belangenbehartiging

Ver­beterin­gen Wet zorg en dwang

Omdat er voor cliënten, medewerkers en zorgorganisaties veel niet goed gaat met de uitvoering van de Wet zorg en dwang zijn begin dit jaar verbeteringen afgesproken. Deze bestuurlijke afspraken gelden als tussenoplossing tot de vernieuwde wet ingaat. LOC is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het akkoord dat de positie van mensen die onvrijwillig zorg krijgen, verbetert.

lees verder

Brief aan infor­mateurs: ‘Versterk eigenaarschap en zeg­genschap van inwoners over zorg’

Deze week ligt onder meer het thema 'zorg' op tafel bij de formerende politieke partijen. Nederland Zorgt Voor Elkaar, Espria Ledenvereniging en LOC Waardevolle zorg stuurden daarop voorafgaand een brief aan de nieuwe informateurs Dijkgraaf en Van Zwol.

lees verder

Nieuw Generiek kompas verpleeg­huis­zorg en zorg thuis vertraagd: LOC teleur­ges­teld over oponthoud invoering

Negentien landelijke organisaties waaronder LOC hebben hard gewerkt aan de opvolger van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het nieuwe ‘Generiek kompas Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ beschrijft voorwaarden en instrumenten die goede zorg thuis en in het verpleeghuis moeten garanderen. Zorginstituut Nederland heeft echter voorlopig de regie overgenomen.

lees verder

Vervolg petitie-aan­bieding: werkbezoek verpleeg­huis Rumah Kita

Geplaatst op 13 maart 2024 - Thema's: Belangenbehartiging
Op 12 februari overhandigde LOC Waardevolle zorg, samen met cliëntenraadsleden, zorgprofessionals, burgerinitiatieven en branche-organisatie Actiz, de petitie en advies ‘Geef nu rust en ruimte voor de ouderenzorg van morgen!’ aan Tweede Kamerleden. Dit moment resulteerde onder andere in het plan voor een werkbezoek aan verpleeghuis Rumah Kita, de woonlocatie van cliëntenraadslid en petitie-aanbieder Geeske Raams.

lees verder

5 fun­damen­tele oplos­sin­gen jeugdzorg: 5 Laat leef­tijdsgren­zen los

Dát er problemen zijn in de jeugdzorg is duidelijk. Maar zijn er ook duidelijke oplossingen? LOC Waardevolle zorg vindt van wél. In deze serie geeft LOC Waardevolle zorg 5 fundamentele oplossingen voor de jeugdzorg en roept politici, beleidsmakers en jeugdzorgorganisaties op: ‘Luister naar jongeren, ouders en zorgmedewerkers en werk samen met hen!’ Deel 5: Laat leeftijdsgrenzen los.

lees verder

Eerste succes LOC-petitie: bezuinigin­gen van tafel!

LOC haalde het afgelopen jaar samen met anderen alles uit de kast om de bezuinigingen in de ouderenzorg terug te draaien. Twee dagen nadat we in februari onze petitie en advies aan Tweede Kamerleden overhandigden, diende een van deze politici een amendement in en besloot de politiek de bezuinigingen voor 2024 terug te draaien.

lees verder

Brief verhoging zak- en kleedgeld bewoners Wlz-instel­lin­gen

Mensen met een laag inkomen in een Wlz-instelling moeten niet voor de keuze komen te staan om geen uitstapjes meer te doen, omdat hun kleren gewassen moeten worden. Daarom stuurde LOC Waardevolle zorg een brief naar de Vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport met het verzoek om de koopkracht van mensen met een laag inkomen in een Wlz-instelling te verhogen.

lees verder (1)

5 fun­damen­tele oplos­sin­gen jeugdzorg: 4 Maak werken in de jeugdzorg aantrek­kelijk

Dát er problemen zijn in de jeugdzorg is duidelijk. Maar zijn er ook duidelijke oplossingen? LOC Waardevolle zorg vindt van wél. In deze serie geeft LOC Waardevolle zorg 5 fundamentele oplossingen voor de jeugdzorg en roept politici, beleidsmakers en jeugdzorgorganisaties op: ‘Luister naar jongeren, ouders en zorgmedewerkers en werk samen met hen!’ Deel 4: Maak werken in de jeugdzorg aantrekkelijk.

lees verder

Petitie en advies over­han­digd: ‘Nu rust en ruimte voor ouderen­zorg van morgen!’

Geef nu rust en ruimte voor de ouderenzorg van morgen! Dat is de kern van ons advies aan de politiek. Ruim 1500 mensen droegen daaraan bij en de bijbehorende petitie is meer dan 3200 keer ondertekend. Vanmiddag zijn de petitie en het advies overhandigd aan Tweede Kamerleden, door vertegenwoordigers van cliënten, zorgprofessionals en burgerinitiatieven. Initiatiefnemer LOC Waardevolle zorg begeleidde de overhandiging en ook Actiz was erbij. Individuen en organisaties die de petitie, het advies en de concrete voorstellen ondersteunen, vertegenwoordigen miljoenen Nederlanders. Verschillende partijen zijn nu in gesprek over de vraag: hoe kunnen we de visie en concrete voorstellen uit dit advies verwezenlijken?

lees verder (5)

Generiek Kompas nog niet vastges­teld

Het Generiek Kompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ voor verpleeghuiszorg én zorg thuis en in de wijk, is nog niet vastgesteld. Hoe komt dat? En wat is de stand van zaken in het proces?

lees verder

Burgers in de regie – brief aan infor­mateur Plasterk

LOC Waardevolle, Nederland Zorgt Voor Elkaar en Espria Ledenvereniging zorg uitten deze week hun zorgen over de zorg in een brief aan informateur Plasterk.

lees verder

5 fun­damen­tele oplos­sin­gen jeugdzorg: 3 Versterk de rechtspositie van jongeren en ouders

Dát er problemen zijn in de jeugdzorg is duidelijk. Maar zijn er ook duidelijke oplossingen? LOC Waardevolle zorg vindt van wél. In deze serie geeft LOC Waardevolle zorg 5 fundamentele oplossingen voor de jeugdzorg en roept politici, beleidsmakers en jeugdzorgorganisaties op: ‘Luister naar jongeren, ouders en zorgmedewerkers en werk samen met hen!’ Deel 3: Versterk de rechtspositie van jongeren en ouders.

lees verder

Voortgang Kwaliteitskom­pas

Op 10 januari hebben de partijen betrokken bij het Kompas Samen werken aan Kwaliteit van bestaan gesproken met de Raad van bestuur van het Zorginstituut Nederland en een vertegenwoordiging van de Kwaliteitsraad. LOC was daar ook bij. Doel van het gesprek was om een toelichting te krijgen op het besluit van het Zorginstituut Nederland op de inzet van de doorzettingsmacht en te bespreken hoe het nieuwe kompas alsnog zo snel mogelijk kan worden opgenomen in het Register.

lees verder

Wat deed LOC Waar­devol­le zorg in 2023?

LOC wil dat alle mensen die zorg nodig hebben een waardevol leven kunnen leiden met degenen die hen dierbaar zijn. Daar werken we hard aan! We ondersteunen en adviseren cliëntenraden in de zorg en we ondersteunen vernieuwingsbewegingen in de zorg. Ook informeren we politici, beleidsmakers en bestuurders met alle informatie en signalen die we ophalen in de medezeggenschap en de vernieuwingsbewegingen. Wat betekende dat concreet in 2023?

lees verder

Zor­ginstituut besluit: Generiek Kompas nog niet opgenomen in Register – ingangsdatum later dan januari 2024

Het Zorginstituut Nederland heeft besloten om het Generiek Kompas 'Samen werken aan kwaliteit van bestaan' (nog) niet op te nemen in het Register. Dat laat het Zorginstituut weten in een brief aan de 18 partijen die het kompas hebben ingediend op 30 november.

lees verder

Petitie al 3100 keer onder­tekend – onder­han­delaars nieuwe kabinet geïnfor­meerd over petitie en advies

Geplaatst op 9 januari 2024 - Thema's: Belangenbehartiging, Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
De petitie 'Kabinet, geef nu rust en ruimte voor de ouderenzorg van morgen', die opgesteld is dankzij input van 1500 mensen, is intussen al 3100 keer ondertekend. We hebben informateur Ronald Plasterk en de onderhandelaars voor het nieuwe kabinet er vlak voor kerst van op de hoogte gebracht. Ook hebben we de nieuwe woordvoerders zorg van de onderhandelende politieke partijen geïnformeerd over onze oproep.

lees verder (4)

5 fun­damen­tele oplos­sin­gen jeugdzorg: 2. Maak werk van (mede)zeg­genschap

Dát er problemen zijn in de jeugdzorg is duidelijk. Maar zijn er ook duidelijke oplossingen? LOC Waardevolle zorg vindt van wél. In deze serie geeft LOC Waardevolle zorg 5 fundamentele oplossingen voor de jeugdzorg en roept politici, beleidsmakers en jeugdzorgorganisaties op: ‘Luister naar jongeren, ouders en zorgmedewerkers en werk samen met hen!’ Deel 2: Maak werk van (mede)zeggenschap.

lees verder

Bes­tuur­lijk akkoord Wet zorg en dwang

Minister Helder van VWS heeft op 1 december het bestuurlijk akkoord Wet zorg en dwang naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit akkoord is nodig omdat uit evaluatieonderzoek blijkt dat er voor cliënten veel niet goed gaat met de uitvoering van de Wet zorg en dwang. LOC is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het akkoord en heeft het ook ondertekend.

lees verder

Evaluatie Wmcz 2018: stand van zaken

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) is drie jaar geleden in werking getreden. In 2025 wordt de Wmcz 2018 landelijk geëvalueerd en aan de Tweede Kamer aangeboden. Wat zijn de effecten van de wet? En wat merken cliëntenraden daarvan in praktijk? Waar kan het beter en doeltreffender?

lees verder (1)

“Wij zijn een deel van de oplossing voor de zorg die vastloopt” (Video)

“Ik durf te zeggen dat wij een deel van de oplossing zijn, voor de zorg die vastloopt. Juist omdat we allerlei bruggen slaan tussen ‘gewoon voor elkaar zorgen als mensen’ en professionele zorg.” Aan het woord is Ben van Essen, voorzitter van gezondheidscentrum ‘Het LaefHoês' (‘leefhuis’) in het Limburgse America. Hij en andere betrokkenen geven een inkijkje in Het LaefHoês. Een van steeds meer initiatieven waarmee we het nieuwe kabinet laten zien wat zij kunnen doen, om burgerinitiatieven 'deel van de oplossing' te laten zijn.

lees verder (1)

Wat doet LOC Waar­devol­le zorg in 2024?

Afgelopen november mocht Nederland weer naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Een nieuw kabinet is er nog niet. Daarom zijn er weinig grote wettelijke veranderingen in de zorg in 2024. Wat er wel verandert zetten we hier op een rijtje. Ook geven we een overzicht van de activiteiten van LOC in 2024.

lees verder (2)

Verspreid de oproep aan het nieuwe kabinet met deze poster!

Al 2500 mensen hebben de petitie met de oproep: 'Kabinet, geef nu rust en ruimte voor de ouderenzorg van morgen' getekend. We denken dat nog veel meer mensen achter de oproep staan, maar de oproep nog niet gezien hebben. Daarom vragen we iedereen die bij de zorg betrokken is: help je mee de oproep zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen?

lees verder (4)

5 fun­damen­tele oplos­sin­gen jeugdzorg: 1. Laat kinderen zijn wie ze zijn

Dát er problemen zijn in de jeugdzorg is duidelijk. Maar zijn er ook duidelijke oplossingen? LOC Waardevolle zorg vindt van wél. In deze serie geeft LOC Waardevolle zorg 5 fundamentele oplossingen voor de jeugdzorg en roept politici, beleidsmakers en jeugdzorgorganisaties op: ‘Luister naar jongeren, ouders en zorgmedewerkers en werk samen met hen!’ Deel 1: Laat kinderen zijn wie ze zijn.

lees verder

Rust en ruimte voor de ouderen­zorg: Prak­tijkvoor­beeld!

CZ zorgkantoor sloot met zes Zuid-Limburgse organisaties in de ouderenzorg een vijfjarenovereenkomst. Hierin worden afspraken gemaakt over financiële rust, naast resultaatafspraken over de vernieuwing waar deze organisaties zich voor inzetten. "Het is heel fijn dat we daarmee ook samen met onze financiers een gedragen oplossing kunnen bedenken, die moet bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de zorg."

lees verder

Petitie en advies: Geef nu rust en ruimte voor de ouderen­zorg van morgen!

Steeds meer mensen constateren dat de ouderenzorg vastloopt. De systemen en organisatievormen van nu schieten tekort, een heldere visie op de toekomst van de ouderenzorg ontbreekt. Wat we nodig hebben, is radicale vernieuwing. Nieuwe ouderenzorg, lokaal geregeld, voor ons allemaal, door ons allemaal. Overal vinden mensen en organisaties elkaar al om welzijn en zorg in eigen hand te nemen. Maar ze lopen op tegen regels, instanties die niet samenwerken en constante financiële druk.

lees verder (8)

Nieuw Generiek Kompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bes­taan’ bevordert een open gesprek over kwaliteit van bestaan en samen­wer­king

Een krachtige alliantie van diverse partijen heeft het Generiek Kompas "Samen werken aan kwaliteit van bestaan" ontwikkeld. Dit Kompas voor ouderenzorg is gericht op het optimaliseren van het leven van individuen in verschillende zorgfases. Het Zorginstituut toetst het Kompas. Het is de verwachting dat het Generiek Kompas per 1 januari 2024 in werking kan treden.

lees verder

Terugblik Regionale Net­werkbijeen­komst Zuid-Hol­land

Op dinsdag 7 november was de regionale netwerkbijeenkomst cliëntenraden Zuid-Holland bij LST (Let's Stick Together) in Den Haag. Het thema van deze bijeenkomst was: 'De toekomst van de ouderenzorg en de rol van de cliëntenraden'.

lees verder (3)

Achter­ban­raadpleging Generiek kwaliteitskom­pas ouderen­zorg (VOL)

17 november 2023

Geplaatst op 7 november 2023 - Thema's: Belangenbehartiging, Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
De betrokken partijen bij het generiek kwaliteitskompas ouderenzorg, waaronder LOC Waardevolle zorg, bespreken tot begin november de verdere uitwerking van het kwaliteitskompas. Bij een goed verloop van dit proces hebben alle partijen van 13 tot en met 24 november de gelegenheid om hun achterban te raadplegen.

lees verder

Achter­ban­raadpleging Generiek Kwaliteitskom­pas Ouderen­zorg op 17, 20 en 21 november

Geplaatst op 6 november 2023 - Thema's: Belangenbehartiging, Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
De veldpartijen die betrokken zijn bij het generiek kwaliteitskompas ouderenzorg bespreken tot begin november de verdere uitwerking van het kwaliteitskompas. Bij een goed verloop van dit proces hebben alle partijen van 13 tot en met 24 november de gelegenheid om hun achterban te raadplegen.

lees verder

Extra Bijeen­komst voor­bereiding LOC-advies toekomst ouderen­zorg

15 november 2023

Geplaatst op 3 november 2023 - Thema's: Belangenbehartiging, Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
LOC organiseert in totaal zes fysieke en online bijeenkomsten met diverse deelnemers uit de samenleving en de ouderenzorg om het advies aan het nieuwe kabinet over de toekomst van de ouderenzorg voor te bereiden. Ook zullen we inventariseren welke mensen, organisaties en samenwerkingsverbanden het advies gaan steunen.

lees verder

Tot definitieve uitspraak mag NZa doorgaan met verplichten van aanleveren privacygevoelige informatie

Geplaatst op 2 november 2023 - Thema's: Belangenbehartiging, Adviesonderwerpen van de cliëntenraad, Privacy
De actiegroep Vertrouwen in de GGZ, waar LOC Waardevolle zorg een van de initiatiefnemers van is, had de voorzieningenrechter gevraagd om de aanlevering van HONOS-lijsten stop te zetten tot er definitief uitspraak is gedaan over de bezwaren in de dagvaarding. Dit verzoek is helaas niet toegekend. Het is nu wachten op de zitting in de bodemprocedure, die hopelijk binnen een half jaar plaatsvindt

lees verder (2)

Bijeen­komsten voor­bereiding LOC-advies toekomst ouderen­zorg

Geplaatst op 29 oktober 2023 - Thema's: Belangenbehartiging, Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
LOC organiseert in totaal zes fysieke en online bijeenkomsten met diverse deelnemers uit de samenleving en de ouderenzorg om het advies voor te bereiden. Ook zullen we inventariseren welke mensen, organisaties en samenwerkingsverbanden het advies gaan steunen.

lees verder

Bijeen­komst voor­bereiding LOC-advies toekomst ouderen­zorg

14 november 2023

Geplaatst op 29 oktober 2023 - Thema's: Belangenbehartiging, Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
LOC organiseert in totaal zes fysieke en online bijeenkomsten met diverse deelnemers uit de samenleving en de ouderenzorg om het advies aan het nieuwe kabinet over de toekomst van de ouderenzorg voor te bereiden. Ook zullen we inventariseren welke mensen, organisaties en samenwerkingsverbanden het advies gaan steunen.

lees verder

Bijeen­komst voor­bereiding LOC-advies toekomst ouderen­zorg

14 november 2023

Geplaatst op 29 oktober 2023 - Thema's: Belangenbehartiging, Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
LOC organiseert in totaal zes fysieke en online bijeenkomsten met diverse deelnemers uit de samenleving en de ouderenzorg om het advies aan het nieuwe kabinet over de toekomst van de ouderenzorg voor te bereiden. Ook zullen we inventariseren welke mensen, organisaties en samenwerkingsverbanden het advies gaan steunen.

lees verder

Bijeen­komst voor­bereiding LOC-advies toekomst ouderen­zorg (VOL)

13 november 2023

Geplaatst op 29 oktober 2023 - Thema's: Belangenbehartiging, Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
LOC organiseert in totaal zes fysieke en online bijeenkomsten met diverse deelnemers uit de samenleving en de ouderenzorg om het advies aan het nieuwe kabinet over de toekomst van de ouderenzorg voor te bereiden. Ook zullen we inventariseren welke mensen, organisaties en samenwerkingsverbanden het advies gaan steunen.

lees verder

Bijeen­komst voor­bereiding LOC-advies toekomst ouderen­zorg

13 november 2023

Geplaatst op 29 oktober 2023 - Thema's: Belangenbehartiging, Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
LOC organiseert in totaal zes fysieke en online bijeenkomsten met diverse deelnemers uit de samenleving en de ouderenzorg om het advies aan het nieuwe kabinet over de toekomst van de ouderenzorg voor te bereiden. Ook zullen we inventariseren welke mensen, organisaties en samenwerkingsverbanden het advies gaan steunen.

lees verder

Bijeen­komst voor­bereiding LOC-advies toekomst ouderen­zorg

10 november 2023

Geplaatst op 29 oktober 2023 - Thema's: Belangenbehartiging, Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
LOC organiseert in totaal zes fysieke en online bijeenkomsten met diverse deelnemers uit de samenleving en de ouderenzorg om het advies aan het nieuwe kabinet over de toekomst van de ouderenzorg voor te bereiden. Ook zullen we inventariseren welke mensen, organisaties en samenwerkingsverbanden het advies gaan steunen.

lees verder

Bijeen­komst voor­bereiding LOC-advies toekomst ouderen­zorg (VOL)

10 november 2023

Geplaatst op 29 oktober 2023 - Thema's: Belangenbehartiging, Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
LOC organiseert in totaal zes fysieke en online bijeenkomsten met diverse deelnemers uit de samenleving en de ouderenzorg om het advies aan het nieuwe kabinet over de toekomst van de ouderenzorg voor te bereiden. Ook zullen we inventariseren welke mensen, organisaties en samenwerkingsverbanden het advies gaan steunen.

lees verder

Terug­kij­ken: evenement aan­kon­diging ggz-rechtszaak tegen NZa

Geplaatst op 20 oktober 2023 - Thema's: Belangenbehartiging, Privacy, Vrijheid en veiligheid
Op 5 september 2023 'lanceerde' actiegroep Vertrouwen in de GGZ de rechtszaak tegen de Nederlandse Zorgautoriteit, op een publieke bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Tijdens de bijeenkomst kwamen de cliënten en behandelaren die meedoen aan de rechtszaak tegen de NZa aan het woord over hun beweegredenen en ervaringen. Enkelen van hen droegen ook een persoonlijke bijdrage voor. LOC is een van de initiatiefnemers van de actiegroep en rechtszaak.

lees verder

Input cliënten­raden gevraagd voor advies nieuwe kabinet

Geplaatst op 12 oktober 2023 - Thema's: Belangenbehartiging, Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
LOC gaat het nieuwe kabinet adviseren over het vernieuwen van de ouderenzorg. Daarbij hebben we hulp nodig van cliëntenraden. We focussen op de ouderenzorg, maar vernieuwing en financiële rust is ook nodig in bijvoorbeeld de langdurige zorg en de jeugdzorg. Dat zullen we ook benadrukken en benoemen. Daarom heeft LOC onlangs een mail gestuurd naar cliëntenraden in alle sectoren waarin gevraagd wordt om input.

lees verder

Bezuinigin­gen ouderen­zorg niet door­gevoerd door demis­sionair kabinet

Geplaatst op 9 oktober 2023 - Thema's: Belangenbehartiging
Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft besloten dat de demissionaire regering niet mag bezuinigen op de ouderenzorg. Dat is een eerste grote succes in de strijd van veel mensen om de bezuinigingen ongedaan te maken. Cliëntenraden en LOC hebben veel acties ondernomen om de bezuinigingen te stoppen.

lees verder (1)

Opening Week van de Medezeg­genschap 2023

Marthijn Laterveer, coordinator LOC Waardevolle zorg, en Mariëlle Cuijpers, belangenbehartiger LOC Waardvolle zorg, openden op maandag 2 oktober 2023 de vierde Week van de Medezeggenschap. Een week waarin medezeggenschap in de zorg op allerlei manieren en allerlei niveaus centraal staat.

lees verder

Rechtszaak tegen de Neder­landse Zor­gautoriteit: “Ver­zamelen en verwerken vertrouwelij­ke gegevens ggz-cliënten moet stop­pen”

Geplaatst op 2 oktober 2023 - Thema's: Belangenbehartiging, Rechten van mensen
De Voorzieningenrechter doet op 1 november uitspraak in de rechtszaak tegen de Nederlandse Zorgautoriteit. Daarin eisen partijen, waaronder LOC, dat de toezichthouder onmiddellijk stopt met het verwerken van privacygevoelige informatie van ggz-cliënten. "Dit is een ernstige schending van het vertrouwen in de spreekkamer", zegt LOC-coördinator Marthijn Laterveer.

lees verder (1)

“Zie mensen, laat ze groeien” – Gonny de Vries, belan­gen­behar­tiger ouderen

Geplaatst op 21 september 2023
Hoe lukt het mensen ondanks tegenslagen of andere hobbels waarde aan hun leven te geven? En wat drijft en motiveert hen van waarde en betekenis te zijn voor anderen? In deze aflevering van de rubriek 'Waardevol leven' uit de herfsteditie van Zorg & Zeggenschap vertelt Gonny de Vries (86), onder meer actief in de Ouderenraad Hoorn en het Ouderennetwerk West-Friesland, over haar drijfveren.

lees verder

Landelijke actiedag ouderen­zorg – Uit duizend kelen klinkt: “Geef de ouderen­zorg zuurstof”

Geplaatst op 11 september 2023 - Thema's: Belangenbehartiging, Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
Op 5 september verzamelden ongeveer 1000 medewerkers van ouderenzorgorganisaties, mantelzorgers, cliëntenraadsleden en vrijwilligers zich in Den Haag voor de landelijke actie: Geef de ouderenzorg zuurstof! Mariëlle Cuijpers, belangenbehartiger LOC Waardevolle zorg: “Er is rust nodig in de ouderenzorg. Rust rondom geld. Stop de stapeling van de bezuinigingen in de zorg!”

lees verder (1)

Brief controver­sieel te verklaren zaken

Geplaatst op 3 september 2023 - Thema's: Belangenbehartiging
LOC Waardevolle zorg heeft een brief gestuurd naar de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de commissie Justitie en Veiligheid met punten om mee te nemen in hun vergaderingen (6 en 7 september) over het eventueel controversieel verklaren van onderwerpen die niet verder behandeld worden met het demissionaire kabinet.

lees verder

Landelijke actiedag ouderen­zorg 5 september

Geplaatst op 3 september 2023 - Thema's: Belangenbehartiging
Geef de ouderenzorg zuurstof en zorg dat de financiële kortingen op de budgetten van tafel gaan. Die oproep doen ouderenorganisaties aan minister Helder van Langdurige Zorg en de Tweede Kamer. Dinsdag 5 september aanstaande organiseren de ouderenorganisaties een actiedag in Den Haag. Ook LOC is erbij.

lees verder

#Vertrouwenin­deGGZ: Lancering rechtszaak tegen Neder­landse Zor­gautoriteit

Cliënten en behandelaren in de geestelijke gezondheidszorg starten een rechtszaak tegen de aanleg van een databank met profielen van GGZ-cliënten. LOC Waardevolle zorg is een van de initiatiefnemers. Op dinsdagavond 5 september is de presentatie van de dagvaarding in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam en vertellen zij over hun redenen om de Nederlandse Zorgautoriteit voor de rechter te dagen. Ook zijn er bijdragen van hoogleraar Psychiatrie Jim van Os en rechtsgeleerde Tijmen Wisman. Aafke Romeijn zorgt voor de muzikale begeleiding.

lees verder

LOC Waar­devol­le zorg vóór vrije artsen­keuze

Geplaatst op 14 augustus 2023 - Thema's: Belangenbehartiging
De vraag naar zorg stijgt sneller dan het aanbod. De zorgprofessionals en de kwaliteit van zorg staan onder druk en er ontstaan wachtlijsten. In een poging om de zorg anders te organiseren en om ervoor te zorgen dat zorg ook in de toekomst toegankelijk is, wil het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de zorgverzekeringswet wijzigen om zorgcontractering te bevorderen.

lees verder

De ongekende kracht van zeg­genschap van de burger.

Geplaatst op 1 augustus 2023 - Thema's: Belangenbehartiging
Samen voor een hechtere samenleving. Van meepraten naar zeggenschap; LOC Waardevolle zorg, Nederland Zorgt Voor Elkaar en Espria Ledenvereniging geven samen input voor verkiezingsprogramma.

lees verder (1)

Rust is nodig in de langdurige zorg: inkoop­kader en budget voor 2024

Zorgorganisaties in de langdurige zorg krijgen vanaf volgend jaar minder geld voor hetzelfde werk. Dat komt door een aantal maatregelen. Zoals het nieuwe inkoopkader van de zorgkantoren, een tariefkorting van het kabinet en verlaging van de huisvestingscomponent, waarmee zorgorganisaties bouw en onderhoud van gebouwen financieren. De maatregelen en vooral de combinatie daarvan zorgen voor veel onrust en onzekerheid.

lees verder

GGZ-cliënten niet geïnfor­meerd over opname in NZa-databank – #Vertrouwenin­deggz

Geplaatst op 3 juli 2023 - Thema's: Belangenbehartiging, Rechten van mensen
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) eist vanaf 1 juli aanstaande dat de mentale en sociale problematiek van alle GGZ-cliënten in een databank wordt opgeslagen. Cliënten zijn hier ten onrechte niet over geïnformeerd. De NZa en de zorgkoepels verzaken daarmee hun verantwoordelijkheid, zo stelt de actiegroep 'Vertrouwen in de GGZ', die in september haar dagvaarding tegen dit plan presenteert. De actiegroep roept de verantwoordelijke partijen en de GGZ op om alle cliënten zo spoedig mogelijk persoonlijk te informeren over het feit dat informatie over hun problematiek vanaf 1 juli verplicht aan de NZa geleverd moeten worden.

lees verder (1)

Extra tijd voor Generiek kompas ‘Samen­wer­ken aan kwaliteit van bes­taan’

Zorgaanbieders, beroepsgroepen, zorgkantoren en -verzekeraars en cliëntenvertegenwoordigers, waaronder LOC Waardevolle zorg, werken samen aan het Generiek kompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan. Thuis, in de wijk en verpleeghuis’, voorheen…

lees verder (1)

Belangrij­ke aan­dachtspun­ten bij aanpassing Wet zorg en dwang en Wet verplichte ggz

In een brief van minister Helder (langdurige zorg en sport) aan de Tweede Kamer staan plannen om de Wet zorg en dwang en Wet verplichte ggz aan te passen. De brief volgt als reactie op kritische evaluatieonderzoeken naar beide wetten. De wetten hebben nog niet geleid tot minder toepassen van dwang en tot meer regie bij cliënten. LOC gaf op verschillende momenten inbreng voor aanpassingen van de wetten samen met andere partijen. LOC is blij dat in de nieuwe plannen van de minister veel van onze adviezen zijn overgenomen en geeft voor het debat met de Tweede Kamer aanstaande woensdag nog belangrijke aandachtspunten mee.

lees verder

LOC vraagt om duidelijkheid vrij­wil­ligersver­goeding: antwoord ministers

Veel mensen zetten zich in deze samenleving vrijwillig in om anderen te helpen. Ook cliëntenraadsleden zetten zich vrijwillig in om de stem te laten horen van mensen die zorg of ondersteuning ontvangen. LOC krijgt regelmatig signalen over onduidelijkheden rondom de financiële vrijwilligersvergoeding en vraagt de overheid om heldere en eenvoudige regels.

lees verder (2)

Cliënten­raden steunen ‘kom­pas Samen­wer­ken aan kwaliteit van bes­taan’

LOC Waardevolle zorg gaat akkoord met het ‘kompas Samenwerken aan kwaliteit van bestaan. Thuis, in de wijk en in het verpleeghuis’, zoals dat op 7 maart is vastgesteld door de kerngroep Smaakmakers en vervolgens met een positief advies aan de bij LOC aangesloten cliëntenraden is voorgelegd. Van de cliëntenraden die reageerden, heeft 85 % (80) ingestemd met het Kompas, 13 % (12) heeft zich onthouden van stemming en 2 % (2) heeft tegen gestemd. Het kompas is vervolgens op vrijdag 24 maart mede namens LOC ingediend bij het Zorginstituut.

lees verder (1)

LOC vraagt om bredere ver­tegen­woor­diging bij uitwerking Integraal zor­gak­koord

Geplaatst op 26 maart 2023 - Thema's: Belangenbehartiging, Organiseren en vernieuwen medezeggenschap
Het Integraal Zorgakkoord (IZA) moet de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar houden. Er zijn allerlei vraagtekens te zetten achter deze belofte, daaraan besteedden we aandacht in dit artikel. Blijft staan dat het IZA in z’n huidige vorm wél uitgevoerd moet worden. LOC hecht eraan dat dit samen gebeurt met de mensen om wie het gaat: Zonder actieve bijdrage van burgers - mensen die wel en mensen die (nog) geen zorg nodig hebben - gaat de échte transformatie zoals in het IZA besproken niet lukken. Van burgers wordt verwacht dat zij meer zelf doen. Dat betekent ook dat zij meer invloed en zeggenschap moeten hebben wat er lokaal en in hun regio gebeurt. LOC doet samen met Nederland Zorgt voor Elkaar en de Senioren coalitie een voorstel aan minister Kuipers hoe we deze betrokkenheid vorm kunnen geven.

lees verder

Achter­ban­raadpleging nieuw Kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’

De afgelopen maanden is gewerkt aan een opvolger van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. LOC is nauw betrokken bij de totstandkoming van het kader en trekt daarin vanaf het begin graag samen op met aangesloten cliëntenraden en deelnemers binnen de beweging Radicale vernieuwing zorg. Naar verwachting ligt er in de loop van maart een concept kwaliteitskader. Dat leggen we via een achterbanraadpleging voor aan de aangesloten cliëntenraden. Tijdens twee bijeenkomsten op 15 en 16 maart bespreken we het concept kwaliteitskader en vraagt LOC aan cliëntenraden of zij de tekst wel of niet kunnen steunen.

lees verder

Volwassen in één nacht: pod­castserie over jeugdhulp na 18 jaar (Jeugd)

'Volwassen in één nacht is: een podcast serie van vier afleveringen door ervaringsdeskundigen over jeugdhulp na 18 jaar. Ditty de Jong, Patricia Mourits en Noortje Beukeboom delen openhartig hun ervaringen in de jeugdzorg met LOC adviseur Tina Bakker. In de serie gaan ze in gesprek met Mascha Struijk, Sandrijn Peters en Lisa Westerveld. Wanneer je jeugdhulp krijgt en 18 jaar wordt, verandert er veel. Ze gaan in gesprek over hoe het beter kan. En doen een oproep: zorg dat jeugdhulp beschikbaar is voor iedereen tot 21 in plaats van 18 jaar.

lees verder

Inkoop langdurige zorg vanaf 2024

Zorgkantoren werken aan een nieuw meerjarig inkoopbeleid. Dat doen zij om zorgaanbieders voor een langere periode duidelijkheid te geven over de gezamenlijke koers en om de inkoop van zorg nog beter te laten aansluiten op de situatie in de regio. Het nieuwe inkoopbeleid gaat in op 1 januari 2024 en vervangt het huidige landelijke inkoopkader dat eind 2023 afloopt. Deze week bespreekt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) deze koers met de betrokken partijen, waaronder ook LOC Waardevolle zorg. We nodigen cliëntenraden graag uit om hun ideeën/vragen/zorgen met ons te delen, zodat we deze mee kunnen nemen in dit gesprek.

lees verder

Online bijeen­komst Raadpleging ‘kom­pas samen werken aan kwaliteit van bes­taan’ (VOL)

16 maart 2023

De afgelopen maanden is gewerkt aan een opvolger van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Op dit moment zijn we zover dat LOC het resultaat tot nu toe graag aan de aangesloten cliëntenraden wil voorleggen met de vraag of zij dit wel of niet willen steunen. Dat doen wij tijdens deze bijeenkomst.

lees verder

Online bijeen­komst Raadpleging ‘kom­pas samen werken aan kwaliteit van bes­taan’

15 maart 2023

De afgelopen maanden is gewerkt aan een opvolger van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Op dit moment zijn we zover dat LOC het resultaat tot nu toe graag aan de aangesloten cliëntenraden wil voorleggen met de vraag of zij dit wel of niet willen steunen. Dat doen wij tijdens deze bijeenkomst.

lees verder

Neer­waartse spiraal: sluiting behan­delplaat­sen specialis­tische ggz

Vorig jaar maakten meerdere ggz-organisaties bekend dat zij specialistische behandelplaatsen voor mensen met errnstige en langdurige psychische problemen (deels) wilden sluiten. Vanuit LOC Waardevolle zorg en aangesloten cliëntenraden gaven we destijds aan ons grote zorgen te maken over de schadelijke en landelijke gevolgen hiervan en te vrezen voor een neerwaartse spiraal. Onze zorgen dat mensen niet de zorg en ondersteuning krijgen die voor hen nodig is, blijken terecht.

lees verder

Van stap­penplan Wet zorg en dwang naar maatwerk in dialoog

Een brede coalitie van 17 beroepsverenigingen, cliëntenorganisaties en brancheorganisaties uit de ouderenzorg en gehandicaptenzorg heeft het advies 'Van stappenplan naar maatwerk in dialoog' ter verbetering van de Wet zorg en dwang (Wzd) definitief vastgesteld . Ook LOC onderschreef dit advies, na raadpleging van cliëntenraden en deelnemers aan de radicale vernieuwingsbeweging. Het advies is aangeboden aan de minister voor langdurige zorg Conny Helder. De minister liet bij voorbaat weten dat zij een breed gedragen advies zwaar zal laten meewegen bij de besluitvorming over wijziging van de Wet zorg en dwang. 

lees verder

Wat doet LOC in 2023?

LOC ziet het als een opdracht om te bevorderen dat mensen die zorg nodig hebben een waardevol leven kunnen leiden met degenen die hen dierbaar zijn. En dat zorgverleners het gevoel hebben dat zij gesteund worden om hun werk te doen. Daarvoor is het nodig dat alle betrokkenen bij de zorg samenwerken. LOC ontplooit al jaren initiatieven om daaraan te werken. Door cliëntenraden te ondersteunen bij hun taak. Maar ook door het opzetten van vernieuwingsbewegingen, waarin alle bij de zorg betrokkenen actief zijn.

lees verder

Integraal Zor­gak­koord ontbeert visie op waardevol samenleven

Geplaatst op 22 december 2022
In 2022 is het Integraal Zorgakkoord (IZA) afgesloten. LOC heeft grote bezwaren tegen dit akkoord. Het is gebaseerd op oude patronen van denken en doen. En het zet ook belangrijke verworvenheden zoals de vrije artsenkeuze op de tocht. Daarom zouden we het Integraal Zorgakkoord in deze vorm niet moeten willen. In dit bericht lichten we dit verder toe en schetsen we een alternatief. Ook vertellen we wat je als cliëntenraad kunt doen.

lees verder

“Zorg organiseren rondom mensen in plaats van mensen in het systeem pas­sen” – Mariëlle Cuijpers belan­gen­behar­tiger bij LOC Waar­devol­le zorg

Geplaatst op 21 december 2022 - Thema's: Belangenbehartiging, Dienstverlening aan cliëntenraden
Sinds januari 2022 werkt Mariëlle Cuijpers als belangenbehartiging voor LOC Waardevolle zorg. In dit bericht stelt zij zich graag aan je voor en lees je hoe je contact opneemt om signalen of ervaringen te delen.

lees verder

Online bijeen­komst Kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’ (VOL)

24 januari 2023

Vanuit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) komt er in maart 2023 een nieuw kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’. LOC is nauw betrokken bij de totstandkoming daarvan en trekt daarin vanaf het begin graag samen op met cliëntenraden en deelnemers Radicale Vernieuwing zorg. Wil je meer weten en/of betrokken zijn bij de totstandkoming van het nieuwe kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’? Doe graag mee met deze bijeenkomst!

lees verder

Online bijeen­komst Kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’ (VOL)

10 januari 2023

Vanuit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) komt er in maart 2023 een nieuw kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’. LOC is nauw betrokken bij de totstandkoming daarvan en trekt daarin vanaf het begin graag samen op met cliëntenraden en deelnemers Radicale Vernieuwing zorg. Wil je meer weten en/of betrokken zijn bij de totstandkoming van het nieuwe kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’? Doe graag mee met deze bijeenkomst!

lees verder

Online bijeen­komst Kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’

16 december 2022

Vanuit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) komt er in maart 2023 een nieuw kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’. LOC is nauw betrokken bij de totstandkoming daarvan en trekt daarin vanaf het begin graag samen op met cliëntenraden en deelnemers Radicale Vernieuwing zorg. Wil je meer weten en/of betrokken zijn bij de totstandkoming van het nieuwe kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’? Doe graag mee met deze bijeenkomst!

lees verder

Online bijeen­komst Kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’

12 december 2022

Vanuit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) komt er in maart 2023 een nieuw kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’. LOC is nauw betrokken bij de totstandkoming daarvan en trekt daarin vanaf het begin graag samen op met cliëntenraden en deelnemers Radicale Vernieuwing zorg. Wil je meer weten en/of betrokken zijn bij de totstandkoming van het nieuwe kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’? Doe graag mee met deze bijeenkomst!

lees verder

Behoud de privacy in de ggz: Tweede Kamer wil geen per­soonsgegevens

Door blijvende (politieke) druk uit te oefenen, heeft de hele Tweede Kamer zich geschaard achter een motie dat persoonsgegevens van mensen die ggz ontvangen niet langer mogen worden verzameld bij de NZa. De actiegroep Stop Benchmark ROM (waar LOC onderdeel van uitmaakt) is blij dat de Kamer zich hierover uitspreekt en ziet met interesse uit naar de reactie van kabinet en de NZa. De actiegroep zal er alles aan doen om de schending van de privacy van mensen die hulp krijgen via de ggz te voorkomen.  In dit bericht lees je meer over de gegevensdoorlevering aan de NZa, over wat je als cliëntenraad kunt doen en welke stappen we als LOC ondernemen om deze privacyschending te stoppen.

lees verder (4)

LOC vraagt aandacht voor nasleep corona, ziek­tever­zuim, ener­giec­risis en inflatie

Aanstaande woensdag debatteren tweede kamerleden met minister Kuipers over ontwikkelingen rondom het coronavirus. Met een brief geven wij inbreng voor dit debat. Daarin vragen we aandacht voor zorgen als het gaat om de nasleep van corona en (financiële) zorgen die daarmee nauw samenhangen. Zoals het hoge ziekteverzuim, de energiecrisis en de hoge inflatie. Ook dringen we aan op een volledige een ruimhartige tegemoetkoming voor alle zorgmedewerkers met long covid. En natuurlijk blijven we benadrukken dat de menselijke kant in besluiten door het kabinet zwaarder moet wegen.

lees verder

Bes­piegelin­gen op het Integraal Zor­gak­koord

Geplaatst op 23 september 2022 - Thema's: Belangenbehartiging, Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
Vorige week tekenden 13 partijen uit de zorgsector het Integraal Zorgakkoord. Opnieuw zien we een akkoord op hoofdlijnen dat gericht is op beteugelen van de hoeveelheid zorg en het beheersen…

lees verder

LOC-coördinator nodigt je uit voor de Week van de Medezeg­genschap 2022

Thom van Woerkom (coördinator LOC Cliëntenraden) nodigt je met dit filmpje graag uit om mee te doen aan de Week van de Medezeggenschap 3 t/m 7 oktober aanstaande.

lees verder

Zorgpres­tatiemodel en privacy – Online bijeen­komst cliënten­raden ggz (VOL)

6 september 2022

Op dinsdag 6 september organiseert LOC een digitale bijeenkomst voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg over het zorgprestatiemodel en zorgen die bestaan over de privacy voor cliënten. We geven een toelichting op de situatie rondom de doorlevering van gegevens aan de NZa en op de acties van LOC om deze schending van privacy te stoppen. Er is gelegenheid om tips en ervaringen uit te wisselen en te bespreken wat cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg kunnen doen.

lees verder (2)

Vrijheid en veiligheid recht cliënten

Vrijheid, veiligheid en levensgeluk van mensen die zorg nodig hebben zijn een groot goed. Zorg met dwang moet daarom zoveel mogelijk worden vermeden. Dat geldt ook voor het toedienen van kalmerende middelen aan mensen met dementie.

lees verder

Rapport: Tandheel­kun­dige zorg in de Wet langdurige zorg

Onlangs verscheen een eindrapportage over tandheelkundige zorg vanuit de Wet langdurige zorg. LOC werkte mee aan dit onderzoek. Daarbij gaven we aan dat er een ongewenst onderscheid wordt gemaakt of mensen die in een verpleeghuis wonen wel of niet tandheelkundige zorg via het verpleeghuis ontvangen. Mensen met een indicatie mét behandeling hebben recht op een tandarts via het verpleeghuis en mensen zonder behandeling ontvangen geen tandheelkundige zorg via het verpleeghuis. In de praktijk wonen mensen met en zonder behandeling bij elkaar in hetzelfde verpleeghuis of op dezelfde gang. Het verschil in aanspraak zorgt voor onduidelijkheid en verwarring. Dat is ook een conclusie van het onderzoek. Een van de aanbevelingen is om deze onduidelijkheid weg te nemen.

lees verder (2)

LOC Waar­devol­le zorg blij met (bijdrage aan) oplos­sin­gen nazorg Mesh

LOC Waardevolle zorg zette zich vanaf 2017 in voor betere behandelmogelijkheden en nazorg voor mensen met een mesh prothese (matje), die als gevolg daarvan complicaties ontwikkelden. De patiëntengroep met complicaties bestaat uit 10.000 tot 15.000 mensen. Zij ontvingen niet de juiste zorg en kregen onvoldoende erkenning voor de klachten waarmee zij te maken kregen. LOC begeleidde een Ronde Tafel-traject met betrokken partijen om gezamenlijk oplossingen te bespreken voor patiënten met problemen. Dit deden we vanuit de visie dat elk mens een waardevol leven moet kunnen leiden ook als diegene zorg nodig heeft. Inmiddels krijgen mensen die dit nodig hebben betere nazorg. Ook werken artsen en patiënten vertegenwoordigers verder met elkaar samen aan onderzoek en richtlijnen. LOC heeft zich van harte ingezet voor deze groep mensen. We zijn blij met de tot nu toe bereikte resultaten en ronden onze betrokkenheid hiermee af.

lees verder (1)

LOC in gesprek met cliënten­raden

LOC is voortdurend in gesprek met cliëntenraden om goed op de hoogte te blijven van wat speelt en leeft. Het werven van leden voor de raad en het contact met de achterban scoorden ook afgelopen jaar hoog op de prioriteitenlijstjes van raden. Als belangenbehartigers willen we een goed beeld kunnen overbrengen hoe het gaat in de cliëntmedezeggenschap aan het ministerie van VWS, aan de zorgkantoren en het Zorginstituut en andere organisaties die de zorg vormgeven. Zodat zij rekening houden met wat cliënten écht nodig hebben. En ook willen we natuurlijk weten of we het juiste bieden aan informatie, cursussen en andere ondersteuning. Doet LOC echt wat nodig is of zijn er ook zaken die we missen? Met de signalen die wij ontvangen gaan we altijd aan de slag.

lees verder (1)

Partijen presen­teren gezamen­lijk Stip op de horizon COVID-19 in de zorg thuis 

In navolging op de ‘Stip op de horizon COVID-19 in de langdurige zorg’ hebben acht partijen uit de zorg thuis, waaronder LOC Waardevolle zorg, afgelopen week een ‘Stip op de horizon COVID-19 in de zorg thuis’ aangeboden aan het ministerie van VWS, het RIVM en de GGD. We beschrijven hierin hoe wij COVID-19 in de toekomst een plek willen geven in de zorg thuis, wat we hier zelf aan willen doen en wat er nodig is van de systeempartijen.  

lees verder (3)

Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO)

Dit voorjaar presenteerden minister Helder en directeur-generaal Van Koesveld van VWS het nieuwe programma Wonen en Ondersteuning met Zorg voor Ouderen (WOZO). LOC Waardevolle zorg was als genodigde aanwezig bij de presentatie. Op 4 juli geeft minister Helder een toelichting op het programma tijdens het Waardigheid en Trots congres.

lees verder (8)

Aandacht voor goede ventilatie in zor­ginstel­lin­gen

Donderdag 16 juni debatteren Tweede Kamerleden met minister Kuipers over de lange termijn corona aanpak. LOC gaf voor dit debat belangrijke aandachtspunten mee. We benadrukken vandaag speciaal het belang van een gezonde woonomgeving en goede ventilatie van zorginstellingen. Ventilatiesystemen zijn vaak nog niet virusproof. Vergeleken met het onderwijs, gaat er tot nu toe weinig aandacht uit naar het verbeteren van de luchtkwaliteit in zorginstellingen. We pleiten voor een standaard programma van eisen voor het binnenmilieu van zorginstellingen.

lees verder (1)

Jeugdzorg: roep om struc­turele oplos­sin­gen

Op 18 mei gingen Tweede Kamerleden met staatssecretaris Van Ooijen en minister Weerwind in debat over het Jeugdbeleid. Er zijn grote problemen in de jeugdzorg. Ook uit alle signalen die LOC ontvangt van kinderen, jongeren, ouders, hulpverleners en cliëntenraden blijkt dat. Als inbreng voor dit debat deelden wij onze zorgen in een brief met de betrokken Tweede Kamerleden, maar ook concrete en breed gedragen oplossingen. We moeten de symptoombestrijding stoppen en problemen bij de wortel aanpakken. Veel punten uit onze brief kwamen aan de orde tijdens het debat. Ook het belang van inbreng door jongeren en ouders zelf en de inzet van ervaringsdeskundigen kwam uitgebreid ter sprake.

lees verder (2)

Reactie LOC op inter­net­con­sul­tatie ‘onaf­han­kelij­ke deskundige bij uitvoering Wet zorg en dwang’

Iedereen die dat wil kan reageren op de internetconsultatie over de inzet van de onafhankelijk deskundige bij de uitvoering van de Wet zorg en dwang. LOC vraagt met een reactie om verdere aanscherping van de voorgestelde wijzigingen: we moeten erg terughoudend zijn met zorg die onder dwang wordt gegeven en zouden graag zien dat zo vaak als nodig en wenselijk is een frisse blik wordt ingevlogen. Bij sommige cliënten zou de frisse blik veel vaker moet plaatsvinden.

lees verder

Uit­nodiging groepsgesprek met cliënten­raden voor evaluatie Wet zorg en dwang

Het Amsterdam UMC doet samen met het Trimbos-instituut onderzoek naar de Wet zorg en dwang (Wzd). Zij doen een onderzoek naar de effecten van de Wzd om te kijken wat goed gaat en wat nog beter kan. Daarom willen de onderzoekers graag weten wat mensen hiervan vinden. Zij organiseren een groepsgesprek voor cliëntenraden op 25 mei van 13.00 - 15.00 uur. In dit bericht lees je meer informatie.

lees verder

Ken­nis­making met minister Helder

Op 23 maart 2022 was er vanuit LOC Waardevolle zorg een kennismakingsgesprek met minister Helder voor Langdurige zorg en sport. Hierbij waren coördinatoren van LOC aanwezig, en uiteraard ook mensen uit ons netwerk. Uit cliëntenraden en de vernieuwingsbewegingen. Marthijn Laterveer (coördinator LOC en Radicale vernieuwing), Carlijn van Aalst (coördinator Radicale vernieuwing GGZ)en Isabelle van der Wijk (coördinator Radicale vernieuwing zorg) vatten de middag in onderstaand bericht samen.

lees verder (1)

Demen­tiemonitor: ervaringen mensen met dementie en man­tel­zor­gers

Geplaatst op 4 april 2022 - Thema's: Dienstverlening aan cliëntenraden
Alzheimer Nederland wil graag weten hoe het met mantelzorgers gaat en wat de ervaringen zijn met de professionele zorg. Zo kunnen zij de belangen behartigen bij beleidsmakers in en rond de zorg. Daarom voert Alzheimer Nederland iedere twee jaar de Dementiemonitor Mantelzorg uit.  Nieuw dit jaar is dat er niet alleen voor mantelzorgers, maar óók voor mensen met dementie een vragenlijst is ontwikkeld.

lees verder

Inbreng LOC voor debat Tweede Kamer 31 maart

Aanstaande donderdag 31 maart debatteert de vaste kamercommissie van VWS over de belangrijke thema’s dementiezorg, langer thuis wonen, palliatieve zorg, wijkverpleging, persoonsgebonden bugdet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Met een brief geeft LOC inbreng voor dit debat. We geven aan dat voor een goed leven meer nodig is dan puur de focus op het langer thuis blijven wonen. We vragen om de nodige schotten op te heffen en we vragen om meer regionale en lokale ruimte in landelijke programma’s.

lees verder (1)

Reactie ministers op zorgen LOC over gebruik stroomstoot­wapens in de zorg

Geplaatst op 22 maart 2022 - Thema's: Vrijheid en veiligheid
Zoals LOC eerder berichtte, is de politie begin dit jaar begonnen met het trainen van 17.000 agenten die een stroomstootwapen kunnen gaan gebruiken. LOC vindt het onaanvaardbaar dat een dergelijk wapen ingezet zou mogen worden voor kwetsbare mensen die zorg nodig hebben. We eisten dan ook dat er een verbod komt op het gebruik daarvan in de ggz. Op basis van ons bericht zijn er Kamervragen gesteld en die zijn nu door de verantwoordelijke ministers beantwoord. Lees in dit artikel ook de reactie van LOC.

lees verder

Wat wil je de minister meegeven tijdens onze ken­nis­making?

Op 23 maart heeft LOC Waardevolle zorg een kennismakingsgesprek met de minister van Langdurige zorg en sport, Conny Helder. Naast coördinatoren van LOC, zijn daarbij ook een cliëntenraadslid en een ervaringsdeskundige aanwezig. Wat zou jij de minister mee willen geven in deze kennismaking, vanuit je rol als cliëntenraadslid? Praat ook mee! We bundelen de reacties, die helpen ons bij het overleg met de minister.

lees verder

Evaluatie Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg

Donderdag 17 maart debatteert de vaste kamercommissie van VWS over de evaluatie van de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). LOC stuurde als inbreng voor dit debat een brief met een aantal standpunten en aanbevelingen. Daarin vragen we aandacht voor een aantal belangrijke zaken die bijdragen aan een goede kwaliteit van zorg voor mensen die zorg nodig hebben. Ook gaan we in op de behandeling van klachten en geschillen en op governance en goed bestuur. Daarnaast vragen we om een toegankelijke versie van het evaluatierapport, zodat cliëntenraden ermee aan de slag kunnen.

lees verder

Opnieuw oproep: mak­kelij­ker een handtekening onder een Wlz-aanvraag

Samen met cliëntenorganisaties, beroepsorganisaties en brancheverenigingen, vraagt LOC Waardevolle zorg in een brief aan de vaste kamercommissie van VWS om het proces rondom (her)indicaties voor de Wet langdurige zorg makkelijker te maken.

lees verder

Hoofdlij­nen­debat VWS – Brief LOC

Op 8 maart debatteert de Tweede Kamer met de bewindspersonen van het ministerie van VWS over het coalitieakkoord. In het coalitieakkoord zijn veel plannen en maatregelen beschreven. We missen daarin de samenhang. De uitdagingen waar onze samenleving voor staat zijn groot. De huidige manieren van organiseren bieden geen antwoorden meer voor de vraagstukken waar we voor staan. Er is veel meer samenhang tussen beleid nodig om tot oplossingen te komen. LOC Waardevolle zorg roept de Tweede Kamer en het kabinet op deze problemen in samenhang op te lossen. Zonder blauwdruk, maar samen met de mensen in de lokale samenleving. We doen daarvoor een aantal suggesties. Deze hebben we per brief meegegeven voor het debat.

lees verder

Langdurige zorg presen­teert stip op de horizon COVID-19

Vandaag hebben twaalf partijen uit de langdurige zorg, waaronder LOC, samen het document ‘Stip op de horizon COVID-19 in de langdurige zorg’ aangeboden aan het ministerie van VWS, het RIVM en de GGD. We beschrijven hierin hoe wij COVID-19 in de toekomst een plek willen geven in de zorg, wat we hier zelf aan gaan doen en wat er nodig is van de systeempartijen. Blijvende aandacht voor de langdurige zorg en vanzelfsprekende aanwezigheid in de crisisstructuur, dat is misschien wel de belangrijkste wens van de veldpartijen.

lees verder (1)

Reactie LOC op rapport Aanpak corona: ‘Her­ken­bare kritiek en aan­bevelin­gen’

In het begin van de coronaperiode was er te weinig aandacht voor de verpleeghuiszorg en thuiszorg. Een belangrijke en harde conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een eerste rapport over de corona-aanpak. LOC gaf inbreng voor het onderzoek en herkent de conclusies. Die zijn in lijn met verhalen van cliënten, cliëntenraden, naasten, medewerkers en bestuurders. Wel ontbreekt in het rapport een kritische reflectie op het onrechtmatig opsluiten van mensen die in verpleeghuizen wonen. Lees in dit bericht de reactie van LOC op het rapport. 

lees verder (2)

Reactie op inter­net­con­sul­tatie uitbreiding groepen Wet zorg en dwang

Geplaatst op 7 februari 2022 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad, Vrijheid en veiligheid
Voor ouderen met psychische problemen of mensen met een vorm van autisme is niet altijd duidelijk welke wet voor hen geldt: de Wet zorg en dwang, of de Wet verplichte ggz. Voor sommige mensen kan het beter zijn om onder de Wet zorg en dwang te vallen. Nu is er een ontwerpbesluit om dit mogelijk te maken. LOC stuurde samen met een grote groep andere partijen een reactie op dit ontwerpbesluit. Daarin pleiten we ervoor dat de zorgbehoefte leidend is bij de keuze onder welke wet de persoon valt. En om ervoor te zorgen dat de rechtspositie van mensen verbetert.

lees verder

Aan­bevelin­gen LOC voor evaluatie Wet zorg en dwang

Geplaatst op 3 februari 2022 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad, Vrijheid en veiligheid
Op basis van praktijkervaringen van aangesloten cliëntenraden en de beweging Radicale vernieuwing zorg, gaf LOC Waardevolle zorg aanbevelingen voor de evaluatie van de Wet zorg en dwang. Deze week werd het eerste deel van de evaluatie besproken door de minister en de Tweede Kamer.

lees verder (1)

Mogelijk meer stroomstoot­wapens in de zorg | Reactie LOC: ‘On­men­selijk’

Geplaatst op 24 januari 2022 - Thema's: Vrijheid en veiligheid
Met een stroomstootwapen, dat eruit ziet als een pistool, kun je iemand van dichtbij en op afstand een elektrische schok toedienen. Daardoor trekken de spieren samen. Iemand kan zich tijdelijk niet meer bewegen en heeft pijn. LOC vindt het afgrijselijk dat een dergelijk wapen ingezet zou mogen worden voor kwetsbare mensen die zorg nodig hebben. LOC eist dan ook dat er een verbod komt op het gebruik daarvan in de ggz.

lees verder (1)

Geachte heer Rutte | Reactie LOC op coalitieak­koord

Geplaatst op 22 december 2021 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
Afgelopen week is het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruit kijken naar de toekomst’ uitgebracht. Met een brief aan de heer Rutte reageert LOC Waardevolle zorg op dit akkoord. In dit bericht lees je een ingekorte versie, de hele brief kun je hier downloaden.

lees verder

Veran­derin­gen in de zorg in 2022

LOC vaart een vaste koers gericht op waardevolle zorg. De plannen voor 2022 hebben als doel: bevorderen dat mensen die zorg nodig hebben een waardevol leven kunnen leiden met degenen die hen dierbaar zijn. Naast de speerpunten voor 2022 zetten we de belangrijkste veranderingen in de zorg op een rij.

lees verder

LOC reageert op onderzoek ACM: Zorg voor voldoende diver­siteit in aanbod

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt in de gaten wat de gevolgen van fusies zijn, ook in de zorg. De ACM onderzocht wat belangrijk is bij dit toezicht als het gaat om verpleeghuizen. Er moet bijvoorbeeld genoeg keuze zijn voor mensen die zorg nodig hebben. LOC gaf daarbij extra aandachtspunten: De toekomst vraagt om op wijkniveau te kijken wat nodig is. Kijk niet alleen naar keuze tussen verschillende zorgorganisaties, maar naar diversiteit in het zorgaanbod. Geef ook ruimte aan nieuwe zorgaanbieders. Raadpleeg cliëntenorganisaties en cliëntenraden in geval van fusie.

lees verder

Tijd om het roer om te gooien | Samenleven in de toekomst

In onze samenleving staan we voor grote uitdagingen. Met alleen extra geld voor verschillende sectoren komen we er niet meer. De laatste dag van de Week van de Radicale vernieuwing, afgelopen november, stond in het teken van de toekomstige samenleving. Hoe willen we wonen? Hoe willen we werken? Hoe willen elkaar ondersteunen? En hoe kunnen we de samenleving menselijker maken?

lees verder

10 Uit­gangspun­ten ouderen­zorg voor nieuw kabinet

Geplaatst op 22 november 2021 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
Een nieuw kabinet moet direct aan de slag met de tien uitgangspunten die we eerder dit jaar deelden, zo roepen de dertien landelijke vertegenwoordigers van ouderen, patiënten en cliënten, mantelzorgers, werknemers, zorgprofessionals en zorgorganisaties op. Voor de langere termijn ziet LOC dat we aan een samenleving moeten werken waarin iedereen tot zijn recht komt. En waar we niet in sectoren denken, maar als samenleving werken aan een maatschappij waar iedereen er toe doet.

lees verder

LOC zoekt freelance belan­gen­behar­tiger

Geplaatst op 30 september 2021 - Thema's: Dienstverlening aan cliëntenraden
LOC Waardevolle zorg zoekt: een freelance belangenbehartiger voor gemiddeld 16 uur per week

lees verder

LOC-tijdschrift | Inspireren en enthousias­meren

Het herfstnummer van Zorg & Zeggenschap ligt vanaf vandaag bij leden op de mat. In dit artikel enkele hoogtepunten, het redactionele voorwoord van LOC-coördinator Marthijn Laterveer en je kunt natuurlijk weer gratis het hele tijdschrift downloaden.

lees verder (2)

Belan­gen­behar­tiging voor iedereen

Dagelijks zetten gepassioneerde ondernemers, vrijwilligers en leden binnen het LOC-netwerk zich in omwaardevolle zorg en de signalen van leden gestalte te geven. Belangenbehartiging draait niet om individuen,maar gaat iedereen aan.…

lees verder

LOC-tijdschrift | 25 jaar Wmcz & ‘Een mooie toekomst’

Het zomernummer van Zorg & Zeggenschap ligt vanaf vandaag bij leden op de mat. In dit artikel enkele hoogtepunten, het redactionele voorwoord van LOC-coördinator Marthijn Laterveer en je kunt natuurlijk weer gratis het hele tijdschrift downloaden.

lees verder

Vrij­wil­liger regioteam Noord-Hol­land: “Regionale net­werkbijeen­komsten versterken lokale cliënten­raden”

Geplaatst op 28 april 2021 - Thema's: Organiseren en vernieuwen medezeggenschap, Vrijwilligers LOC
LOC ondersteunt dertien regionale netwerken van cliëntenraden. In dit artikel vertelt Willy Copier-Kooijman uit Purmerend over de bijeenkomsten van het netwerk Noord-Holland en haar inzet daarbij als vrijwilliger.

lees verder

‘Cliënten­raden aan begin corona op zijspoor gezet’ | LOC in Zorgvisie

Geplaatst op 23 april 2021 - Thema's: Coronavirus
Er was te weinig ruimte voor het perspectief van cliënten(raden) aan het begin van de corona-crisis. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Covid-crisis of Covid-kans’ over de manier waarop managers en bestuurders in het LUMC en andere zorginstellingen in de omgeving zijn omgegaan met de corona-crisis. Aldus nieuwsplatform Zorgvisie.

lees verder (1)

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese