Archief bijeenkomsten

Regiobijeen­komst Zuid-Hol­land

25 juni 2019

Cliëntenraden bestaan uit vrijwilligers met hart voor de zorg en de instelling waarbij zij zijn betrokken. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden van de raad kan het handig zijn om…

lees verder

Basis­cur­sus medezeg­genschap voor cliënten­raden in alle sectoren

22 juni 2019

In het voorjaar van 2019 organiseert LOC weer de interessante basiscursus ‘Theorie en praktijk van cliëntenmedezeggenschap’. Deze informatieve en praktische (basis-)cursussen zijn bedoeld voor cliëntenraadsleden en ondersteuners. Datum, locatie en…

lees verder

Workshop Radicale ver­nieuwing verpleeg­huis­zorg voor cliënten­raden

22 juni 2019

Geplaatst op 15 mei 2019 - Thema's: Kwaliteit van de verpleeghuiszorg
Telkens opnieuw het gesprek met elkaar aangaan over wat er voor mensen toe doet, dat is de essentie van de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg (Rvv), van regels naar relaties. In…

lees verder

Workshop Wet zorg en dwang (Wzd)

22 juni 2019

Geplaatst op 15 mei 2019 - Thema's: Wet medezeggenschap (Wmcz)
De Wet zorg en dwang (Wzd) vervangt de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) per 1 januari 2020. Het uitgangspunt van de nieuwe wet is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat…

lees verder

Workshop Wet verplichte GGZ (Wvggz)

21 juni 2019

De Wvggz treedt op 1 januari 2020 in werking. Tot die datum blijft de Wet Bopz van kracht. De Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg regelt de rechten van mensen die te…

lees verder

Workshop Ambulan­tisering en de rol van cliënten­raden (GGZ)

21 juni 2019

Hoe kunnen cliëntenraden de situatie van thuiswonenden met zorg verbeteren? Wat zijn de (wettelijke) mogelijkheden van cliëntenraden om invloed op beleid uit te oefenen op instellings-­ of organisatieniveau zodat mensen…

lees verder

Basis­cur­sus medezeg­genschap voor cliënten­raadsleden GGZ

21 juni 2019

Eerste dagdeel: Onmisbare basiskennis over Wmcz De cursussen beginnen met een dagdeel van 10.30 – 13.00 uur of van 14.30 tot 17.00 uur over de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)…

lees verder

Voor­jaarsbijeen­komst Regio Zeeland

29 mei 2019

Cliëntenraad thuiszorg : een spel apart, maar leuk om te spelen ? Cliëntenraden kennen we door geheel Nederland. Ze zijn er voor allerlei sectoren en in verschillende vormen. Eén ervan…

lees verder

Bijeenkomsten

Meer

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.