Verslag avondprog­ramma jeugdzorg | Week van de Medezeg­genschap

Geplaatst op 9 oktober 2020

Ook de medezeggenschap in de jeugdzorg wordt sinds 1 juli via de nieuwe wet, de Wmcz 2018, geregeld. Deze week kwamen alle veranderingen voor de jeugdzorg ook aan bod. En zijn we uitgebreid ingegaan op de vraag hoe je de stem van kinderen, jongeren en (pleeg)ouders nog krachtiger kunt laten klinken in de samenwerking met professionals en aan tafel met management en bestuurders. Om zo te leren van elkaar en met elkaar bij te dragen aan waardevolle jeugdzorg.

Introductie op de Wmcz 2018

Tijdens de eerste speciale sessie voor de jeugdzorg op maandagavond ging LOC-adviseur José Broers in op het waarom van medezeggenschap, het wettelijk kader en de vertaling naar de praktijk.

Als het gaat om medezeggenschap dan is het van belang om te weten waar je voor staat en wat je visie is op medezeggenschap. José benadrukte dat bij het invullen van de medezeggenschap meepraten, meedenken, invloed uitoefenen en meebeslissen een grote rol speelt. De cliëntenraad geeft jongeren en pleegouders een stem. Daarmee draagt de raad bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdzorgaanbieder of gecertificeerde instelling. Het is dus belangrijk deze stem te gebruiken!

Nieuwe afspraken over medezeggenschap

Jeugdzorgaanbieders kunnen de nieuwe wet aangrijpen om met alle betrokkenen tot nieuwe afspraken over medezeggenschap te komen. LOC-adviseur Freke Evers liet de deelnemers op een heldere en makkelijke manier zien hoe je in enkele concrete stappen afspraken maakt over de vorm, structuur en praktijk. Een goed voorbeeld daarvan is de eerste stap van het maken van een gezamenlijke visie op medezeggenschap.

Een deelnemer zei hierover: ‘Mooi hoe jullie vanuit de structuur van een kaderwet adviseren om met alle betrokkenen en vanuit gelijkwaardigheid te zoeken naar een visie die voor iedereen goed voelt en goed werkt’.

LOC Jeugd maakt over een heleboel onderwerpen brochures die van pas kunnen komen bij de dagelijkse werkzaamheden van een cliëntenraad. Klik hier voor een stappenplan voor het maken van nieuwe afspraken.

Verantwoordelijkheid bestuurder

De rol van een bestuurder in de medezeggenschap is divers. Tijdens het vragenuur van LOC-coördinator Thom van Woerkom – waar vooral raadsleden aanschoven – werd uitgelegd en samen besproken waar een bestuurder mee te maken krijgt en waar zijn verantwoordelijkheid begint en ophoudt.

De deelnemers brachten diverse situaties in waarin zij (on)tevreden waren over de manier waarop de bestuurder handelde. Het centrale thema was dat alles begint en eindigt met vertrouwen. Vertrouwen in elkaar en in de goede bedoeling van ieders handelen. Zonder vertrouwen ontbreekt de basis voor effectieve medezeggenschap en is het niet mogelijk voor een cliëntenraad om als kritische partner op te treden. Het besef dat je dus elkaar moet kennen voordat kritiek wordt geuit, nemen de deelnemers mee in hun dagelijkse werk.

Van dromen naar doelen

Stilstaan bij de ambities van cliëntenraadsleden voor het raadswerk is niet vanzelfsprekend. Maar wel belangrijk volgens LOC-adviseurs Tiske Boonstra en Tina Bakker en deelnemers aan de webinar ‘van ambitie naar actie’.

Maar wat zijn die ambities, wat zijn drijfveren om in een cliëntenraad te stappen? “Beter de stem van de cliënt vertegenwoordigen, invloed hebben op het verbeteren van het leven van een cliënt in plaats van mopperen dat het niet goed is geregeld” waren reacties van deelnemers op de vraag naar hun ambities. Tijd nemen om hierover te praten, helpt een cliëntenraad om gezamenlijke doelen te stellen. En om in actie te komen om doelen te behalen. 

Tijdens de webinar werden veel ideeën gedeeld die bijdragen aan het behalen van doelen. Bijvoorbeeld een werkplan waarin naast afspraken tussen de cliëntenraad en organisatie ook afspraken staan die voor de cliëntenraad belangrijk zijn: ambities en doelen. Of bijvoorbeeld een map met informatie voor nieuwe cliëntenraadsleden, zodat ze weten wat de cliëntenraad doet.

Zichtbaarheid

Een cliëntenraad wil zichtbaar zijn voor de achterban zodat de belangen van die achterban worden vertegenwoordigd. Dit kan bijvoorbeeld via een brievenbus van de cliëntenraad in de wachtruimte. Of door, in samenwerking met de organisatie, themabijeenkomsten voor jongeren en/of ouders te houden waar de cliëntenraad bij aansluit. 

Veel cliënten wonen thuis en ontvangen ambulante hulp. Dan kan de cliëntenraad zichtbaar zijn via een brief of enquête. Privacy werd genoemd als probleem voor contact tussen cliëntenraad en cliënten. Tina en Tiske gaven daarop aan dat instellingen tijdens de intake cliënten of vertegenwoordigers om toestemming kunnen vragen voor het contact met de cliëntenraad middels brieven. Centraal punt is dat zichtbaarheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van cliëntenraad en instelling of organisatie.

Tot slot

Als laatst werd opgemerkt dat medezeggenschap wettelijk is geregeld, maar niet vanzelfsprekend is in organisaties. Cliëntenraadsleden voelen zich bijvoorbeeld niet altijd welkom op afdelingen waar zij een praatje willen maken met bewoners. Uitleggen waarom je komt en dat je het persoonlijk contact met cliënten of bewoners belangrijk vindt voor het werk van de cliëntenraad draagt bij aan een goed contact met vertegenwoordigers van de organisatie. Goede hulp die aansluit bij cliënten en verbeteringen doorvoeren als dat nodig is, is namelijk een gezamenlijke ambitie van cliëntenraad én organisatie!

Terugkijken sessies
Hier op ons platform vind je een overzicht met webinars en sessies die je op aanvraag terug kunt kijken.

Overige sessies jeugdzorg Week van de Medezeggenschap

Ook op de andere dagen waren er veel jeugd-specifieke sessies over medezeggenschap en meer:

Volg LOC Jeugd op de socials!

Om op te hoogte te blijven van alle activiteiten, nieuwtjes en artikelen van LOC Jeugd kan je ons volgen op Linkedin, Facebook, Twitter en Instagram!

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese