Regionale bijeen­komst Zuid-Hol­land 12/​11 over actuele thema’s

Geplaatst op 18 oktober 2019

Tijdens de regionale bijeenkomst in Zuid-Holland op 12 november komen diverse actuele thema’s en ontwikkelingen aan de orde. De deelnemers kunnen rekenen op een veelzijdig programma, met daarbij volop gelegenheid voor onderlinge uitwisseling.

Cliëntenraden bestaan uit vrijwilligers met hart voor de zorg en de instelling waarbij zij zijn betrokken. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden van de raad kan het handig zijn om op verschillende gebieden de nodige kennis op te doen. Tijdens de regiobijeenkomsten die LOC met vrijwilligers in verschillende provincies organiseert, wordt kennis en ervaring uitgewisseld. Door LOC, cliëntenraden en andere inhoudelijk deskundigen, over veranderingen in de zorg en andere actuele ontwikkelingen.

Actualiteiten

Voorbeelden van onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten besproken worden zijn bijvoorbeeld de sluiting van tehuizen, nieuwbouw en faillissementen van zorgaanbieders. Maar ook scheiden van wonen en zorg, gevolgen van de marktwerking en nieuwe wet- en regelgeving

Kennis & kunde uitwisselen

Tijdens de bijeenkomsten wordt er voldoende tijd ingeruimd voor gesprekken tussen cliëntenraadsleden onderling om kennis en kunde  uit  te  wisselen. Cliëntenraden kunnen elkaar ook in een informele sfeer ontmoeten en bij elkaar te rade gaan. Om van elkaar te leren en elkaar te versterken.

De bijeenkomst op 12 november vindt plaats van 14.00 – 16.30 in Leiden. Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden

Programma

 • Opening
 • Informatie over actuele ontwikkelingen die van invloed zijn op de zorgsector en daarmee op het werk van cliëntenraden door Thom van Woerkom
  • Nieuwe Wmcz
  • Wet zorg en dwang
  • Wet verplichte GGZ en dergelijke
 • Inleiding op het thema huurdervereniging versus cliëntenraad door Jan Meerpoel
  • Onderscheid in de rechten van huurders en intramurale cliënten van de zorginstelling
  • Gemeenschappelijke belangen en gevoelige onderwerpen.
  • Handreikingen voor een vruchtbare samenwerking tussen beide belanghebbende partijen
 • Inleiding op het thema voorwaarden voor een vruchtbaar overleg tussen cliëntenraad en bestuurder door Arie van der Kaaij
  • Benoemen van knelpunten en struikelblokken.
  • Aandacht voor de overlegstructuur en de overlegcultuur
 • Inleiding over het thema vrijheid en veiligheid door Jelle Tiernego
  • Een werkvorm waarmee een cliëntenraad cruciale onderwerpen kan behandelen en de kenmerken van zorg op maat op tafel kan krijgen
  • De uitkomsten van het spel vormen een input voor het overleg met de bestuurder
  • Het spel geeft daarnaast inhoud aan de relatie cliënt – cliëntenraad
 • Pauze
 • Overleg in subgroepen over één van de drie thema’s
 • Plenaire samenvatting en rondvraag
 • Sluiting

Meer informatie?

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Op maandag 20 mei is LOC gesloten vanwege Pinksteren.

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

 • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese