van regels naar relaties

Onderzoek Radicale ver­nieuwing langdurige ggz – “Belangrij­ke rol cliënten­raden”

Geplaatst op 1 april 2024 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
Trimbos-instituut en kenniscentrum Phrenos hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de beweging Radicale vernieuwing langdurige ggz, een initiatief van LOC Waardevolle zorg. Van 2021 tot en met 2023 is onderzocht hoe de deelnemende organisaties in de praktijk werken vanuit relaties (‘relationeel’ of ‘triadisch’) en hoe dit bijdraagt aan een betekenisvol leven voor cliënten, naasten en hulpverleners. "Ik zie een belangrijke rol weggelegd voor cliëntenraden", schrijft Ben Jansma, ervaringsdeskundige GGZ Friesland, in het voorwoord van het eindrapport.

lees verder

Generiek Kompas nog niet vastges­teld

Het Generiek Kompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ voor verpleeghuiszorg én zorg thuis en in de wijk, is nog niet vastgesteld. Hoe komt dat? En wat is de stand van zaken in het proces?

lees verder

Wat deed LOC Waar­devol­le zorg in 2023?

LOC wil dat alle mensen die zorg nodig hebben een waardevol leven kunnen leiden met degenen die hen dierbaar zijn. Daar werken we hard aan! We ondersteunen en adviseren cliëntenraden in de zorg en we ondersteunen vernieuwingsbewegingen in de zorg. Ook informeren we politici, beleidsmakers en bestuurders met alle informatie en signalen die we ophalen in de medezeggenschap en de vernieuwingsbewegingen. Wat betekende dat concreet in 2023?

lees verder

Wat doet LOC Waar­devol­le zorg in 2024?

Afgelopen november mocht Nederland weer naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Een nieuw kabinet is er nog niet. Daarom zijn er weinig grote wettelijke veranderingen in de zorg in 2024. Wat er wel verandert zetten we hier op een rijtje. Ook geven we een overzicht van de activiteiten van LOC in 2024.

lees verder (2)

Petitie en advies: Geef nu rust en ruimte voor de ouderen­zorg van morgen!

Steeds meer mensen constateren dat de ouderenzorg vastloopt. De systemen en organisatievormen van nu schieten tekort, een heldere visie op de toekomst van de ouderenzorg ontbreekt. Wat we nodig hebben, is radicale vernieuwing. Nieuwe ouderenzorg, lokaal geregeld, voor ons allemaal, door ons allemaal. Overal vinden mensen en organisaties elkaar al om welzijn en zorg in eigen hand te nemen. Maar ze lopen op tegen regels, instanties die niet samenwerken en constante financiële druk.

lees verder (8)

Dor­pelin­gen regelen zelf zorg: “Verschraling hoeft gewoon niet”

Op basis van de behoeften van de dorpelingen zijn inwoners van Austerlitz vanaf 2012 zelf zorg en voorzieningen gaan regelen. Het burgerinitiatief leidt tot meer sociale cohesie, minder zorg en veel mensen die vrijwillig bijdragen aan de leefbaarheid. “We blijven consequent redeneren vanuit de vraag (dus niet vanuit het aanbod).”

lees verder

Terug­kij­ken: evenement aan­kon­diging ggz-rechtszaak tegen NZa

Geplaatst op 20 oktober 2023 - Thema's: Belangenbehartiging, Privacy, Vrijheid en veiligheid
Op 5 september 2023 'lanceerde' actiegroep Vertrouwen in de GGZ de rechtszaak tegen de Nederlandse Zorgautoriteit, op een publieke bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Tijdens de bijeenkomst kwamen de cliënten en behandelaren die meedoen aan de rechtszaak tegen de NZa aan het woord over hun beweegredenen en ervaringen. Enkelen van hen droegen ook een persoonlijke bijdrage voor. LOC is een van de initiatiefnemers van de actiegroep en rechtszaak.

lees verder

Van inciden­tele naar struc­turele ondersteuning van bur­gerinitiatieven

De afname van sociale voorzieningen was reden voor Marja Heijnen en Sandra Dijksterhuis om te besluiten: we gaan zelf voorzieningen realiseren. Hun burgerinitiatief ‘De Holm’ in Den Andel draagt er nu aan bij dat het dorp leefbaar blijft en dat mensen er gelukkig kunnen wonen. Het initiatief biedt oplossingen voor uitdagingen waar buurten in heel het land mee te maken hebben. Maar tijdens onze derde Meet-up bij De Holm staat ook de vraag centraal: hoe bestendigen we zorgzame gemeenschappen als die rondom De Holm?

lees verder

Laat mensen in dorp en wijk beslissen over zorg en welzijn

Geplaatst op 22 september 2023 - Thema's: Organiseren en vernieuwen medezeggenschap
Het is nodig om fundamenteel anders te kijken naar zeggenschap over zorg en welzijn. De manier waarop we het nu georganiseerd hebben, is te ver van mensen af komen te staan. Hoogste tijd dat mensen in hun wijk of dorp kunnen bepalen hoe zij zorg en welzijn georganiseerd willen hebben. Dit artikel uit de herfsteditie van Zorg & Zeggenschap gaat dieper in op lokale medezeggenschap.

lees verder

“Zie mensen, laat ze groeien” – Gonny de Vries, belan­gen­behar­tiger ouderen

Geplaatst op 21 september 2023
Hoe lukt het mensen ondanks tegenslagen of andere hobbels waarde aan hun leven te geven? En wat drijft en motiveert hen van waarde en betekenis te zijn voor anderen? In deze aflevering van de rubriek 'Waardevol leven' uit de herfsteditie van Zorg & Zeggenschap vertelt Gonny de Vries (86), onder meer actief in de Ouderenraad Hoorn en het Ouderennetwerk West-Friesland, over haar drijfveren.

lees verder

Terugblik Landelijke Thuis­zorgdag 7 september

Geplaatst op 19 september 2023 - Thema's: Organiseren en vernieuwen medezeggenschap
Op 7 september vond de Landelijke Thuiszorgdag plaats in Hoorn. Op woensdag 4 oktober praten we, tijdens de Week van de Medezeggenschap online verder over de inzichten van deze dag.

lees verder

Krachten bundelen informele en formele zorg Rotterdam

6 oktober 2023

We nodigen je graag uit om op vrijdag 6 oktober met actieve wijkbewoners, cliëntenraden die actief zijn in Rotterdam en initiatiefnemers van Zorgvrijstaat in gesprek te gaan over zorg en ondersteuning van de toekomst. Deze bijeenkomst is een vervolg op de Meetup van 19 juni in Rotterdam waarin we waardevolle gesprekken voerden over het versterken van eigenaarschap en zeggenschap over zorg en welzijn.

lees verder

Struc­tureel samen­wer­ken met naasten

Naasten kunnen vaak een heel betekenisvolle rol (blijven) spelen, in het leven en herstel van mensen die langdurig met ggz te maken hebben. Hoe zorg je ervoor dat naasten structureel een positie en rol kunnen hebben die van waarde is in het leven van cliënten? En hoe ondersteunen we naasten, wat hebben zij nodig? “Creatief nadenken over hoe mensen een betekenisvolle dag hebben, in plaats van focus op de regels en administratie.”

lees verder

Brief bes­tuur­ders aan Zor­ginstituut: Onvol­doen­de meerwaarde aanleveren indicatoren basis­veilig­heid

Zorgorganisaties binnen de landelijke beweging Radicale vernieuwing zorg in het verpleeghuis en thuis hebben vandaag een brief gestuurd aan Zorginstituut Nederland. Ze willen in gesprek over de aanlevering van de zogeheten 'indicatoren basisveiligheid'. "Een aantal van ons is op het punt gekomen dat we deze vanaf dit jaar dan ook niet meer zullen aanleveren. En voor een aantal geldt dat wij de verplichting om de indicatoren aan te leveren in ieder geval dit jaar nakomen, maar ons ook sterk afvragen of op deze manier het beoogde doel wordt bereikt. Voor ons allemaal is duidelijk dat we het gesprek aan willen gaan."

lees verder

Zinvolle dagin­vul­ling bij langdurig psychische problemen | Mensen voorop, niet regels en geld

Geplaatst op 24 mei 2023 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
We willen niet dat een ander voor ons bepaalt wat we moeten doen. Of wat voor ons zinvol zou zijn. Toch is dat wat in de langdurige ggz gebeurt. Beperkte standaard manieren om je dag in te vullen, druk op hulpverleners om cliënten te ‘activeren’ om doelen te behalen en budgetten niet te overschrijden. Hoe kan het anders?

lees verder

Zo gewoon mogelijk ondersteunen

Geplaatst op 29 april 2023 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg, Vrijheid en veiligheid
We moeten drastische keuzes maken in de zorg, omdat er niet genoeg geld en personeel zou zijn. In deze serie ‘Behoud de menselijkheid in de zorg’ onderzoeken we of dat…

lees verder (1)

“We moeten van overheid naar onder­heid”

Meer ruimte maken voor lokale zeggenschap, zodat mensen samen hun eigen oplossingen kunnen bedenken. En kunnen aangeven wat zij daarbij van collectieve voorzieningen nodig hebben. In 2023 bezoeken we plekken waar mensen lokaal invulling geven aan 'Waardevol leven'. We starten een dialoog - zonder dat het bij ‘alleen praten’ blijft - en vinden medestanders in de zoektocht naar verbinding. We beginnen bij Het 8ste Werk in Kampen: een initiatief waar mensen er voor elkaar zijn, waardoor de meeste zorg overbodig is.

lees verder

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese