belangenbehartiging

Extra tijd voor Generiek kompas ‘Samen­wer­ken aan kwaliteit van bes­taan’

Zorgaanbieders, beroepsgroepen, zorgkantoren en -verzekeraars en cliëntenvertegenwoordigers, waaronder LOC Waardevolle zorg, werken samen aan het Generiek kompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan. Thuis, in de wijk en verpleeghuis’, voorheen…

lees verder (1)

Belangrij­ke aan­dachtspun­ten bij aanpassing Wet zorg en dwang en Wet verplichte ggz

In een brief van minister Helder (langdurige zorg en sport) aan de Tweede Kamer staan plannen om de Wet zorg en dwang en Wet verplichte ggz aan te passen. De brief volgt als reactie op kritische evaluatieonderzoeken naar beide wetten. De wetten hebben nog niet geleid tot minder toepassen van dwang en tot meer regie bij cliënten. LOC gaf op verschillende momenten inbreng voor aanpassingen van de wetten samen met andere partijen. LOC is blij dat in de nieuwe plannen van de minister veel van onze adviezen zijn overgenomen en geeft voor het debat met de Tweede Kamer aanstaande woensdag nog belangrijke aandachtspunten mee.

lees verder

LOC vraagt om duidelijkheid vrij­wil­ligersver­goeding: antwoord ministers

Veel mensen zetten zich in deze samenleving vrijwillig in om anderen te helpen. Ook cliëntenraadsleden zetten zich vrijwillig in om de stem te laten horen van mensen die zorg of ondersteuning ontvangen. LOC krijgt regelmatig signalen over onduidelijkheden rondom de financiële vrijwilligersvergoeding en vraagt de overheid om heldere en eenvoudige regels.

lees verder (2)

Cliënten­raden steunen ‘kom­pas Samen­wer­ken aan kwaliteit van bes­taan’

LOC Waardevolle zorg gaat akkoord met het ‘kompas Samenwerken aan kwaliteit van bestaan. Thuis, in de wijk en in het verpleeghuis’, zoals dat op 7 maart is vastgesteld door de kerngroep Smaakmakers en vervolgens met een positief advies aan de bij LOC aangesloten cliëntenraden is voorgelegd. Van de cliëntenraden die reageerden, heeft 85 % (80) ingestemd met het Kompas, 13 % (12) heeft zich onthouden van stemming en 2 % (2) heeft tegen gestemd. Het kompas is vervolgens op vrijdag 24 maart mede namens LOC ingediend bij het Zorginstituut.

lees verder

LOC vraagt om bredere ver­tegen­woor­diging bij uitwerking Integraal zor­gak­koord

Geplaatst op 26 maart 2023 - Thema's: Belangenbehartiging, Organiseren en vernieuwen medezeggenschap
Het Integraal Zorgakkoord (IZA) moet de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar houden. Er zijn allerlei vraagtekens te zetten achter deze belofte, daaraan besteedden we aandacht in dit artikel. Blijft staan dat het IZA in z’n huidige vorm wél uitgevoerd moet worden. LOC hecht eraan dat dit samen gebeurt met de mensen om wie het gaat: Zonder actieve bijdrage van burgers - mensen die wel en mensen die (nog) geen zorg nodig hebben - gaat de échte transformatie zoals in het IZA besproken niet lukken. Van burgers wordt verwacht dat zij meer zelf doen. Dat betekent ook dat zij meer invloed en zeggenschap moeten hebben wat er lokaal en in hun regio gebeurt. LOC doet samen met Nederland Zorgt voor Elkaar en de Senioren coalitie een voorstel aan minister Kuipers hoe we deze betrokkenheid vorm kunnen geven.

lees verder

Achter­ban­raadpleging nieuw Kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’

De afgelopen maanden is gewerkt aan een opvolger van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. LOC is nauw betrokken bij de totstandkoming van het kader en trekt daarin vanaf het begin graag samen op met aangesloten cliëntenraden en deelnemers binnen de beweging Radicale vernieuwing zorg. Naar verwachting ligt er in de loop van maart een concept kwaliteitskader. Dat leggen we via een achterbanraadpleging voor aan de aangesloten cliëntenraden. Tijdens twee bijeenkomsten op 15 en 16 maart bespreken we het concept kwaliteitskader en vraagt LOC aan cliëntenraden of zij de tekst wel of niet kunnen steunen.

lees verder

Volwassen in één nacht: pod­castserie over jeugdhulp na 18 jaar (Jeugd)

'Volwassen in één nacht is: een podcast serie van vier afleveringen door ervaringsdeskundigen over jeugdhulp na 18 jaar. Ditty de Jong, Patricia Mourits en Noortje Beukeboom delen openhartig hun ervaringen in de jeugdzorg met LOC adviseur Tina Bakker. In de serie gaan ze in gesprek met Mascha Struijk, Sandrijn Peters en Lisa Westerveld. Wanneer je jeugdhulp krijgt en 18 jaar wordt, verandert er veel. Ze gaan in gesprek over hoe het beter kan. En doen een oproep: zorg dat jeugdhulp beschikbaar is voor iedereen tot 21 in plaats van 18 jaar.

lees verder

Inkoop langdurige zorg vanaf 2024

Zorgkantoren werken aan een nieuw meerjarig inkoopbeleid. Dat doen zij om zorgaanbieders voor een langere periode duidelijkheid te geven over de gezamenlijke koers en om de inkoop van zorg nog beter te laten aansluiten op de situatie in de regio. Het nieuwe inkoopbeleid gaat in op 1 januari 2024 en vervangt het huidige landelijke inkoopkader dat eind 2023 afloopt. Deze week bespreekt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) deze koers met de betrokken partijen, waaronder ook LOC Waardevolle zorg. We nodigen cliëntenraden graag uit om hun ideeën/vragen/zorgen met ons te delen, zodat we deze mee kunnen nemen in dit gesprek.

lees verder

Online bijeen­komst Raadpleging ‘kom­pas samen werken aan kwaliteit van bes­taan’ (VOL)

16 maart 2023

De afgelopen maanden is gewerkt aan een opvolger van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Op dit moment zijn we zover dat LOC het resultaat tot nu toe graag aan de aangesloten cliëntenraden wil voorleggen met de vraag of zij dit wel of niet willen steunen. Dat doen wij tijdens deze bijeenkomst.

lees verder

Online bijeen­komst Raadpleging ‘kom­pas samen werken aan kwaliteit van bes­taan’

15 maart 2023

De afgelopen maanden is gewerkt aan een opvolger van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Op dit moment zijn we zover dat LOC het resultaat tot nu toe graag aan de aangesloten cliëntenraden wil voorleggen met de vraag of zij dit wel of niet willen steunen. Dat doen wij tijdens deze bijeenkomst.

lees verder

Neer­waartse spiraal: sluiting behan­delplaat­sen specialis­tische ggz

Vorig jaar maakten meerdere ggz-organisaties bekend dat zij specialistische behandelplaatsen voor mensen met errnstige en langdurige psychische problemen (deels) wilden sluiten. Vanuit LOC Waardevolle zorg en aangesloten cliëntenraden gaven we destijds aan ons grote zorgen te maken over de schadelijke en landelijke gevolgen hiervan en te vrezen voor een neerwaartse spiraal. Onze zorgen dat mensen niet de zorg en ondersteuning krijgen die voor hen nodig is, blijken terecht.

lees verder

Van stap­penplan Wet zorg en dwang naar maatwerk in dialoog

Een brede coalitie van 17 beroepsverenigingen, cliëntenorganisaties en brancheorganisaties uit de ouderenzorg en gehandicaptenzorg heeft het advies 'Van stappenplan naar maatwerk in dialoog' ter verbetering van de Wet zorg en dwang (Wzd) definitief vastgesteld . Ook LOC onderschreef dit advies, na raadpleging van cliëntenraden en deelnemers aan de radicale vernieuwingsbeweging. Het advies is aangeboden aan de minister voor langdurige zorg Conny Helder. De minister liet bij voorbaat weten dat zij een breed gedragen advies zwaar zal laten meewegen bij de besluitvorming over wijziging van de Wet zorg en dwang. 

lees verder

Wat doet LOC in 2023?

LOC ziet het als een opdracht om te bevorderen dat mensen die zorg nodig hebben een waardevol leven kunnen leiden met degenen die hen dierbaar zijn. En dat zorgverleners het gevoel hebben dat zij gesteund worden om hun werk te doen. Daarvoor is het nodig dat alle betrokkenen bij de zorg samenwerken. LOC ontplooit al jaren initiatieven om daaraan te werken. Door cliëntenraden te ondersteunen bij hun taak. Maar ook door het opzetten van vernieuwingsbewegingen, waarin alle bij de zorg betrokkenen actief zijn.

lees verder

Integraal Zor­gak­koord ontbeert visie op waardevol samenleven

Geplaatst op 22 december 2022
In 2022 is het Integraal Zorgakkoord (IZA) afgesloten. LOC heeft grote bezwaren tegen dit akkoord. Het is gebaseerd op oude patronen van denken en doen. En het zet ook belangrijke verworvenheden zoals de vrije artsenkeuze op de tocht. Daarom zouden we het Integraal Zorgakkoord in deze vorm niet moeten willen. In dit bericht lichten we dit verder toe en schetsen we een alternatief. Ook vertellen we wat je als cliëntenraad kunt doen.

lees verder

“Zorg organiseren rondom mensen in plaats van mensen in het systeem pas­sen” – Mariëlle Cuijpers belan­gen­behar­tiger bij LOC Waar­devol­le zorg

Geplaatst op 21 december 2022 - Thema's: Belangenbehartiging, Dienstverlening aan cliëntenraden
Sinds januari 2022 werkt Mariëlle Cuijpers als belangenbehartiging voor LOC Waardevolle zorg. In dit bericht stelt zij zich graag aan je voor en lees je hoe je contact opneemt om signalen of ervaringen te delen.

lees verder

Online bijeen­komst Kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’ (VOL)

24 januari 2023

Vanuit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) komt er in maart 2023 een nieuw kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’. LOC is nauw betrokken bij de totstandkoming daarvan en trekt daarin vanaf het begin graag samen op met cliëntenraden en deelnemers Radicale Vernieuwing zorg. Wil je meer weten en/of betrokken zijn bij de totstandkoming van het nieuwe kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’? Doe graag mee met deze bijeenkomst!

lees verder

Online bijeen­komst Kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’ (VOL)

10 januari 2023

Vanuit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) komt er in maart 2023 een nieuw kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’. LOC is nauw betrokken bij de totstandkoming daarvan en trekt daarin vanaf het begin graag samen op met cliëntenraden en deelnemers Radicale Vernieuwing zorg. Wil je meer weten en/of betrokken zijn bij de totstandkoming van het nieuwe kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’? Doe graag mee met deze bijeenkomst!

lees verder

Online bijeen­komst Kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’

16 december 2022

Vanuit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) komt er in maart 2023 een nieuw kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’. LOC is nauw betrokken bij de totstandkoming daarvan en trekt daarin vanaf het begin graag samen op met cliëntenraden en deelnemers Radicale Vernieuwing zorg. Wil je meer weten en/of betrokken zijn bij de totstandkoming van het nieuwe kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’? Doe graag mee met deze bijeenkomst!

lees verder

Online bijeen­komst Kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’

12 december 2022

Vanuit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) komt er in maart 2023 een nieuw kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’. LOC is nauw betrokken bij de totstandkoming daarvan en trekt daarin vanaf het begin graag samen op met cliëntenraden en deelnemers Radicale Vernieuwing zorg. Wil je meer weten en/of betrokken zijn bij de totstandkoming van het nieuwe kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’? Doe graag mee met deze bijeenkomst!

lees verder

Behoud de privacy in de ggz: Tweede Kamer wil geen per­soonsgegevens

Door blijvende (politieke) druk uit te oefenen, heeft de hele Tweede Kamer zich geschaard achter een motie dat persoonsgegevens van mensen die ggz ontvangen niet langer mogen worden verzameld bij de NZa. De actiegroep Stop Benchmark ROM (waar LOC onderdeel van uitmaakt) is blij dat de Kamer zich hierover uitspreekt en ziet met interesse uit naar de reactie van kabinet en de NZa. De actiegroep zal er alles aan doen om de schending van de privacy van mensen die hulp krijgen via de ggz te voorkomen.  In dit bericht lees je meer over de gegevensdoorlevering aan de NZa, over wat je als cliëntenraad kunt doen en welke stappen we als LOC ondernemen om deze privacyschending te stoppen.

lees verder (4)

LOC vraagt aandacht voor nasleep corona, ziek­tever­zuim, ener­giec­risis en inflatie

Aanstaande woensdag debatteren tweede kamerleden met minister Kuipers over ontwikkelingen rondom het coronavirus. Met een brief geven wij inbreng voor dit debat. Daarin vragen we aandacht voor zorgen als het gaat om de nasleep van corona en (financiële) zorgen die daarmee nauw samenhangen. Zoals het hoge ziekteverzuim, de energiecrisis en de hoge inflatie. Ook dringen we aan op een volledige een ruimhartige tegemoetkoming voor alle zorgmedewerkers met long covid. En natuurlijk blijven we benadrukken dat de menselijke kant in besluiten door het kabinet zwaarder moet wegen.

lees verder

Bes­piegelin­gen op het Integraal Zor­gak­koord

Geplaatst op 23 september 2022 - Thema's: Belangenbehartiging, Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
Vorige week tekenden 13 partijen uit de zorgsector het Integraal Zorgakkoord. Opnieuw zien we een akkoord op hoofdlijnen dat gericht is op beteugelen van de hoeveelheid zorg en het beheersen…

lees verder

LOC-coördinator nodigt je uit voor de Week van de Medezeg­genschap 2022

Thom van Woerkom (coördinator LOC Cliëntenraden) nodigt je met dit filmpje graag uit om mee te doen aan de Week van de Medezeggenschap 3 t/m 7 oktober aanstaande.

lees verder

Zorgpres­tatiemodel en privacy – Online bijeen­komst cliënten­raden ggz (VOL)

6 september 2022

Op dinsdag 6 september organiseert LOC een digitale bijeenkomst voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg over het zorgprestatiemodel en zorgen die bestaan over de privacy voor cliënten. We geven een toelichting op de situatie rondom de doorlevering van gegevens aan de NZa en op de acties van LOC om deze schending van privacy te stoppen. Er is gelegenheid om tips en ervaringen uit te wisselen en te bespreken wat cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg kunnen doen.

lees verder (2)

Vrijheid en veiligheid recht cliënten

Vrijheid, veiligheid en levensgeluk van mensen die zorg nodig hebben zijn een groot goed. Zorg met dwang moet daarom zoveel mogelijk worden vermeden. Dat geldt ook voor het toedienen van kalmerende middelen aan mensen met dementie.

lees verder

Rapport: Tandheel­kun­dige zorg in de Wet langdurige zorg

Onlangs verscheen een eindrapportage over tandheelkundige zorg vanuit de Wet langdurige zorg. LOC werkte mee aan dit onderzoek. Daarbij gaven we aan dat er een ongewenst onderscheid wordt gemaakt of mensen die in een verpleeghuis wonen wel of niet tandheelkundige zorg via het verpleeghuis ontvangen. Mensen met een indicatie mét behandeling hebben recht op een tandarts via het verpleeghuis en mensen zonder behandeling ontvangen geen tandheelkundige zorg via het verpleeghuis. In de praktijk wonen mensen met en zonder behandeling bij elkaar in hetzelfde verpleeghuis of op dezelfde gang. Het verschil in aanspraak zorgt voor onduidelijkheid en verwarring. Dat is ook een conclusie van het onderzoek. Een van de aanbevelingen is om deze onduidelijkheid weg te nemen.

lees verder (2)

LOC Waar­devol­le zorg blij met (bijdrage aan) oplos­sin­gen nazorg Mesh

LOC Waardevolle zorg zette zich vanaf 2017 in voor betere behandelmogelijkheden en nazorg voor mensen met een mesh prothese (matje), die als gevolg daarvan complicaties ontwikkelden. De patiëntengroep met complicaties bestaat uit 10.000 tot 15.000 mensen. Zij ontvingen niet de juiste zorg en kregen onvoldoende erkenning voor de klachten waarmee zij te maken kregen. LOC begeleidde een Ronde Tafel-traject met betrokken partijen om gezamenlijk oplossingen te bespreken voor patiënten met problemen. Dit deden we vanuit de visie dat elk mens een waardevol leven moet kunnen leiden ook als diegene zorg nodig heeft. Inmiddels krijgen mensen die dit nodig hebben betere nazorg. Ook werken artsen en patiënten vertegenwoordigers verder met elkaar samen aan onderzoek en richtlijnen. LOC heeft zich van harte ingezet voor deze groep mensen. We zijn blij met de tot nu toe bereikte resultaten en ronden onze betrokkenheid hiermee af.

lees verder (1)

LOC in gesprek met cliënten­raden

LOC is voortdurend in gesprek met cliëntenraden om goed op de hoogte te blijven van wat speelt en leeft. Het werven van leden voor de raad en het contact met de achterban scoorden ook afgelopen jaar hoog op de prioriteitenlijstjes van raden. Als belangenbehartigers willen we een goed beeld kunnen overbrengen hoe het gaat in de cliëntmedezeggenschap aan het ministerie van VWS, aan de zorgkantoren en het Zorginstituut en andere organisaties die de zorg vormgeven. Zodat zij rekening houden met wat cliënten écht nodig hebben. En ook willen we natuurlijk weten of we het juiste bieden aan informatie, cursussen en andere ondersteuning. Doet LOC echt wat nodig is of zijn er ook zaken die we missen? Met de signalen die wij ontvangen gaan we altijd aan de slag.

lees verder (1)

Partijen presen­teren gezamen­lijk Stip op de horizon COVID-19 in de zorg thuis 

In navolging op de ‘Stip op de horizon COVID-19 in de langdurige zorg’ hebben acht partijen uit de zorg thuis, waaronder LOC Waardevolle zorg, afgelopen week een ‘Stip op de horizon COVID-19 in de zorg thuis’ aangeboden aan het ministerie van VWS, het RIVM en de GGD. We beschrijven hierin hoe wij COVID-19 in de toekomst een plek willen geven in de zorg thuis, wat we hier zelf aan willen doen en wat er nodig is van de systeempartijen.  

lees verder (3)

Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO)

Dit voorjaar presenteerden minister Helder en directeur-generaal Van Koesveld van VWS het nieuwe programma Wonen en Ondersteuning met Zorg voor Ouderen (WOZO). LOC Waardevolle zorg was als genodigde aanwezig bij de presentatie. Op 4 juli geeft minister Helder een toelichting op het programma tijdens het Waardigheid en Trots congres.

lees verder (8)

Aandacht voor goede ventilatie in zor­ginstel­lin­gen

Donderdag 16 juni debatteren Tweede Kamerleden met minister Kuipers over de lange termijn corona aanpak. LOC gaf voor dit debat belangrijke aandachtspunten mee. We benadrukken vandaag speciaal het belang van een gezonde woonomgeving en goede ventilatie van zorginstellingen. Ventilatiesystemen zijn vaak nog niet virusproof. Vergeleken met het onderwijs, gaat er tot nu toe weinig aandacht uit naar het verbeteren van de luchtkwaliteit in zorginstellingen. We pleiten voor een standaard programma van eisen voor het binnenmilieu van zorginstellingen.

lees verder (1)

Jeugdzorg: roep om struc­turele oplos­sin­gen

Op 18 mei gingen Tweede Kamerleden met staatssecretaris Van Ooijen en minister Weerwind in debat over het Jeugdbeleid. Er zijn grote problemen in de jeugdzorg. Ook uit alle signalen die LOC ontvangt van kinderen, jongeren, ouders, hulpverleners en cliëntenraden blijkt dat. Als inbreng voor dit debat deelden wij onze zorgen in een brief met de betrokken Tweede Kamerleden, maar ook concrete en breed gedragen oplossingen. We moeten de symptoombestrijding stoppen en problemen bij de wortel aanpakken. Veel punten uit onze brief kwamen aan de orde tijdens het debat. Ook het belang van inbreng door jongeren en ouders zelf en de inzet van ervaringsdeskundigen kwam uitgebreid ter sprake.

lees verder (1)

Reactie LOC op inter­net­con­sul­tatie ‘onaf­han­kelij­ke deskundige bij uitvoering Wet zorg en dwang’

Iedereen die dat wil kan reageren op de internetconsultatie over de inzet van de onafhankelijk deskundige bij de uitvoering van de Wet zorg en dwang. LOC vraagt met een reactie om verdere aanscherping van de voorgestelde wijzigingen: we moeten erg terughoudend zijn met zorg die onder dwang wordt gegeven en zouden graag zien dat zo vaak als nodig en wenselijk is een frisse blik wordt ingevlogen. Bij sommige cliënten zou de frisse blik veel vaker moet plaatsvinden.

lees verder

Uit­nodiging groepsgesprek met cliënten­raden voor evaluatie Wet zorg en dwang

Het Amsterdam UMC doet samen met het Trimbos-instituut onderzoek naar de Wet zorg en dwang (Wzd). Zij doen een onderzoek naar de effecten van de Wzd om te kijken wat goed gaat en wat nog beter kan. Daarom willen de onderzoekers graag weten wat mensen hiervan vinden. Zij organiseren een groepsgesprek voor cliëntenraden op 25 mei van 13.00 - 15.00 uur. In dit bericht lees je meer informatie.

lees verder

Ken­nis­making met minister Helder

Op 23 maart 2022 was er vanuit LOC Waardevolle zorg een kennismakingsgesprek met minister Helder voor Langdurige zorg en sport. Hierbij waren coördinatoren van LOC aanwezig, en uiteraard ook mensen uit ons netwerk. Uit cliëntenraden en de vernieuwingsbewegingen. Marthijn Laterveer (coördinator LOC en Radicale vernieuwing), Carlijn van Aalst (coördinator Radicale vernieuwing GGZ)en Isabelle van der Wijk (coördinator Radicale vernieuwing zorg) vatten de middag in onderstaand bericht samen.

lees verder (1)

Demen­tiemonitor: ervaringen mensen met dementie en man­tel­zor­gers

Geplaatst op 4 april 2022 - Thema's: Dienstverlening aan cliëntenraden
Alzheimer Nederland wil graag weten hoe het met mantelzorgers gaat en wat de ervaringen zijn met de professionele zorg. Zo kunnen zij de belangen behartigen bij beleidsmakers in en rond de zorg. Daarom voert Alzheimer Nederland iedere twee jaar de Dementiemonitor Mantelzorg uit.  Nieuw dit jaar is dat er niet alleen voor mantelzorgers, maar óók voor mensen met dementie een vragenlijst is ontwikkeld.

lees verder

Inbreng LOC voor debat Tweede Kamer 31 maart

Aanstaande donderdag 31 maart debatteert de vaste kamercommissie van VWS over de belangrijke thema’s dementiezorg, langer thuis wonen, palliatieve zorg, wijkverpleging, persoonsgebonden bugdet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Met een brief geeft LOC inbreng voor dit debat. We geven aan dat voor een goed leven meer nodig is dan puur de focus op het langer thuis blijven wonen. We vragen om de nodige schotten op te heffen en we vragen om meer regionale en lokale ruimte in landelijke programma’s.

lees verder (1)

Reactie ministers op zorgen LOC over gebruik stroomstoot­wapens in de zorg

Geplaatst op 22 maart 2022 - Thema's: Vrijheid en veiligheid
Zoals LOC eerder berichtte, is de politie begin dit jaar begonnen met het trainen van 17.000 agenten die een stroomstootwapen kunnen gaan gebruiken. LOC vindt het onaanvaardbaar dat een dergelijk wapen ingezet zou mogen worden voor kwetsbare mensen die zorg nodig hebben. We eisten dan ook dat er een verbod komt op het gebruik daarvan in de ggz. Op basis van ons bericht zijn er Kamervragen gesteld en die zijn nu door de verantwoordelijke ministers beantwoord. Lees in dit artikel ook de reactie van LOC.

lees verder

Wat wil je de minister meegeven tijdens onze ken­nis­making?

Op 23 maart heeft LOC Waardevolle zorg een kennismakingsgesprek met de minister van Langdurige zorg en sport, Conny Helder. Naast coördinatoren van LOC, zijn daarbij ook een cliëntenraadslid en een ervaringsdeskundige aanwezig. Wat zou jij de minister mee willen geven in deze kennismaking, vanuit je rol als cliëntenraadslid? Praat ook mee! We bundelen de reacties, die helpen ons bij het overleg met de minister.

lees verder

Evaluatie Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg

Donderdag 17 maart debatteert de vaste kamercommissie van VWS over de evaluatie van de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). LOC stuurde als inbreng voor dit debat een brief met een aantal standpunten en aanbevelingen. Daarin vragen we aandacht voor een aantal belangrijke zaken die bijdragen aan een goede kwaliteit van zorg voor mensen die zorg nodig hebben. Ook gaan we in op de behandeling van klachten en geschillen en op governance en goed bestuur. Daarnaast vragen we om een toegankelijke versie van het evaluatierapport, zodat cliëntenraden ermee aan de slag kunnen.

lees verder

Opnieuw oproep: mak­kelij­ker een handtekening onder een Wlz-aanvraag

Samen met cliëntenorganisaties, beroepsorganisaties en brancheverenigingen, vraagt LOC Waardevolle zorg in een brief aan de vaste kamercommissie van VWS om het proces rondom (her)indicaties voor de Wet langdurige zorg makkelijker te maken.

lees verder

Hoofdlij­nen­debat VWS – Brief LOC

Op 8 maart debatteert de Tweede Kamer met de bewindspersonen van het ministerie van VWS over het coalitieakkoord. In het coalitieakkoord zijn veel plannen en maatregelen beschreven. We missen daarin de samenhang. De uitdagingen waar onze samenleving voor staat zijn groot. De huidige manieren van organiseren bieden geen antwoorden meer voor de vraagstukken waar we voor staan. Er is veel meer samenhang tussen beleid nodig om tot oplossingen te komen. LOC Waardevolle zorg roept de Tweede Kamer en het kabinet op deze problemen in samenhang op te lossen. Zonder blauwdruk, maar samen met de mensen in de lokale samenleving. We doen daarvoor een aantal suggesties. Deze hebben we per brief meegegeven voor het debat.

lees verder

Langdurige zorg presen­teert stip op de horizon COVID-19

Vandaag hebben twaalf partijen uit de langdurige zorg, waaronder LOC, samen het document ‘Stip op de horizon COVID-19 in de langdurige zorg’ aangeboden aan het ministerie van VWS, het RIVM en de GGD. We beschrijven hierin hoe wij COVID-19 in de toekomst een plek willen geven in de zorg, wat we hier zelf aan gaan doen en wat er nodig is van de systeempartijen. Blijvende aandacht voor de langdurige zorg en vanzelfsprekende aanwezigheid in de crisisstructuur, dat is misschien wel de belangrijkste wens van de veldpartijen.

lees verder (1)

Reactie LOC op rapport Aanpak corona: ‘Her­ken­bare kritiek en aan­bevelin­gen’

In het begin van de coronaperiode was er te weinig aandacht voor de verpleeghuiszorg en thuiszorg. Een belangrijke en harde conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een eerste rapport over de corona-aanpak. LOC gaf inbreng voor het onderzoek en herkent de conclusies. Die zijn in lijn met verhalen van cliënten, cliëntenraden, naasten, medewerkers en bestuurders. Wel ontbreekt in het rapport een kritische reflectie op het onrechtmatig opsluiten van mensen die in verpleeghuizen wonen. Lees in dit bericht de reactie van LOC op het rapport. 

lees verder (2)

Reactie op inter­net­con­sul­tatie uitbreiding groepen Wet zorg en dwang

Geplaatst op 7 februari 2022 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad, Vrijheid en veiligheid
Voor ouderen met psychische problemen of mensen met een vorm van autisme is niet altijd duidelijk welke wet voor hen geldt: de Wet zorg en dwang, of de Wet verplichte ggz. Voor sommige mensen kan het beter zijn om onder de Wet zorg en dwang te vallen. Nu is er een ontwerpbesluit om dit mogelijk te maken. LOC stuurde samen met een grote groep andere partijen een reactie op dit ontwerpbesluit. Daarin pleiten we ervoor dat de zorgbehoefte leidend is bij de keuze onder welke wet de persoon valt. En om ervoor te zorgen dat de rechtspositie van mensen verbetert.

lees verder

Aan­bevelin­gen LOC voor evaluatie Wet zorg en dwang

Geplaatst op 3 februari 2022 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad, Vrijheid en veiligheid
Op basis van praktijkervaringen van aangesloten cliëntenraden en de beweging Radicale vernieuwing zorg, gaf LOC Waardevolle zorg aanbevelingen voor de evaluatie van de Wet zorg en dwang. Deze week werd het eerste deel van de evaluatie besproken door de minister en de Tweede Kamer.

lees verder (1)

Mogelijk meer stroomstoot­wapens in de zorg | Reactie LOC: ‘On­men­selijk’

Geplaatst op 24 januari 2022 - Thema's: Vrijheid en veiligheid
Met een stroomstootwapen, dat eruit ziet als een pistool, kun je iemand van dichtbij en op afstand een elektrische schok toedienen. Daardoor trekken de spieren samen. Iemand kan zich tijdelijk niet meer bewegen en heeft pijn. LOC vindt het afgrijselijk dat een dergelijk wapen ingezet zou mogen worden voor kwetsbare mensen die zorg nodig hebben. LOC eist dan ook dat er een verbod komt op het gebruik daarvan in de ggz.

lees verder (1)

Geachte heer Rutte | Reactie LOC op coalitieak­koord

Geplaatst op 22 december 2021 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
Afgelopen week is het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruit kijken naar de toekomst’ uitgebracht. Met een brief aan de heer Rutte reageert LOC Waardevolle zorg op dit akkoord. In dit bericht lees je een ingekorte versie, de hele brief kun je hier downloaden.

lees verder

Veran­derin­gen in de zorg in 2022

LOC vaart een vaste koers gericht op waardevolle zorg. De plannen voor 2022 hebben als doel: bevorderen dat mensen die zorg nodig hebben een waardevol leven kunnen leiden met degenen die hen dierbaar zijn. Naast de speerpunten voor 2022 zetten we de belangrijkste veranderingen in de zorg op een rij.

lees verder

LOC reageert op onderzoek ACM: Zorg voor voldoende diver­siteit in aanbod

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt in de gaten wat de gevolgen van fusies zijn, ook in de zorg. De ACM onderzocht wat belangrijk is bij dit toezicht als het gaat om verpleeghuizen. Er moet bijvoorbeeld genoeg keuze zijn voor mensen die zorg nodig hebben. LOC gaf daarbij extra aandachtspunten: De toekomst vraagt om op wijkniveau te kijken wat nodig is. Kijk niet alleen naar keuze tussen verschillende zorgorganisaties, maar naar diversiteit in het zorgaanbod. Geef ook ruimte aan nieuwe zorgaanbieders. Raadpleeg cliëntenorganisaties en cliëntenraden in geval van fusie.

lees verder

Tijd om het roer om te gooien | Samenleven in de toekomst

In onze samenleving staan we voor grote uitdagingen. Met alleen extra geld voor verschillende sectoren komen we er niet meer. De laatste dag van de Week van de Radicale vernieuwing, afgelopen november, stond in het teken van de toekomstige samenleving. Hoe willen we wonen? Hoe willen we werken? Hoe willen elkaar ondersteunen? En hoe kunnen we de samenleving menselijker maken?

lees verder

10 Uit­gangspun­ten ouderen­zorg voor nieuw kabinet

Geplaatst op 22 november 2021 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
Een nieuw kabinet moet direct aan de slag met de tien uitgangspunten die we eerder dit jaar deelden, zo roepen de dertien landelijke vertegenwoordigers van ouderen, patiënten en cliënten, mantelzorgers, werknemers, zorgprofessionals en zorgorganisaties op. Voor de langere termijn ziet LOC dat we aan een samenleving moeten werken waarin iedereen tot zijn recht komt. En waar we niet in sectoren denken, maar als samenleving werken aan een maatschappij waar iedereen er toe doet.

lees verder

LOC zoekt freelance belan­gen­behar­tiger

Geplaatst op 30 september 2021 - Thema's: Dienstverlening aan cliëntenraden
LOC Waardevolle zorg zoekt: een freelance belangenbehartiger voor gemiddeld 16 uur per week

lees verder

LOC-tijdschrift | Inspireren en enthousias­meren

Het herfstnummer van Zorg & Zeggenschap ligt vanaf vandaag bij leden op de mat. In dit artikel enkele hoogtepunten, het redactionele voorwoord van LOC-coördinator Marthijn Laterveer en je kunt natuurlijk weer gratis het hele tijdschrift downloaden.

lees verder (2)

Belan­gen­behar­tiging voor iedereen

Dagelijks zetten gepassioneerde ondernemers, vrijwilligers en leden binnen het LOC-netwerk zich in omwaardevolle zorg en de signalen van leden gestalte te geven. Belangenbehartiging draait niet om individuen,maar gaat iedereen aan.…

lees verder

LOC-tijdschrift | 25 jaar Wmcz & ‘Een mooie toekomst’

Het zomernummer van Zorg & Zeggenschap ligt vanaf vandaag bij leden op de mat. In dit artikel enkele hoogtepunten, het redactionele voorwoord van LOC-coördinator Marthijn Laterveer en je kunt natuurlijk weer gratis het hele tijdschrift downloaden.

lees verder

Vrij­wil­liger regioteam Noord-Hol­land: “Regionale net­werkbijeen­komsten versterken lokale cliënten­raden”

Geplaatst op 28 april 2021 - Thema's: Organiseren en vernieuwen medezeggenschap, Regionale netwerken
LOC ondersteunt dertien regionale netwerken van cliëntenraden. In dit artikel vertelt Willy Copier-Kooijman uit Purmerend over de bijeenkomsten van het netwerk Noord-Holland en haar inzet daarbij als vrijwilliger.

lees verder

‘Cliënten­raden aan begin corona op zijspoor gezet’ | LOC in Zorgvisie

Geplaatst op 23 april 2021 - Thema's: Coronavirus
Er was te weinig ruimte voor het perspectief van cliënten(raden) aan het begin van de corona-crisis. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Covid-crisis of Covid-kans’ over de manier waarop managers en bestuurders in het LUMC en andere zorginstellingen in de omgeving zijn omgegaan met de corona-crisis. Aldus nieuwsplatform Zorgvisie.

lees verder (1)

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese