Archief bijeenkomsten

Leer­gang Ef­fec­tieve medezeg­genschap cliënten (tweede cursusdag)

3 februari 2023

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) is sinds 1 juli 2020 van kracht en dat betekent veel voor de rechten en plichten van cliëntenraden en zorgorganisaties. Tijdens de Leergang…

lees verder

Online cursus Welkom in de cliënten­raad

2 februari 2023

In deze (digitale) training vertellen we beknopt over ‘het waarom, het wat en hoe’ van de medezeggenschap en de wettelijke basis. Er komen diverse aspecten aan bod van de praktijk van de cliëntenraad en is voldoende ruimte om je eigen vragen te stellen.

lees verder

Online Basis­cur­sus Medezeg­genschap

31 januari 2023

Tijdens deze online basiscursus staan we stil bij het waarom van medezeggenschap, geven we informatie over de wettelijke basis van medezeggenschap en hoe je daar als cliëntenraad en/of organisatie betekenis aan geeft.

lees verder

Online bijeen­komst Kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’ (VOL)

24 januari 2023

Vanuit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) komt er in maart 2023 een nieuw kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’. LOC is nauw betrokken bij de totstandkoming daarvan en trekt daarin vanaf het begin graag samen op met cliëntenraden en deelnemers Radicale Vernieuwing zorg. Wil je meer weten en/of betrokken zijn bij de totstandkoming van het nieuwe kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’? Doe graag mee met deze bijeenkomst!

lees verder

Leer­gang Ef­fec­tieve medezeg­genschap cliënten (eerste cursusdag) (VOL)

20 januari 2023

Let op: de leergang is volgeboekt, je kunt je niet meer aanmelden. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) is sinds 1 juli 2020 van kracht en dat betekent veel…

lees verder

Online sparsessie

17 januari 2023

Geplaatst op 2 december 2022
Samen ‘sparren’ Steeds vaker zien we dat raden veel baat hebben bij het (digitaal) sparren en uitwisselen met andere raden en adviseurs op verschillende thema’s. Leren van anderen; andere denkwijzen…

lees verder

Online net­werkbijeen­komst eerstelijns- en ambulante zor­ginstel­lin­gen

17 januari 2023

Versterken en borgen cliëntenmedezeggenschap eerstelijns- en ambulante zorginstellingen Hoe versterken en borgen we cliëntenmedezeggenschap in eerstelijns- en ambulante zorginstellingen? Tijdens deze online netwerkbijeenkomst bieden we de mogelijkheid aan cliëntenraadsleden, medewerkers,…

lees verder

Online cursus Werven nieuwe leden

16 januari 2023

Het werven en behouden van leden voor de cliëntenraad is een belangrijke taak voor cliëntenraad én zorgorganisatie. Daarom vraagt dit continu aandacht in het dagelijkse werk. Als je goed voor ogen hebt wat het raadswerk waardevol maakt en als voor iedereen duidelijk is wie lid kan worden, kan de werving beginnen. In deze cursus wordt ingegaan op het maken van een wervingsplan en inwerkprogramma. Deelnemers krijgen tijdens deze cursus volop ruimte voor uitwisseling.

lees verder

Online bijeen­komst Kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’ (VOL)

10 januari 2023

Vanuit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) komt er in maart 2023 een nieuw kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’. LOC is nauw betrokken bij de totstandkoming daarvan en trekt daarin vanaf het begin graag samen op met cliëntenraden en deelnemers Radicale Vernieuwing zorg. Wil je meer weten en/of betrokken zijn bij de totstandkoming van het nieuwe kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’? Doe graag mee met deze bijeenkomst!

lees verder

Online cursus Welkom in de cliënten­raad (VOL)

6 januari 2023

In deze (digitale) training vertellen we beknopt over ‘het waarom, het wat en hoe’ van de medezeggenschap en de wettelijke basis. Er komen diverse aspecten aan bod van de praktijk van de cliëntenraad en is voldoende ruimte om je eigen vragen te stellen.

lees verder

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese