Vernieuwd Kwaliteitskader Verpleeg­huiszorg

Geplaatst op 5 augustus 2021

Sinds 1 juli 2021 is er een vernieuwd Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Deze vervangt het Kwaliteitskader uit 2017. Het is geen heel nieuw kader. Wat niet meer klopte is veranderd. Ook is de rol van de cliëntenraad groter geworden en duidelijker opgeschreven. Daar heeft LOC in de stuurgroep Kwaliteitskader actief voor gepleit.

Het vernieuwde Kwaliteitskader is hier te vinden.

Rol cliëntenraad

De cliëntenraad heeft in het Kwaliteitskader een actieve rol bij de volgende punten:

Hoofdstuk 3, kwalitatief veilige zorg en ondersteuning:

 • Pagina 16: De zorgteams bespreken steeds met elkaar wat goed gaat en wat beter kan. De teams praten daarover met (vertegenwoordigers van) bewoners, de cliëntenraad en met managers/bestuurders.
 • Pagina 16: op een aantal punten (indicatoren) meet de zorgorganisatie of de zorg veilig en goed is. Een aantal indicatoren is verplicht om te meten. Daarnaast mag de organisatie kiezen uit een aantal andere indicatoren. Zorgprofessionals en organisaties maken samen met de cliëntenraad op locatieniveau een keuze. Zij bespreken wat op die locatie het beste helpt om de zorg te verbeteren.
 • Pagina 17: uit de metingen komen gegevens over goede en veilige zorg. De cliëntenraad, de personeelsvertegenwoordiging, de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht bespreken wat de uitkomsten zeggen over de kwaliteit van de zorg.
 • Pagina 18: verpleeghuizen geven in het kwaliteitsverslag op concernniveau informatie over de verplichte indicatoren, de keuze en de meting van de indicatoren op locatieniveau, afgestemd met cliëntenraad/cliëntvertegenwoordigers en de personeelsvertegenwoordiging.

Hoofdstuk 4: leren en ontwikkelen:

 • Pagina 19: medewerkers en cliëntenraden zijn nauw betrokken bij het verzamelen van informatie voor het kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag. Zij geven aan wat zij in de praktijk horen en zien. Zij kijken of dat klopt met de uitkomsten van metingen. Daarmee leveren medewerkers en cliëntenraden doorlopend een bijdrage aan verbetering van de zorg. 
 • Pagina 20: de zorgorganisatie maakt ieder jaar een kwaliteitsplan. Daarin staat wat de zorgorganisatie het komende jaar gaat doen. Per locatie is er een ontwikkelplan. De zorgorganisatie maakt het plan in samenwerking met de cliëntenraad, (para)medici, verpleegkundigen en verzorgenden. De cliëntenraad en de personeelsvertegenwoordiging hebben instemmingsrecht op het kwaliteitsplan (zie hiervoor de bewaarkaart instemmingsrecht kwaliteitsplan verpleeghuizen).
 • Pagina 21: het management bespreekt het concept kwaliteitsverslag voor vaststelling met de cliëntenraad, een vertegenwoordiging van (para)medici en verpleegkundigen en verzorgenden, en met tenminste twee collega-zorgorganisaties uit het lerend netwerk. Het kwaliteitsverslag is de verantwoording naar de cliëntenraad, ondernemingsraad, Raad van Toezicht. En is ook bedoeld voor de verantwoording naar de samenleving. 
 • Pagina 21/22: Zorgorganisaties maken ieder jaar een kwaliteitsplan. Zij doen dit samen met de cliëntenraad, (para)medici en de personeelsvertegenwoordiging. De Raad van Bestuur legt het kwaliteitsplan ter instemming voor aan de cliëntenraad en de personeelsvertegenwoordiging voor indiening bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor bespreekt het kwaliteitsplan met de bestuurder, de cliëntenraad en de personeelsvertegenwoordiging.

Hoofdstuk 5: leiderschap, governance en management

 • Pagina 23: De wensen en ideeën van cliënten/bewoners krijgen een stem via de cliëntenraad. De cliëntenraad adviseert de organisatie gevraagd en ongevraagd over kwaliteit. 
 • Pagina 24: de Raad van Bestuur is helpend en open naar zorgverleners, medewerkers, vrijwilligers en cliëntenraad.
 • Pagina 26: de zorgorganisatie regelt dat de personeelsvertegenwoordiging en de cliëntenraad inbreng hebben bij het aansturen van de organisatie. 

Hoofdstuk 8: gebruik van informatie

Pagina 35: de zorgorganisatie vraagt de cliëntenraad om instemming bij de keuze van een meetinstrument voor cliëntervaringen. De organisatie vraagt de personeelsvertgenwoordiging hierbij om advies.De zorgorganisatie legt verantwoording over de keuze van instrument af in het kwaliteitsverslag.

Download artikel als PDF

Praat mee! (1)

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Peter Jacobs 2 jaar geleden

Kwaliteit tav.doelgroep voor zorg van de cliënten. 
Omgeving van samen zijn op de dagopvang.

Reageer op dit bericht

Bijeenkomsten

Meer

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

 • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese