Praktijkvoorbeelden

Podcast: ‘De kracht van samen­wer­ken met gezinnen in de jeugdbescher­ming’

De jeugdbescherming is al geruime tijd onderwerp van gesprek in de media, de politiek en de samenleving. Een belangrijk geluid is dat gezinnen zich onvoldoende gezien en serieus genomen voelen. Omdat waardevolle zorg pas betekenis krijgt als dit wel gebeurt, ondersteunt LOC jeugdhulpaanbieders die aan de slag willen om de samenwerking met kinderen, jongeren en ouders vorm te geven.

lees verder

Floortje Scheepers: Leren omgaan met complexiteit in de ggz

Floortje Scheepers is psychiater en hoogleraar innovatie in de ggz en aan de beweging Radicale vernieuwing langdurige ggz verbonden via haar rol als directeur wetenschap bij Kenniscentrum Phrenos, (partner in de vernieuwingsbeweging). Floortje Scheepers pleit voor een open houding in de veranderingen waar we voor staan in de langdurige ggz. En voor een gelijkwaardige inbreng vanuit alle betrokkenen en hun unieke perspectieven. Waaronder die van ervaringsdeskundigen en naasten, met de ‘patiënt’ zelf voorop. Tijdens de Week van de Radicale vernieuwing hield ze hierover een inspirerende lezing, die kun je hier terugkijken.

lees verder (2)

Cliënten­raden Zeeland en bet­rok­kenen Radicale ver­nieuwing zorg leren van elkaar

Radicale vernieuwing zorg is een netwerk dat werkt aan zorg thuis en in het verpleeghuis waarin mensen het belangrijkst zijn. En niet de regels of protocollen. Het gaat om wat er speelt tussen de mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en de mensen die zorg verlenen. LOC nam in 2016 initiatief tot deze beweging en deze groeide uit tot een netwerk met vele bevlogen deelnemers. Op uitnodiging van het regioteam Zeeland gingen een aantal betrokkenen van de beweging Radicale vernieuwing zorg op 20 oktober in gesprek met cliëntenraden in deze regio.

lees verder

Waar­devol­le zorg & financiën

Geplaatst op 24 november 2022 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad, Begroting en jaarrekening
Voor veel cliëntenraden is het geen dagelijkse kost om zich bezig te houden met de financiën van de zorginstelling. Wel krijgen cliëntenraden in het in het najaar de begroting en in het voorjaar de jaarrekening ter advies voorgelegd. Wat is vanuit waardevolle zorg belangrijk als het gaat om financiën? Waar moet je op letten? Welke vragen kun je stellen als cliëntenraad? In november vonden cliëntenraden verdieping en tips tijdens twee bijeenkomsten rondom dit thema.

lees verder

Gevraagd: Ervaringsken­nis voor verbeteren richtlij­nen jeugdzorg

Geplaatst op 24 november 2022 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg
Voor het bijwerken en verbeteren van verschillende richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming is het Nederlands Jeugdinstituut op zoek naar ouders die hun ervaringskennis in willen brengen. Ben jij een ouder die…

lees verder

Anders leven en zorgen: Cliënten­raden Friesland in gesprek met Raad voor Volksgezondheid en Samen­leving

Een grote groep cliëntenraadsleden in Friesland ging op 14 november in gesprek met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, naar aanleiding van het rapport ‘Anders leven en zorgen’. Aan de hand van verschillende stellingen volgden verdiepende gesprekken. Een korte terugblik lees je hier.

lees verder

“Samen vanaf nul begin­nen” een nieuwe passende medezeg­genschapsregeling in de praktijk

De Wmcz 2018, die in juli 2020 van kracht werd, betekende voor veel cliëntenraden werk aan de winkel. In de ouderenzorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang, jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg moesten nieuwe…

lees verder

“Zo gewoon mogelijk ondersteunen” | Ander licht op ‘tekort’ aan personeel, geld en menswaar­dig­heid

Geplaatst op 17 oktober 2022
Er wordt aangedrongen op het maken van drastische keuzes in de zorg, omdat er niet genoeg geld en personeel zou zijn. In deze serie onderzoeken we of dat wel klopt.…

lees verder (2)

Harry Berben, bevlogen vrij­wil­liger van het Netwerk LOC Limburg

Geplaatst op 17 oktober 2022 - Thema's: Dienstverlening aan cliëntenraden, Regionale netwerken
Met passie en gedrevenheid zet Harry Berben zich inmiddels meer dan 25 jaar in voor cliëntenraden in Limburg en in het bijzonder voor de cliëntenraden in de regio Parkstad en in de gemeente Heerlen. Niet voor niets werd hij benoemd tot Bijzonder Heerlenaar: van harte gefeliciteerd!

lees verder

“Ik voel me nu zekerder in moeilijke gesprek­ken” – Voorzitter zijn van een cliënten­raad in de jeugdzorg

Geplaatst op 12 oktober 2022
Mary-Lou twijfelde of ze mee zou doen aan de tweedaagse training voor voorzitters in de jeugdzorg. Onder het mom ‘baat het niet, dan schaadt het niet’ meldde ze zich aan. Tijdens de training kreeg ze nieuwe inzichten en bruikbare handvatten. “Ik voel me nu zekerder in moeilijke gesprekken”. In dit bericht blikken deelnemers terug op de training. Op vriendelijke en uitdagende manier reflecteerden ze op de rol van voorzitter en hadden uitgebreid aandacht voor verbindend communiceren .

lees verder

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese