Wie bepaalt wat goede zorg is?

In mijn werk als adviseur medezeggenschap en ondersteuner van cliëntenraden ervaar ik soms een spanningsveld tussen dat wat volgens een cliëntenraad nodig is om tot goede jeugdzorg te komen en dat waar een jeugdzorgaanbieder aan moet voldoen volgens instanties als de inspectie en het KMI. Is dit herkenbaar voor andere cliëntenraden en/of jeugdzorgaanbieders? En zo ja, hoe gaan jullie daar mee om? Ik heb het nu over jeugdzorg maar mogelijk speelt dit ook in andere sectoren?

Een voorbeeld aan de hand van een actuele casus: de gecertificeerde instellingen (GI's) werken momenteel aan verbetermaatregelen en de uitrol daarvan nadat de inspectie (gezondheidszorg en jeugd) concludeerde dat de GI’s onvoldoende zorgdragen voor de veiligheid van kwetsbare kinderen. De cliëntenraad heeft de taak advies te geven over deze verbetermaatregelen (dan wel in te stemmen). Een clientenraad is in het belang van gezinnen geen voorstander van een van deze voorgestelde verbetermaatregelen. De GI snapt en onderschrijft de bezwaren en zorgen van de raad maar komt tot deze verbetermaatregel om te voldoen aan een hoeveelheid aan kwaliteitscriteria en eisen (normenkader en inspectie). De diverse belangen, eisen en criteria lijken hierdoor het werken aan goede jeugdbescherming voor kinderen en ouders elkaar niet zozeer te versterken maar in de weg te zitten. Iets wat de organisatie in deze casus overigens zelf ook ervaart. Clientenraden, (jeugd)zorgorganisaties: is dit herkenbaar? Ik kom graag in contact.

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bijdragen?

Op de Praat mee-pagina’s worden allerlei berichten geplaatst met vragen, antwoorden, tips, oproepen, blogs en vlogs van mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Praat ook mee >

Vragen? Mail webmaster@loc.nl of bel 030 284 3200.

Deelnemers platform

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese