Archief bijeenkomsten

Het werk van de raad | Week van de Medezeg­genschap

9 oktober 2020

De laatste dag van de Week van de Medezeggenschap duiken we dieper in de dagelijkse praktijk van de medezeggenschap.

lees verder

In contact staan | Week van de Medezeg­genschap

8 oktober 2020

De cliëntenraad behartigt de belangen van mensen die zorg nodig hebben. Daarvoor heeft de raad allerlei contacten. Niet alleen met de eigen achterban, maar ook met externen zoals zorgkantoren, zorgverzekeraars of gemeenten. In contact staan is de motor van de medezeggenschap. In de praktijk blijkt het voor veel cliëntenraden een opgave. Hoe doe je dit dan? Er is niet één goede manier: in contact staan vraagt om maatwerk. Deze dag gaan we uitgebreid met dit belangrijke thema aan de slag.

lees verder

Zoeken naar passende medezeg­genschap | Week van de Medezeg­genschap

7 oktober 2020

Medezeggenschap is van grote meerwaarde voor cliënten en zorgorganisaties. Mits op een goede manier georganiseerd. Dat is niet altijd eenvoudig. Tijdens de derde dag van de Week van de Medezeggenschap staat het thema ‘Zoeken naar passende medezeggenschap’ centraal. Iedere zorgorganisatie is anders; de medezeggenschap kan dan ook per organisatie verschillen. Hoe vind je als raad samen met de directie de medezeggenschap die past en bijdraagt aan waardevolle zorg?

lees verder

Zorg thuis (wijkvpk en ambulante ggz) | Week van de Medezeg­genschap

7 oktober 2020

Medezeggenschap bij zorg thuis heeft een eigen dynamiek en andere uitdagingen. Hoe sta je in contact en organiseer je passende invloed? Hoe ga je om met verplichte zorg in deze setting? En wat vind je hier van als medezeggenschap? Deze avond een speciaal programma voor cliëntenraden en andere betrokkenen die zich inzetten voor mensen die thuis zorg en ondersteuning ontvangen.

lees verder

Samen­wer­king binnen de organisatie | Week van de Medezeg­genschap

6 oktober 2020

Medezeggenschap doe je samen. Daarom staat deze dag in het teken van ‘Samenwerking binnen de organisatie’. Belangrijk is dat de cliëntenraad bewust is van zijn eigen positie binnen het speelveld van de zorgorganisatie. Zicht op die positie helpt om het cliëntenraadswerk goed te kunnen doen. Het draagt bij aan belangenbehartiging en vertegenwoordiging van mensen die zorg nodig hebben (en hun naasten).

lees verder

Leergang ondersteuners

5 oktober 2020

Geplaatst op 10 maart 2020 - Thema's: Ondersteuners cliëntenraden
Speciaal voor ondersteuners van cliëntenraden biedt LOC een leergang aan. De leergang richt zich op verdieping van je functioneren als ondersteuner in de dagelijkse praktijk.  De ontwikkeling van de beroepshouding…

lees verder

Invoering Wmcz 2018 | Week van de Medezeg­genschap

5 oktober 2020

Geplaatst op 14 september 2020 - Thema's: Wet medezeggenschap (Wmcz), Dienstverlening aan cliëntenraden
Zorgorganisaties en cliëntenraden zijn volop bezig om hun afspraken en werkwijzen rondom medezeggenschap opnieuw tegen het licht te houden. Niet gek dus dat we de Week van de Medezeggenschap aftrappen met de ‘Invoering Wmcz 2018’.

lees verder

Jeugdzorg en de Wmcz 2018 | Week van de Medezeg­genschap

5 oktober 2020

Geplaatst op 14 september 2020 - Thema's: Wet medezeggenschap (Wmcz), Dienstverlening aan cliëntenraden
Ook de medezeggenschap in de jeugdzorg wordt sinds 1 juli via de Wmcz 2018 geregeld. Deze avond komen alle veranderingen voor de jeugdzorg aan bod. En gaan we uitgebreid in op de vraag hoe je de stem van kinderen, jongeren en (pleeg)ouders nog krachtiger kunt laten klinken in de samenwerking met professionals en aan tafel met management en bestuurders.

lees verder

Online bijeen­komst | Het goede gesprek over vrijheid en veiligheid (VOL)

1 oktober 2020

Mensen zijn zoekende om passend uitvoering te geven aan de Wet zorg en dwang. De maatschappelijke discussie gaat vaak over de administratieve lasten die gepaard gaan met deze nieuwe wet. Maar de nieuwe wet biedt ook volop mogelijkheden om afwegingen te maken tussen vrijheid en veiligheid bij mensen die zorg nodig hebben. Het gesprek voeren over die overwegingen is hard nodig. Daarom willen we in een training verkennen met deelnemers hoe zij hun rol in dit gesprek (kunnen) invullen.

lees verder

Net­werkbijeen­komst cliënten­raden jeugdzorg

29 september 2020

Geplaatst op 11 september 2020
20 februari dit jaar: bij LOC Waardevolle zorg vind de tweede netwerkbijeenkomst plaats met cliëntenraden uit de jeugdhulp en jeugdbescherming. Zij spreken over het vormen van een netwerk. De behoefte om uit te wisselen blijft, dus organiseren we op 29 september een volgende bijeenkomst. Thema: samenwerken in tijden van (corona)crisis. Cliëntenraden kunnen kosteloos meedoen.

lees verder

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.