cliëntenraden, met name in de zorg aan huis, zich zorgen maakt over de invoering van de Wet Zorg en dwang. In de zorg thuis heb je als cliënt dagelijks met meerdere organisaties te maken. De ene organisatie is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de verpleging, de ander voor het eten. Dit betekent voor de besluitvormingsprocedure van de Wet zorg en dwang dat er overlegd moet worden met en tussen al deze organisaties.

Cliëntenraden zijn bang dat dit onduidelijkheid schept en dat deze onduidelijkheid ten koste gaat van de uitvoerbaarheid van de wet. LOC heeft de Kamer verzocht om de minister te vragen om tijdens het overgangsjaar 2020 zorgvuldig te monitoren hoe de invoering van de Wet Zorg en dwang in de zorg aan huis verloopt. En cliëntenraden, als waardevolle bron van informatie, hierbij te betrekken.

Lees de hele brief van LOC aan de Tweede kamer over zorg thuis.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bijeenkomsten

Meer

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese