Rapport Wettelijke kaders van de jeugdbescher­ming

Geplaatst op 14 mei 2020

Het NJi heeft in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoek gedaan naar hoe betrokken partijen en experts denken over de aanscherping van de rechtsgronden voor kinderbeschermingsmaatregelen. Op basis van documentanalyse, interviews en verdiepende literatuur is geïnventariseerd op welke punten aanpassingen wenselijk zijn. Ook ouders uit het netwerk van LOC Jeugd zijn hiervoor geïnterviewd. De uitkomsten van het onderzoek zijn te lezen in het rapport Wettelijke kaders van de jeugdbescherming.

Actieplan Verbetering Feitenonderzoek

Het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek richt zich op het verbeteren van de manier waarop feitenonderzoek in de praktijk wordt gedaan. Het actieplan is opgesteld door de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), Veilig Thuis (VT) en de gecertificeerde instellingen (GI’s), en loopt van 2018 tot 2021. Aanleiding voor het actieplan waren onder andere de klachten vanuit cliëntorganisaties over:

  • Onjuiste feiten in onderzoeken en rapporten, en de weigering van betrokken hulpverleners en organisaties om verbetersuggesties voor onjuistheden over te nemen. Dit leidt tot rapportages waar ouders zich niet in kunnen vinden en die hen nog jaren achtervolgen.
  • Het door de kinderrechters niet toetsen op de feitelijkheid van de verzoekschriften en onderliggende rapportages.

Onderzoek NJi

In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid inventariseerde het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) welke opvattingen er leven over drie aspecten van jeugdbeschermingsmaatregelen. Het gaat daarbij om:

  • een mogelijke aanscherping van de rechtsgrond ‘ernstig bedreigde ontwikkeling’, die geldt voor het opleggen van een ondertoezichtstelling of gezagsbeëindigende maatregel;
  • het feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen: moeten er normen komen voor het uitvoeren van dat feitenonderzoek en een toetsingskader voor kinderrechters?
  • de vraag op welke onderdelen de rechtsbescherming van ouders en kinderen in de jeugdbeschermingsketen kan verbeteren.

Om hier antwoord op te kunnen geven deden de onderzoekers een literatuurstudie en spraken ze met 16 experts, vertegenwoordigers uit de jeugdbeschermingsketen en vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties.

Rapport

De uitkomsten van het onderzoek staan in het rapport Wettelijke kaders van de jeugdbescherming. Middels een beleidsbrief is het rapport op 29 april 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. Daar wordt het naar verwachting dit najaar behandeld.

Meer weten?

  • Meer informatie over maatregelen van jeugdbescherming vind je op de website van het NJi. Daar vind je ook de contactgegevens van medewerkers bij wie je met vragen terechtkunt.
  • Lees meer over het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek.

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese