Zorgvastgoed en de rol van de cliënten­raad

Geplaatst op 10 oktober 2022

Een cliëntenraad was het niet eens dat hij niet was betrokken bij de verkoop, nieuwbouw en renovatie van gebouwen van de zorginstelling. De uitspraak die de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden in juli 2022 in deze zaak deed, maakt duidelijk hoe belangrijk het is dat cliëntenraad en zorgorganisatie concrete afspraken hierover maken in de medezeggenschapsregeling.

Concrete afspraken nodig

Wat was er aan de hand? Bij een grote zorginstelling met veel locaties is besloten om een deel van het terrein en het hoofdgebouw te verkopen. Op het gedeelte van het terrein dat wél in eigendom blijft van de zorginstelling worden de gebouwen, bestemd voor de zorg, verbouwd of vindt er nieuwbouw plaats. De lokale cliëntenraad is het niet eens met de wijze waarop hij wordt betrokken bij de plannen voor de verkoop, nieuwbouw en verbouw van het terrein en schakelt de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) in. Die stelt de lokale cliëntenraad niet in het gelijk, maar geeft de zorginstelling en de lokale cliëntenraad wél een aanbeveling mee om zo concreet mogelijke afspraken te maken over de toekomst van de samenwerking. De uitspraak van de LCvV verduidelijkt op twee punten de rol van de cliëntenraad, namelijk: bij de verkoop van zorgvastgoed én bij ingrijpende verbouwing of nieuwbouw van een instelling.

Rol cliëntenraad bij verkoop zorgvastgoed

Het besluit om een gedeelte van het terrein van het hoofdgebouw te verkopen wordt als een gegeven beschouwd, zo is te lezen in de uitspraak. De verkoop van het terrein is nodig om de renovatie van andere gebouwen van de zorginstelling op het terrein te bekostigen. Wel is het zo dat de lokale cliëntenraad aangeeft dat hij maximale medezeggenschap wil uitoefenen ten aanzien van de gevolgen van de verkoop. In de uitspraak merkt de LCvV op dat sinds de inwerkingtreding van de Wmcz 2018 het besluit tot verkoop van vastgoed buiten het bereik van het adviesrecht valt. Dit is een wijziging ten opzichte van de oude Wmcz uit 1996, waarin bepaald was dat onder het adviesrecht de ‘overdracht van zeggenschap’ viel, waardoor ook de verkoop van vastgoed onder deze bepaling viel. De Wmcz 2018 beperkt dit adviesrecht tot de ‘overdracht van de zeggenschap over de zorg’.

Rol cliëntenraad bij ingrijpende verbouwing of nieuwbouw

Naast de verkoop van een gedeelte van het terrein wordt er ook een gedeelte verbouwd en vindt er nieuwbouw plaats. In de medezeggenschapsregeling behoort te staan hoe de cliëntenraad betrokken wordt bij de voorbereiding van een besluit als het gaat om een ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing van een instelling die erop is ingericht cliënten langdurig te laten verblijven. In dit geschil hadden instelling én cliëntenraad het nagelaten om deze bepaling verder uit te werken in concrete afspraken in de medezeggenschapsregeling. Dat leidde ertoe dat niet helder was hoe de cliëntenraad bij de verbouwing en
nieuwbouw betrokken zou worden. De LCvV zegt kort samengevat dat het opstellen van afspraken hierover in gezamenlijkheid moet gebeuren tussen instelling en cliëntenraad én dat het van belang is om de afspraken zo concreet mogelijk te maken.

Wat kun je meenemen?

Naar aanleiding van deze uitspraak is het vooral van belang om te kijken wat er nou is geregeld in de eigen medezeggenschapsregeling. Bij nieuwbouw of renovatie moet voor de cliëntenraad en de instelling helder zijn wanneer de cliëntenraad betrokken moet worden en welke rechten de cliëntenraad heeft. Het is van belang om hierover als cliëntenraad en zorginstelling in gesprek te gaan en concrete afspraken te maken.

Inmiddels is het voor veel cliëntenraden twee jaar geleden dat de medezeggenschapsregeling is vastgesteld. Daarmee is volgens de model medezeggenschapsregeling de tijd aangebroken om de regeling en de gemaakte afspraken te evalueren. Binnenkort publiceren we een stappenplan voor evaluatie van de medezeggenschapsregeling.

LOC Bouwpool

Lees in deze interviews hoe de LOC Bouwpool cliëntenraden ondersteunt:

Wil je als cliëntenraad gebruik maken van de expertise van de LOC-bouwpool, neem dan contact op met vraagbaak@loc.nl of bel 030 284320 voor meer informatie.

Op 22 november verzorgt de Bouwpool een online cursus over de plek van de cliëntenraad bij nieuwbouw en renovatie

Meer weten?

  • Lees de uitspraak van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden: Medezeggenschap bij de verkoop en herinrichting van zorgvastgoed
  • In de handreiking  Bouwstenen voor cliëntenraden leggen we uit waarom het belangrijk is om als cliëntenraad al in vroeg stadium betrokken te zijn bij plannen voor nieuw- en verouwb. We beschrijven in welke fases en onderdelen van het bouwproces de cliëntenraad een belangrijke rol te vervullen heeft. Ook geven we concrete handvatten bij het invullen van deze rol.
Download artikel als PDF

Praat mee! (2)

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

M. Heerdink 1 jaar geleden

Het stappenplan evaluatie medezeggenschapsregeling komt er aan, schrijft het LOC. Is deze al klaar? Wij evalueren nl. 18 oktober met de RvB. Ik zou het daarom, indien mogelijk, graag ontvangen. Groet. M. Heerdink

Reageer op dit bericht
willeke krijgsheld 1 jaar geleden

Goedemorgen, we sturen het document (nog in concept) alvast aan je toe!

Reageer op dit bericht

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese