Onderzoek Radicale ver­nieuwing langdurige ggz – “Belangrij­ke rol cliënten­raden”

Geplaatst op 1 april 2024

Trimbos-instituut en kenniscentrum Phrenos hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de beweging Radicale vernieuwing langdurige ggz, een initiatief van LOC Waardevolle zorg. Van 2021 tot en met 2023 is onderzocht hoe de deelnemende organisaties in de praktijk werken vanuit relaties (‘relationeel’ of ‘triadisch’) en hoe dit bijdraagt aan een betekenisvol leven voor cliënten, naasten en hulpverleners. “Ik zie een belangrijke rol weggelegd voor cliëntenraden”, schrijft Ben Jansma, ervaringsdeskundige GGZ Friesland, in het voorwoord van het eindrapport.

Relaties

Dat wat van waarde is voor cliënten, naasten en hulpverleners steeds weer het uitgangspunt laten zijn – en niet de regels, protocollen, of gewoontes. Dat is waar de beweging Radicale vernieuwing (een initiatief van LOC Waardevolle zorg) om draait. Om dat mogelijk te maken, richt de landelijke beweging zich op het maken van ruimte voor relaties.

Relaties zijn essentieel voor een betekenisvol leven. En relationeel werken vergroot de kans op herstel. Voor mensen die langdurig met zorg te maken hebben, is een sterk sociaal netwerk echter niet altijd vanzelfsprekend. Terwijl zij, net zoals ieder ander, ook baat hebben bij een goede relatie met hun naaste(n) en sociale contacten met buurtgenoten. Naasten en hulpverleners willen wel werken vanuit relaties en wat ertoe doet voor mensen die zorg nodig hebben, maar regels, belangen en gewoontes staan vaak in de weg.

Hoe herstel en/of versterk je relaties?

Trimbos-instituut en kenniscentrum Phrenos deden onderzoek naar hoe het relationeel werken (ook wel ’triadisch werken’ genoemd) vorm krijgt binnen de deelnemende organisaties van de beweging Radicale vernieuwing langdurige ggz. En naar hoe zij van elkaar leren.

In het onderzoeksrapport worden praktijkvoorbeelden uit de vernieuwingspraktijk besproken en wat bijdraagt aan die vernieuwing, maar ook waar het juist knelt. De resultaten van het onderzoek verschenen in het eindrapport. Hoewel het onderzoek zich richtte op de langdurige ggz, werd gaandeweg duidelijk dat de opgedane inzichten ook waardevol zijn voor andere sectoren, zoals de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Tegelijk met het eindrapport is er een Doeboek verschenen. Dit Doeboek geeft informatie en concrete handvatten om vanuit het gedachtegoed van Radicale vernieuwing aan de slag te gaan met werken vanuit relaties. 

“Mijn droom is dat we deze beweging groter maken.”

Ben Jansma

Belangrijke rol cliëntenraden

Ben Jansma, ervaringsdeskundige GGZ Friesland, schrijft in het voorwoord van het eindrapport: “De beweging naar relationeel en triadisch werken steunt me om te zoeken naar manieren om de wereld van cliënten te vergroten. Zo geef ik nieuwe mensen altijd een rondleiding in de stad. Bepaalde, de minder positieve plekken, bijvoorbeeld waar drugs te koop is, kennen ze vaak wel. Maar de plekken die écht voor hen van betekenis kunnen zijn, zoals een mooi park of een buurthuis, kennen ze vaak niet. Mensen reageren hier enthousiast op; hun wereld wordt weer wat groter. Veel van dit soort bewegingen, die het anders willen doen, hangen op goedwillende en betrokken personen. Hoe kunnen we deze beweging nu écht groter maken? Ik zie een belangrijke rol weggelegd voor cliëntenraden. Zij kunnen dit agenderen en samen met de raad van bestuur een middag organiseren om laagdrempelige ideeën van andere organisaties te horen die hier ook mee bezig zijn.”

Meer info

Heb je interesse in deelname aan Radicale vernieuwing met jouw organisatie? Of wil je er meer informatie over? Neem contact op met de vraagbaak van LOC: vraagbaak@loc.nl of 030 207 4067. Of kijk op rvggz.nl.

Downloads

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese