Praktijkvoorbeelden

Aan de slag met alter­natieven jeugdbescher­ming | Wat als…

Geplaatst op 16 januari 2023
Vanuit LOC willen we samen met jongeren, ouders en hulpverleners bereiken dat we als samenleving de werkelijke problemen (zoals kinderen, jongeren en ouders die ervaren) helpen oplossen. Tijdens een eerste actiedag kwam naar voren dat er heel veel praktisch anders kan in de jeugdbescherming. Komende tijd gaan verschillende betrokkenen verder aan de slag met alternatieven voor jeugdbescherming.

lees verder

‘Het gaat niet om mijn belang (..) wij staan garant voor een kritische scherpe onaf­han­kelij­ke blik”

De centrale cliëntenraad van Woonzorggroep Samen bestaat uit vijf onafhankelijke leden. Fedde de Boo (73) vertelt als voorzitter van de centrale cliëntenraad over zijn werk, onderliggende motivaties en de wederzijdse versterking met LOC.

lees verder

‘Cultuur van afrekenen aan­pas­sen’ – in gesprek over afschaf­fing dubbele controle medicatie Carintreg­geland

Na evaluatie van een uitgebreide pilot is Carintreggeland sinds juni 2021 gestopt met de verplichting tot dubbele controle bij risicovolle medicatie. Dit geldt voor heel Carintreggeland, voor de zorg in het verpleeghuis en thuis. Tijdens de Week van de Radicale vernieuwing gingen vernieuwers bij Carintreggeland in gesprek met de inspectie, een vertegenwoordiger van een zorgkantoor en de directeur langdurige zorg bij VWS over het proces en de cultuurverandering die hieraan vooraf ging. Ook vaktijdschrift Zorgvisie besteedde aandacht aan dit gesprek. 

lees verder

Podcast: ‘De kracht van samen­wer­ken met gezinnen in de jeugdbescher­ming’

De jeugdbescherming is al geruime tijd onderwerp van gesprek in de media, de politiek en de samenleving. Een belangrijk geluid is dat gezinnen zich onvoldoende gezien en serieus genomen voelen. Omdat waardevolle zorg pas betekenis krijgt als dit wel gebeurt, ondersteunt LOC jeugdhulpaanbieders die aan de slag willen om de samenwerking met kinderen, jongeren en ouders vorm te geven.

lees verder

Floortje Scheepers: Leren omgaan met complexiteit in de ggz

Floortje Scheepers is psychiater en hoogleraar innovatie in de ggz en aan de beweging Radicale vernieuwing langdurige ggz verbonden via haar rol als directeur wetenschap bij Kenniscentrum Phrenos, (partner in de vernieuwingsbeweging). Floortje Scheepers pleit voor een open houding in de veranderingen waar we voor staan in de langdurige ggz. En voor een gelijkwaardige inbreng vanuit alle betrokkenen en hun unieke perspectieven. Waaronder die van ervaringsdeskundigen en naasten, met de ‘patiënt’ zelf voorop. Tijdens de Week van de Radicale vernieuwing hield ze hierover een inspirerende lezing, die kun je hier terugkijken.

lees verder (2)

Cliënten­raden Zeeland en bet­rok­kenen Radicale ver­nieuwing zorg leren van elkaar

Radicale vernieuwing zorg is een netwerk dat werkt aan zorg thuis en in het verpleeghuis waarin mensen het belangrijkst zijn. En niet de regels of protocollen. Het gaat om wat er speelt tussen de mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en de mensen die zorg verlenen. LOC nam in 2016 initiatief tot deze beweging en deze groeide uit tot een netwerk met vele bevlogen deelnemers. Op uitnodiging van het regioteam Zeeland gingen een aantal betrokkenen van de beweging Radicale vernieuwing zorg op 20 oktober in gesprek met cliëntenraden in deze regio.

lees verder

Waar­devol­le zorg & financiën

Geplaatst op 24 november 2022 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad, Begroting en jaarrekening
Voor veel cliëntenraden is het geen dagelijkse kost om zich bezig te houden met de financiën van de zorginstelling. Wel krijgen cliëntenraden in het in het najaar de begroting en in het voorjaar de jaarrekening ter advies voorgelegd. Wat is vanuit waardevolle zorg belangrijk als het gaat om financiën? Waar moet je op letten? Welke vragen kun je stellen als cliëntenraad? In november vonden cliëntenraden verdieping en tips tijdens twee bijeenkomsten rondom dit thema.

lees verder

Gevraagd: Ervaringsken­nis voor verbeteren richtlij­nen jeugdzorg

Geplaatst op 24 november 2022 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg
Voor het bijwerken en verbeteren van verschillende richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming is het Nederlands Jeugdinstituut op zoek naar ouders die hun ervaringskennis in willen brengen. Ben jij een ouder die…

lees verder

Anders leven en zorgen: Cliënten­raden Friesland in gesprek met Raad voor Volksgezondheid en Samen­leving

Een grote groep cliëntenraadsleden in Friesland ging op 14 november in gesprek met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, naar aanleiding van het rapport ‘Anders leven en zorgen’. Aan de hand van verschillende stellingen volgden verdiepende gesprekken. Een korte terugblik lees je hier.

lees verder

“Samen vanaf nul begin­nen” een nieuwe passende medezeg­genschapsregeling in de praktijk

De Wmcz 2018, die in juli 2020 van kracht werd, betekende voor veel cliëntenraden werk aan de winkel. In de ouderenzorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang, jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg moesten nieuwe…

lees verder

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese