Nieuw model: Huis­houdelijk reglement bij Wmcz 2018

Geplaatst op 10 juni 2020

Zodra de afspraken over medezeggenschap opnieuw worden vastgelegd in de medezeggenschapsregeling, is het ook tijd voor een update van het huishoudelijk reglement van iedere cliëntenraad. LOC maakte daarvan een model voor cliëntenraden en een voor centrale cliëntenraden.

Huishoudelijk reglement

In een huishoudelijk reglement leggen cliëntenraden hun werkwijze vast. LOC maakte een model huishoudelijk reglement voor cliëntenraden en een model voor centrale cliëntenraden.
Deze modellen zijn, net als de model medezeggenschapsregeling en bijbehorende handreikingen, te vinden op www.clientenraad.nl/modellen.

Wmcz 2018

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) regelt de rechten van cliëntenraden. In deze wet staat dat iedere cliëntenraad zijn werkwijze moet vastleggen in een huishoudelijk reglement. Op 1 juli 2020 zal de nieuwe Wmcz 2018 in werking treden. Op de themapagina over de Wmcz op clientenraad.nl kun je verdere informatie vinden over de vernieuwde wet. Met daarbij uitleg wat de cliëntenraad met de wet kan.

Meer weten?

  • Klik hier om de modellen voor het huishoudelijk regelement, en de modellen voor de medezeggenschapsregeling te bekijken en te downloaden.
  • Heb je een vraag, neem dan contact op met de vraagbaak: mail naar vraagbaak@loc.nl of bel 030 284 3200.
Download artikel als PDF

Praat mee! (8)

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2 jaar geleden

Beste Katja,
Wanneer de verwantenraad als cliëntenraad in de zin van de Wmcz 2018 functioneert, kun je het model huishoudelijk reglement cliëntenraad gebruiken en de naam van de raad aanpassen.
Wanneer je in een raad verwanten / familie van één cliënt hebt zitten, bestaat de kans dat de raad meer in het belang van één cliënt werkt in plaats van de belangen van alle cliënten te behartigen.

Reageer op dit bericht
Cees Barské 2 jaar geleden

Naar mijn mening  moet de samenstelling van leden van een clientenraad resp. bewoners of verwantenraad een weerspiegeling zijn en in verhouding staan van het aantal clienten/bewoners/mantelzorgers.  
Ik adviseer je het begrip ‘verwanten’ op te nemen in zowel het medezeggenschapsreglement al in het huishoudelijk reglement in hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.
Bijvoorbeeld bij vertegenwoordiger: een (wettelijk) vertegenwoordiger, mantelzorger, familielid of verwant van een client. 
 

Reageer op dit bericht
Katja Wijburg 2 jaar geleden

Dank voor uw informatie over het huishoudelijk reglement!
mijn tweede vraag was: mag er van een cliënt maar 1 verwant in de Verwantenraad zitten?
wat is daarover uw mening?

Reageer op dit bericht
K.Wijburg 2 jaar geleden

Ik lees altijd over cliëntenraden en nooit over verwantenraden.
Nu zoek ik naar een model huishoudelijk reglement voor mijn verwantenraad, dat is er niet. Wat kan ik dan gebruiken  als model?
Wat vindt U van de regel dat per client maar 1 verwant in de verwantenraad mag zitten?

Reageer op dit bericht
Thom van Woerkom 2 jaar geleden

Goedemorgen, we gebruiken altijd de term ‘cliëntenraad’ omdat het een wettelijke term is vanuit de Wmcz 2018. In de praktijk zien we meerdere termen voorbij komen, zoals familieraad, verwantenraad, jongerenraad, participatieraad, locatieraad, districtsraad, enzovoort. Voor het gemak gebruiken we daarom altijd cliëntenraad. Het model-huishoudelijk reglement is ook toepasbaar voor een verwantenraad. Je andere vraag gaat over het aantal verwanten per raad. Een eis aan cliëntenraden is dat zij representatief is voor het geheel aan mensen wat zorg krijgt van de organisatie en vanuit die representatie de belangen goed kan behartigen. Het stellen van een maximum aan het aantal verwanten in één raad kan logisch zijn vanuit de redering dat je daarmee de representativiteit borgt. Overigens stellen wij niet zo’n maximum in onze model-regeling.

Reageer op dit bericht
Liesbeth Honig 3 jaar geleden

Beste José,  Wanneer iemand voldoet aan de eisen die gesteld worden aan het lidmaatschap kan iemand in verschillende cliëntenraden zitten. 

Reageer op dit bericht
Cees Barské 3 jaar geleden

Dag Jose de Heer,
Het komt vaak voor dat een CR-lid zowel in de lokale als in de centrale cliëntenraad zitting heeft.  Ik zie alsdan geen conflict of intrest
Het kan evenzo zijn dat er twee verschillende cliëntenraden zijn. Bijvoorbeeld: verpleeghuis zorg en thuiszorg. Ook  dan is er m.i. geen belangenverstrengeling. 
 

Reageer op dit bericht
Jose de Heer 3 jaar geleden

Wij zijn bezig met het opstellen van het huishoudelijk reglement. 
Is het juridisch correct als een persoon in 2 cliëntenraden binnen een instelling zitting heeft?
 

Reageer op dit bericht

Bijeenkomsten

Meer

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese