Opbrengsten bijeen­komsten met zorgkan­toren

Geplaatst op 22 juli 2021

De afgelopen periode zijn tijdens verschillende bijeenkomsten cliëntenraden en zorgkantoren met elkaar in gesprek gegaan over het kwaliteitsplan. In een eerdere bericht gaven we een eerste impressie van de bijeenkomsten. In dit bericht staan we uitgebreider stil bij de opbrengsten van de bijeenkomsten.

Het doel van de bijeenkomsten was om als cliëntenraden en zorgkantoren (meer) inzicht in elkaars rol te krijgen. En om door het delen van inzichten te bekijken hoe zorgkantoor, cliëntenraad en de zorgorganisatie zelf (nog) beter op elkaar aan kunnen sluiten in de samenwerking. Deelnemers gingen tijdens de bijeenkomsten in kleine groepen uiteen om aan de hand van stellingen met elkaar in gesprek te gaan. Deze stellingen hadden betrekking op het proces, het ophalen van informatie voor het kwaliteitsplan en het gesprek met het zorgkantoor.

Proces

Uit de gesprekken bleek dat er verschillend gedacht wordt over de rol van de cliëntenraad bij het opstellen van het kwaliteitsplan. Sommige cliëntenraden willen vanaf het begin betrokken worden – bij de start van het nadenken/brainstormen over de plannen. Andere cliëntenraden willen alleen betrokken worden in de fases  “die ertoe doen”, bijvoorbeeld wanneer het kwaliteitsplan al meer concreet is vormgegeven, maar nog voordat het ter instemming wordt voorgelegd aan de cliëntenraad. Aangegeven werd ook dat wanneer je als cliëntenraad eenmaal in het proces van opstellen > vaststellen > monitoren en evalueren van het kwaliteitsplan betrokken bent, je ook betrokken blijft (“rijdende trein”) . 

“ik wil overal vanaf het begin optimaal bij zijn betrokken.”  

Open gesprek

Dit kwam ook terug wanneer het ging over het gesprek met het zorgkantoor. In verschillende bijeenkomsten werd door cliëntenraadsleden opgemerkt dat wanneer je al betrokken bent bij het opstellen van het kwaliteitsplan, er geen verrassingen meer zijn bij het vaststellen en het in gesprek gaan met het zorgkantoor. Ook werd opgemerkt dat het hebben van inbreng niet betekent dat de organisatie alles van de cliëntenraad over neemt. Belangrijk is dat er een open gesprek is tussen bijvoorbeeld cliëntenraadsleden en de organisatie. In dat gesprek is de ruimte en tijd om te bespreken wat ertoe doet in het dagelijks leven van bewoners. Dit kan dan vervolgens vertaald worden in het kwaliteitsplan. De conclusie was dat het van belang is om transparant en open samen op te trekken in de hele beleidscyclus van opstellen/ vaststellen/ monitoren en evalueren van het kwaliteitsplan.

Ophalen van informatie

Met betrekking tot het ophalen van informatie over kwaliteit voor het kwaliteitsplan, werd duidelijk hoe moeilijk het voor cliëntenraden soms is om het contact met de achterban blijvend vorm te geven.  In de corona periode was dit vaak nóg lastiger. Goede voorbeelden werden uitgewisseld. Vanuit het zorgkantoor werden er ook suggesties gedaan voor bijvoorbeeld dit instrument om informatie over de kwaliteit op te halen. 

“de relatie is allesbepalend voor het succes van de resultaten”

Ervaringen

Uit de evaluatie met de medewerkers van de zorgkantoren bleek dat zij het inspirerend en waardevol vonden om deze bijeenkomsten te doen, en dat uit de bijeenkomsten duidelijk werd dat het onderwerp “kwaliteit van zorg” en de invloed daarop door een cliëntenraad belangrijk is. We hebben ook aan het einde van elke bijeenkomst gevraagd hoe een ieder de bijeenkomst had ervaren. Woorden die daarbij gebruikt werden, waren onder andere “inspirerend”, “leerzaam” , “top”en “prikkelend”. In de evaluatieformulieren die we stuurden na  de bijeenkomsten tot nu toe gaven de deelnemers aan veel te hebben gehad aan de vrije ruimte en de uitwisseling met het zorgkantoor en ook met de andere deelnemers. 

Vervolg

In het najaar organiseren we nog drie bijeenkomsten met de zorgkantoren Zilveren Kruis en Zorg & Zekerheid. Daarnaast verzorgen we in de Week van de Medezeggenschap ook een drietal sessies waarbij we in gesprek gaan met het zorgkantoor, een bestuurder een lid van de cliëntenraad over de kwaliteit van zorg en het kwaliteitsplan. Ook zal er een brochure verschijnen in het najaar, waarin we alle inzichten vanuit de bijeenkomsten verwerken. 

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwste vacatures

Voorzitter CCR Parttime | Flexibel
Alle vacatures

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese