Voortgang zorgen LOC over duurzame huisartsen­zorg

Geplaatst op 3 april 2019

Op 11 maart voerde LOC een gesprek met de directie Curatieve Zorg van het het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over het zorgelijke huisartsentekort en wachtlijsten voor inschrijving bij een huisarts. Dat was naar aanleiding van een brief die LOC hierover in het afgelopen najaar schreef aan minister Bruins van VWS. In dit gesprek zijn de gesignaleerde problemen met elkaar verkend. En is ook gesproken over mogelijke oplossingsrichtingen.

LOC zet zich in voor directe invloed

In de provincie Friesland zette een aantal partijen al concrete stappen om in de toekomst het recht op goede huisartsenzorg zo dicht mogelijk bij huis te garanderen. Hieronder staat informatie over het plan van aanpak dat de Friese Huisartsenvereniging (FHV), Wagro Friesland (belangenbehartiger niet-gevestigde huisartsen), Dokterszorg Friesland, ROS Friesland, GGD Fryslân en De Friesland Zorgverzekeraar in 2018 gezamenlijk vaststelden. LOC signaleert dat de verzekerden zelf niet of nauwelijks betrokken zijn bij het zoeken naar oplossingen. LOC zet zich er graag voor in om die invloed wel te realiseren. In Friesland, maar ook in andere regio’s.

Plan van aanpak Friesland

Het Plan van Aanpak Friesland voorziet in een groot aantal maatregelen die de komende tijd worden of inmiddels al zijn genomen. Ze moeten ervoor zorgen dat alle inwoners van Friesland zo dicht mogelijk bij huis een eigen huisarts hebben.

De komende vijf jaar gaat naar schatting 40 procent van de Friese huisartsen met pensioen. De instroom van startende huisartsen loopt daarbij achter, waardoor de continuïteit van de huisartsenzorg in Friesland in gedrang lijkt te komen.

Het gezamenlijke plan van aanpak in Friesland richt zich op oplossingen op de middellange en lange termijn voor heel Friesland. Het staat los van de huidige problematiek in Leeuwarden, waar huisartsen en De Friesland al enige tijd bezig zijn om het acute tekort aan huisartsen aan te pakken.

Het gezamenlijke plan van aanpak voor de duurzame huisartsenzorg in Friesland kent diverse actiepunten:

Nieuwe huisartsen aantrekken

  • Actief op zoek gaan naar waarnemers als er een vacature is of een opvolger nog niet is gevonden, bijvoorbeeld met een social mediacampagne om jonge huisartsen uit de Randstad te enthousiasmeren naar Friesland te komen.
  • Het betrekken van de huisartsenopleidingen in Groningen, Amsterdam en Utrecht bij het duurzaam maken van de huisartsenzorg in Friesland. Streven naar meer opleidingsplaatsen voor huisartsen in Friesland.
  • Een digitaal platform, waar vraag en aanbod bij elkaar komen en praktische ondersteuning voor startende en stoppende huisartsen wordt aangeboden. Deze wervingscampagne wordt mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân in samenwerking met de FHV.

Vestiging

  • Financiële ondersteuning door De Friesland* voor een nieuwe huisarts die een praktijk wil overnemen, door bijvoorbeeld het aanstellen van een ‘transitiemanager’ die ervoor zorgt dat de overname soepel verloopt.
  • Ondersteuning van stoppende en startende huisartsen. Een voorbeeld hiervan is dat een ervaren huisarts een beginnende huisarts bijstaat als mentor.

Huisartsenzorg

  • Het organisatorisch verbeteren van de waarneemdiensten van huisartsen.
  • Artsen van GGD Fryslân gaan op locatie in de Leeuwarder binnenstad inloopspreekuren met huisartsenzorg houden voor ‘moeilijk bemiddelbare’ patiënten, een groep patiënten die met hun zorgvraag niet bij de reguliere huisarts terecht kan.

Brede aanpak

Het zorgen voor toegankelijke en toekomstbestendige huisartsenzorg in Friesland is niet eenvoudig, doordat er verschillende oorzaken voor het tekort zijn. De voorwaarden van potentiële nieuwe huisartsen om zich hier te vestigen zijn divers, ook zaken als het opstarten van een eigen praktijk, het draaien van diensten in de avond-, nacht- en weekeinde-uren en de financiering van een praktijk zijn van belang.

De diverse oorzaken vragen om een brede aanpak en betrokkenheid van meerdere partijen. Om de aanpak zo breed en zo effectief mogelijk te maken, hebben de partijen gezamenlijk een actieplan gemaakt. Zij gaan dit ook met elkaar uitvoeren.

De gemeente Leeuwarden ondersteunt het plan en wil net als de provincie Fryslân en de overige Friese gemeenten meedenken over oplossingen.

*Als grootste zorgverzekeraar in Friesland neemt De Friesland zijn verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor goede en voldoende huisartsenzorg in de gehele provincie. De maatregelen van De Friesland komen dus ten goede aan de huisartsenzorg aan alle inwoners van Friesland, ongeacht bij welke zorgverzekeraar ze zijn verzekerd.

Meer informatie

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese