Pub­licatie: ‘Wet zorg en dwang kan helpen bij realiseren droom verpleeg­huiszorg’

Geplaatst op 13 november 2019

In oktober trokken 80 mensen betrokken bij Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg (een initiatief van LOC) naar Amersfoort. Saskia van Opijnen (bestuurder van zorgorganisatie Noorderbreedte) nam het initiatief voor een bijeenkomst over de nieuwe Wet zorg en dwang. Op basis van de vraag: hoe kunnen we deze wet zo invoeren in de verpleeghuiszorg dat die een stimulans kan zijn om onze gezamenlijke droom waar te maken? 

Eigenlijk was de conclusie van de dag: als je goed nagaat wat voor een bewoner van betekenis is en daar ook naar handelt, dan helpt de Wet zorg en dwang (Wzd) om tot persoonsgerichte zorg te komen. Je hoeft dan bij veel minder bewoners van verpleeghuizen het Wzd-stappenplan bij onvrijwillige zorg te gebruiken, dan bij wie nu registraties voor de Wet bopz nodig zijn.

Er zijn ook al allerlei voorbeelden van manieren waarop je hier aan kunt werken. Download hier de beknopte publicatie met tips, do’s en dont’s uit de bijeenkomst. Je vindt er ook blogs van deelnemers met praktijkvoorbeelden, foto’s en filmpjes. Die bijvoorbeeld laten zien dat werken aan vrijheid, veiligheid en levensgeluk van mensen kan zitten in dingen waar je misschien niet zo snel aan denkt. Slapen met kleren aan, eten met je handen, handwerken en meer.

Wet als kans

Afbeelding publicatie

Uit de bijeenkomst kwam naar voren dat het uitmaakt hoe je de nieuwe wet interpreteert. Er werden grofweg twee manieren van kijken naar en omgaan met de nieuwe wet geschetst:

  • ‘Regels’: Focus je vooral op de (nieuwe) regels en het naleven daarvan, dan zie je vooral regels en wat je moet doen. En kun je kansen over het hoofd zien. Kansen om in te spelen op de nadruk die met de nieuwe wet gelegd wordt op dat vrijheid en veiligheid van mensen voorop moeten staan. Alleen als het écht niet anders kan, is beperking van die vrijheid incidenteel mogelijk – onder strenge voorwaarden.

  • ‘Relaties’: Richt je je primair op hoe je kunt investeren in relaties met bewoners, naasten en medewerkers, zodat bewoners maximale vrijheid kunnen beleven? En waar zij dat zelf wensen ook de nodige veiligheid? En kijk je vanuit die optiek naar de regelgeving? Dan kun je de nieuwe wet zien als extra mogelijkheid vanuit de organisatie, voor focus op voor je visie. Om steeds optimale vrijheidsbeleving mogelijk te maken voor iedere individuele cliënt. ‘Met creativiteit hoeft je dan bij veel minder bewoners van verpleeghuizen het stappenplan bij onvrijwillige zorg uit de Wzd te gebruiken, dan bij wie nu registraties voor de Wet bopz nodig zijn.’ Aldus een deelnemer.

Geluk bewoner belangrijkst

Wordt de bewoner hier gelukkig van? Dit is de belangrijkste toetssteen, vertelden verschillende deelnemers. De verpleeghuiszorg kan menselijker zijn: dat is de droom van enkele tientallen organisaties in het land in de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. Vanuit het besef dat ieder mens altijd van waarde is voor zichzelf en zijn omgeving, is aandacht voor relaties belangrijk in de vernieuwingsbeweging. Alleen via relaties en het gesprek hierover met elkaar, kun je goed te weten komen wat geluk en vrijheid betekenen voor ieder uniek mens. Of kun je weten hoe veiligheid belangrijk kan zijn en hoe je daar praktisch op in kunt spelen.

Lef en leiderschap nodig

Zoals een deelnemer aan de bijeenkomst het verwoordde, vanuit een focus op ‘relaties’ en ‘levensgeluk’ van bewoners omgaan met de nieuwe wet ‘vraagt lef en leiderschap, van alle betrokkenen. Want het leven is nu eenmaal niet zonder risico’s en we willen toch kwaliteit van leven.’

Publicatie

  • Download hier de beknopte publicatie waarin tips, do’s en dont’s uit de bijeenkomst gebundeld zijn. Je vindt er ook blogs van deelnemers met praktijkvoorbeelden, foto’s en filmpjes.

Presentaties en meer

  • Kijk hier de presentatie van de inleiding van de dag terug
  • Bekijk de presentatie van VWS over de nieuwe wet
  • Download hier het kwaliteitskader cliëntvertrouwenspersoon
Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese