Archief bijeenkomsten

Dialoog­bijeen­komst klacht- en tuchtprocedures in de jeugdbescher­mingsketen

23 juli 2021

In een praktijkonderzoek van het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) hebben onderzoekers de ervaringen van jongeren, volwassen cliënten en professionals met klachtbehandeling centraal gesteld. LOC ziet hier een waardevolle mogelijkheid om in gesprek te gaan met cliëntenraden uit de jeugdbeschermingsketen. Om te praten over wat jullie ervaringen met klachtenprocedures zijn en wat je als cliëntenraad kan doen om klachtenprocedures te verbeteren.

lees verder

Online cursus ‘Het analyseren van problemen en vraagstuk­ken’ (blok 3)

22 juli 2021

Hoe kan je een (ongevraagd) advies nog beter onderbouwen? Door als cliëntenraad goed te onderzoeken wat de context van het vraagstuk of probleem is bijvoorbeeld. Of door onderliggende zorgen of wensen binnen de cliëntenraad te achterhalen. In deze 3-delige, online cursus gaan we hier op in.

lees verder

Online cursus Welkom in de cliënten­raad

21 juli 2021

In deze (digitale) training vertellen we beknopt over ‘het waarom, het wat en hoe’ van de medezeggenschap en de wettelijke basis. Er komen diverse aspecten aan bod van de praktijk van de cliëntenraad en is voldoende ruimte om je eigen vragen te stellen.

lees verder

Online cursus ‘Het analyseren van problemen en vraagstuk­ken’ (blok 2)

15 juli 2021

Hoe kan je een (ongevraagd) advies nog beter onderbouwen? Door als cliëntenraad goed te onderzoeken wat de context van het vraagstuk of probleem is bijvoorbeeld. Of door onderliggende zorgen of wensen binnen de cliëntenraad te achterhalen. In deze 3-delige, online cursus gaan we hier op in.

lees verder

Online cursus ‘Het analyseren van problemen en vraagstuk­ken’ (blok 1)

8 juli 2021

Hoe kan je een (ongevraagd) advies nog beter onderbouwen? Door als cliëntenraad goed te onderzoeken wat de context van het vraagstuk of probleem is bijvoorbeeld. Of door onderliggende zorgen of wensen binnen de cliëntenraad te achterhalen. In deze 3-delige, online cursus gaan we hier op in.

lees verder

Online cursus Werven nieuwe leden

6 juli 2021

Het werven en behouden van leden voor de cliëntenraad is een belangrijke taak voor cliëntenraad én zorgorganisatie. Daarom vraagt dit continu aandacht in het dagelijkse werk. Als je goed voor ogen hebt wat het raadswerk waardevol maakt en als voor iedereen duidelijk is wie lid kan worden, kan de werving beginnen. In deze cursus wordt ingegaan op het maken van een wervingsplan en inwerkprogramma. Deelnemers krijgen tijdens deze cursus volop ruimte voor uitwisseling.

lees verder

Online Cursus medezeg­genschap VVT (VOL)

5 juli 2021

Tijdens deze online basiscursus staan we stil bij het waarom van medezeggenschap, geven we informatie over de wettelijke basis van medezeggenschap en hoe je daar als cliëntenraad en/of organisatie betekenis aan geeft.

lees verder

Bijeen­komst Zorgkan­toor VGZ & cliënten­raden Nij­megen/​​Rivieren­land

30 juni 2021

Geplaatst op 29 april 2021
Eén van de taken van de cliëntenraad is meedenken, adviseren en instemming verlenen/geven op het gebied van kwaliteitsbeleid. Onder kwaliteit vallen veel onderwerpen, zoals hygiëne en infectiepreventie, vrijheid en veiligheid, procedure zorgplan, etc. De instelling beschrijft deze onderwerpen in het kwaliteitsplan, hierop heeft de cliëntenraad instemmingsrecht. Het kwaliteitsplan wordt daarom besproken met de cliëntenraad en het zorgkantoor. Hoe gaat zo’n gesprek en welke rol heeft de cliëntenraad?

lees verder

Thematische spar­ses­sie: Herpakken van je rol (na corona)

24 juni 2021

Geplaatst op 9 april 2021
Steeds vaker zien we dat raden veel baat hebben bij het (digitaal) sparren en uitwisselen met andere raden en adviseurs op verschillende thema’s. Leren van anderen, andere denkwijzen en ervaringen…

lees verder

Online cursus Welkom in de cliënten­raad

24 juni 2021

In deze (digitale) training vertellen we beknopt over ‘het waarom, het wat en hoe’ van de medezeggenschap en de wettelijke basis. Er komen diverse aspecten aan bod van de praktijk van de cliëntenraad en is voldoende ruimte om je eigen vragen te stellen.

lees verder

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.