LOC presen­teert con­cept-model medezeg­genschapsregeling op 4 december

Geplaatst op 25 november 2019

De nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) gaat naar verwachting in per 1 juli 2020. Cliëntenraden en instellingen hebben vanaf dat moment een half jaar de tijd om alle afspraken en de manier van (samen)werken daarop aan te passen. Gelukkig hoeven raden en instellingen niet alles zelf te verzinnen: LOC publiceert de komende tijd concept-modellen die kunnen helpen bij het opstellen en vastleggen van de afspraken. Tijdens het landelijk congres cliëntenraden op 4 december aanstaande presenteert LOC het nieuwe model voor de medezeggenschapsregeling. Vanaf dat moment is het model ook beschikbaar via www.clientenraad.nl.

Model-reglementen

LOC brengt op korte termijn nieuwe concept-modellen uit die cliëntenraden en instellingen als leidraad kunnen gebruiken bij het vastleggen van hun afspraken in de verschillende reglementen. Op 4 december verschijnt het eerste model in concept: de model medezeggenschapsregeling. In de daarop volgende weken publiceert LOC ook modellen voor:

 • Facilitering van de cliëntenraden / medezeggenschap;
 • Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad – instelling;
 • Samenwerkingsovereenkomst centrale cliëntenraad – instelling
 • Huishoudelijk reglement (centrale) cliëntenraad

Houd de nieuwsbrief van LOC in de gaten voor de laatste updates. Zo ben je als eerste op de hoogte. 

Medezeggenschapsregeling begint bij visie op medezeggenschap

Zoals eerder aangegeven, is het opstellen van de medezeggenschapsregeling niet simpelweg een invuloefening. Het is belangrijk om als cliëntenraad stil te staan bij jullie visie op medezeggenschap. En op basis van deze visie het gesprek aan te gaan met de zorgaanbieder. 

 • Wat is de waarde van medezeggenschap voor de instelling en wat draagt medezeggenschap bij aan de kwaliteit van de besluitvorming inzake zorg- en dienstverlening en het wonen of verblijven in een instelling?
 • Wat is de gezamenlijke visie op medezeggenschap? 
 • Wat betekent de visie voor de inrichting van de medezeggenschap?
 • Houd de huidige samenwerkingsafspraken met de zorgaanbieder en de verdeling van bevoegdheden als cliëntenraden tegen het licht. Deze staan in het instellingsbesluit, samenwerkingsovereenkomst eventueel aangevuld met een faciliteitenregeling.
 • Welke afspraken horen bij de visie en de inrichting van de medezeggenschap? 
 • Welke afspraken moeten worden aangepast conform Wmcz 2018 en welke afspraken zouden moeten worden behouden op basis van visie en inrichting van de medezeggenschap? In de Wmcz 2018 worden sommige rechten beperkt of verdwijnen. Deze kunnen echter als bovenwettelijke rechten behouden worden.

Zie ook het stappenplan.

Toewerken naar de nieuwe Wmcz 2018

Zolang de huidige wet nog geldt is het niet mogelijk met nieuwe modellen te werken. Omdat die dan niet aansluiten bij de wet die nu nog geldt. Wel kunnen cliëntenraden zich verdiepen in de Wmcz 2018 en de betekenis ervan voor de eigen praktijk. En het gesprek met de instelling opstarten over afspraken en daarover concept-regelingen opstellen. Daarbij gaat het niet alleen om de veranderingen in rechten maar ook (juist!) om de visie op medezeggenschap, inrichting van de medezeggenschap en de facilitering.

De tijd waarin we met elkaar toewerken naar de situatie met de nieuwe wet, biedt een goede kans om huidige afspraken rondom medezeggenschap opnieuw tegen het licht te houden. LOC biedt hierin ook ondersteuning en scholing op maat. 

Samenwerking met brancheorganisaties

Het afgelopen jaar heeft LOC samen met brancheorganisaties ActiZ, GGZ Nederland en Zorgthuisnl gewerkt aan modellen die door zowel cliëntenorganisaties en brancheorganisaties gedragen worden. Op dit moment lopen deze gesprekken nog, maar is de vraag vanuit cliëntenraden en zorgaanbieders zo groot dat LOC heeft besloten om de concept-modellen gedurende de maand december te publiceren.

De publicaties geven cliëntenraden en zorgaanbieders handvatten om het gesprek over de nieuwe inrichting van de medezeggenschap te voeren. Naast deze publicaties lopen parallel gesprekken tussen LOC en brancheorganisaties over de definitieve invulling van de modellen.

Workshops tijdens landelijk congres cliëntenraden

Tijdens het landelijk congres cliëntenraden op 4 december licht LOC-adviseur Liesbeth Honig de modellen toe. Schrijf je direct in voor een van de workshops: 

Meer weten?

Download artikel als PDF

Praat mee! (5)

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

ondersteuning Cliëntenraad Bartholomeus Gasthuis 3 jaar geleden

Wanneer stellen jullie de modellen voor de overige overeenkomsten beschikbaar? Wij zouden erg geholpen zijn met formats daarvan!

Reageer op dit bericht
willeke krijgsheld 3 jaar geleden

Beste, vandaag publiceerden we een update over de modelregelingen waarin we melden dat we dit kwartaal gezamenlijk met Actiz, GGZ Nederland en Zorgthuisnl een nieuwe modelregeling publiceren. Zie de link hieronder voor het volledige bericht: 

https://www.clientenraad.nl/nieuws/update-modelregeling-wmcz-2018/

Reageer op dit bericht
Bob bakker 3 jaar geleden

onze zorginstelling met 16 huizen heeft ook een wijkverpleging en 2 WMO afdelingen.
in de ccr is zo intramuraal en extramuraal wat verkeerd verdeeld. Voor dagopvang = WMO en het huis b.v bij de voeding. Huisvesting is ook een probleem. Noodzakelijke groei?
in de ccr wordt zo de stem van extramuraal weinig gehoord

Reageer op dit bericht
bbbakker@ 3 jaar geleden

Zorginstelling heeft ook WMO activiteiten. Moeten deze , als onderdeel van de zorginstelling, ook een cr hebben.? En de ccr extramuraal met x huizen plus intramuraal met 3 rve is wat onevenwichtig. Hoe los je dat op?
 
 

Reageer op dit bericht
Tiske Boonstra 3 jaar geleden

Beste BBBaker, beste Bob Bakker,
 
Ik beantwoord graag beide vragen in een maal;
 
De kaders van de WMCZ 2018 (en die van 1996) gelden helaas niet voor de WMO activiteiten. Iedere gemeente moet zelf medezeggenschap voor de WMO organiseren. Maar de vorm staat vrij, dat mag dus via een CR, dan moeten die afspraken opgenomen zijn in de medezeggenschapsregeling en in de aanbesteding bij de gemeente. Maar het mag ook een andere vorm zijn, daar is de gemeente vrij in. Dus nee er is geen aparte CR WMO binnen de organisatie, behalve als daar aparte afspraken over zijn, of gemaakt zullen gaan worden.
Waar er meerdere lokale raden (intra en extramuraal) zijn, is het zaak om met elkaar af te spreken hoe je op CCR niveau taken verdeelt en zorgt dat alle doelgroepen evenredig vertegenwoordigd worden. De wet zegt alleen dat je alle doelgroepen representatief moet vertegenwoordigen, hun belangen moet kunnen behartigen en met hen in contact moet staan. Hoe dat staat vrij. Daarnaast zegt de wet dat in de medezeggenschapsregeling een taakverdeling CCR-CR’en afgesproken moet worden. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat bij iedere agendapunt bij de CCR alle doelgroepen nagelopen worden en/of dat bij een thema dat zwaar geldt voor een bepaalde sector er wordt afgestemd dat die sector bij dat advies het voortouw neemt. Zet ook als extramurale vertegenwoordigers punten op de agenda om te zorgen dat de wijkclient, via de CR, ook goed gehoord wordt.  Maar wederom, de wet geeft aan dat raden daar zelf afspraken over moeten maken. 
Wellicht zijn er meelezende raden die hun ervaringen hiertoe willen delen? Ik lees het graag mee! 

Reageer op dit bericht

Bijeenkomsten

Meer

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

 • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese