Plan LOC Jeugd 2021 – Opstarten ver­nieuwingsbeweging in de jeugdzorg

Geplaatst op 3 december 2020

LOC Cliëntenraden (hierna: LOC) ondersteunt sinds 1978 cliëntenraden en andere vormen van medezeggenschap. Deze ondersteuning strekt zich uit over verschillende vormen en sectoren van zorg en ondersteuning, waaronder jeugdzorg. Vanaf 1 juli 2020 valt de jeugdzorg binnen de reikwijdte van de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen: de Wmcz 2018. Dat is een goed moment om jeugdzorgorganisaties bewust te maken van de meerwaarde die medezeggenschap heeft. Daarnaast heeft LOC dit jaar  geëvalueerd en onderzocht waar onze toegevoegde waarde in de jeugdzorg ligt.

Onze waarde

Uit deze evaluatie blijkt dat: 

  1. We effectief zijn in het opzetten en ondersteunen van cliëntenraden. Hier hebben we een toegevoegde waarde en kunnen we bijdragen aan Waardevolle zorg.
  2. We in de landelijke belangenbehartiging en losse projecten niet bereiken waar we voor staan. Die dragen te weinig bij aan de verwezenlijking van onze visie.
  3. We impact hebben met het opzetten van vernieuwingsbewegingen, zoals in de verpleeghuiszorg

Onze kernactiviteiten

Op basis van deze zelfevaluatie heeft LOC besloten om zich primair te richten op twee kernactiviteiten: 

1 Versterken medezeggenschap in de jeugdzorg; 

2 Opstarten vernieuwingsbeweging in de jeugdzorg.

In dit deel lichten we het opstarten van een vernieuwingsbeweging in de jeugdzorg toe.

Opstarten vernieuwingsbeweging in de jeugdzorg

Bij LOC komen veel verhalen binnen van kinderen, jongeren en ouders. Zij geven aan dat ze zich niet gehoord, gezien en gekend voelen. Besluitvorming vindt over hun hoofd plaats. LOC investeert al vele jaren in overleggen en programma’s om de jeugdzorg te verbeteren. Waarbij we merken dat er maar heel langzaam iets verandert. De bestaande structuren veranderen in de kern niet. We denken dat iets anders nodig is. 

Radicale vernieuwing

Daarom willen we een beweging starten als netwerk van gedreven mensen en organisaties. Met als doel kinderen, jongeren en ouders die ondersteuning vanuit de jeugdzorg nodig hebben perspectief te bieden. Waarbij zij zich gehoord, gezien en erkend voelen. Zodat zij ervaren dat zij van betekenis kunnen zijn voor zichzelf en voor anderen. Samen kunnen we de jeugdzorg vanuit de wortel vernieuwen. Met een krachtige inzet van iedereen die hierbij betrokken is.

Dat is geen gemakkelijke opgave, dus beginnen we klein. Maar onze ambitie is ‘een veenbrand’ in de jeugdzorg door het hele land. Veranderen kost tijd en deze beweging zal jaren nodig hebben om een steeds groter zichtbaar effect te hebben. Hoe willen we dat dan doen?

Samen doen

Anders dan in een traditioneel programma kunnen we niet de activiteiten in een strak tijdpad gaan benoemen. Omdat we daarmee zouden ontkrachten wat het wezen van de beweging is: aansluiten bij de praktijk en van daaruit integraal werken aan de realisatie van onze droom. Alle betrokkenen in de beweging, van jongere of professional  tot gemeente of regio, zullen zelf nadenken over oplossingen en daardoor mede-eigenaar zijn van de beweging. Wat we echter al wel kunnen aangeven is een idee hoe we werken aan deze droom. In de verpleeghuiszorg zien we dat een soortgelijke beweging goede resultaten oplevert.

Werken aan de droom

We zullen 2021 gebruiken om de beweging voor te bereiden en de basis te leggen voor het netwerk radicale vernieuwing jeugdzorg. Hierbij hoort inventariseren wie belangstelling heeft om mee te doen, het organiseren van bijeenkomsten om ideeën op te halen, op een rij zetten welke jeugdzorgaanbieders mee willen doen en gesprekken voeren met stakeholders. Zodat we eind 2021 de basis gelegd hebben om in 2022 (en de jaren daarna) met alle betrokkenen daadwerkelijk aan de gezamenlijk geformuleerde droom kunnen werken.

Meedoen?

Lijkt het je interessant om mee te doen met Radicale vernieuwing jeugdzorg? Mail rvjeugdzorg@loc.nl of bel 030 – 284 32 00, en laat weten waarom je mee wilt doen.

Meer informatie

  • Wij ondersteunen cliëntenraden in de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering zodat zij zo goed mogelijk de belangen van hun achterban kunnen behartigen. Hoe wij dat doen? Bekijk hier onze dienstverlening.
  • LOC Jeugd heeft veel brochures en hulpmiddelen die je kunnen helpen!
  • Neem gerust contact op met de Vraagbaak van LOC Jeugd via vraagbaak@loc.nl of 030 284 32 00. Onze adviseurs Jeugd helpen je graag!
Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese