LOC reageert op onderzoek ACM: Zorg voor voldoende diver­siteit in aanbod

Geplaatst op 15 december 2021

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt in de gaten wat de gevolgen van fusies zijn, ook in de zorg. De ACM onderzocht wat belangrijk is bij dit toezicht als het gaat om verpleeghuizen. Er moet bijvoorbeeld genoeg keuze zijn voor mensen die zorg nodig hebben. LOC gaf daarbij extra aandachtspunten: De toekomst vraagt om op wijkniveau te kijken wat nodig is. Kijk niet alleen naar keuze tussen verschillende zorgorganisaties, maar naar diversiteit in het zorgaanbod. Geef ook ruimte aan nieuwe zorgaanbieders. Raadpleeg cliëntenorganisaties en cliëntenraden in geval van fusie.

Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid in de verpleeghuiszorg

De ACM heeft de wettelijke taak om fusies en overnames van aanbieders van verpleeghuiszorg te beoordelen op de gevolgen voor prijs, kwaliteit en innovatie. De ACM heeft onderzoek gedaan naar de relatie tussen fusie/overname en kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid in de verpleeghuiszorg. Daarbij heeft de ACM overwogen wat de resultaten van het onderzoek kunnen betekenen voor de focus van haar concentratietoezicht.

De ACM wil bij toekomstige fusies en overnamesin de verpleeghuissector vooral kijken naar de gevolgen voor de cliënt. Namelijk: keuzemogelijkheden, passende zorg en diversiteit van het aanbod.

Reactie LOC

LOC gaf een reactie op dit onderzoek en noemde daarbij diverse aandachtspunten voor het toezicht op fusies en overnames:

  • Voor de toekomst zal de zorg steeds meer onderdeel uitmaken van wat een wijk of dorp van belang vindt. De zorg zal minder los komen te staan van de rest van de samenleving. Dit vraagt dat we op een andere manier moeten gaan kijken naar begrippen als ‘concentratie’. We moeten niet uitgaan van blauwdrukken voor verpleeghuisplekken, maar zullen op wijkniveau moeten kijken wat er nodig is.
  • Keuzevrijheid betekent voldoende diversiteit in aanbod. Dat zit het hem niet in het aantal zorgorganisaties, maar in de mogelijkheden van een zorgorganisatie om aan te sluiten op wat er nodig is. Ook moet er gekeken worden naar de huidige hobbels voor nieuwe toetreders. Bij het toetsen van ‘concentratie van zorg’ moet het uitgangspunt zijn of mensen zelf ervaren dat zij voldoende keuze hebben.
  • LOC vraagt de ACM om cliëntenraden meer te raadplegen in geval van fusies. Cliëntenraden hebben een wettelijk adviesrecht bij fusies. Zij zijn de vertegenwoordigers van de mensen die zorg nodig hebben. En kunnen van daaruit ook adviseren en meedenken over de gevolgen van fusies.

Meer weten

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese