Archief bijeenkomsten

Voor­zit­terscur­sus VVT (VOL)

16 september 2022

Geplaatst op 18 februari 2022 - Thema's: Voorzitters cliëntenraden
Let op: deze cursus is nu volgeboekt. Er wordt een wachtlijst gemaakt. LOC organiseert in het najaar 2022 opnieuw een cursus voor (vice-)voorzitters van lokale en centrale cliëntenraden in de…

lees verder

Online cursus Contact met de achterban (VOL)

15 september 2022

Geplaatst op 22 juni 2022
Voor een cliëntenraad is het belangrijk om te weten wat cliënten willen. Met behulp van de bewaarkaart ‘InContactStaan’ gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over het waarom, wat en hoe voor contact met de achterban. Tijdens de workshops gaat LOC met u in gesprek over hoe je optimaal in contact kan staan met je achterban en samenwerkingspartners. Aan de hand van 6 stappen bespreken we wat er nodig is om een goed contact met de achterban te realiseren. Deze training heeft tot doel om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

lees verder

Regionale bijeen­komst cliënten­raden Noord-Brabant

15 september 2022

15 september is er een netwerkbijeenkomst voor cliëntenraden in de regio Noord-Brabant. Deze bijeenkomst staat in het teken van het uitwisselen van ervaringen rondom nieuw- en verbouw.

lees verder

Voor­zit­terscur­sus GGZ (VOL)

14 september 2022

Geplaatst op 18 februari 2022 - Thema's: Voorzitters cliëntenraden
Let op: deze cursus is volgeboekt. Er wordt een wachtlijst gemaakt. LOC organiseert in het najaar 2022 opnieuw een cursus voor (vice-)voorzitters van lokale en centrale cliëntenraden in de sector…

lees verder

Online sparsessie

14 september 2022

Geplaatst op 6 juli 2022
Samen ‘sparren’ Steeds vaker zien we dat raden veel baat hebben bij het (digitaal) sparren en uitwisselen met andere raden en adviseurs op verschillende thema’s. Leren van anderen; andere denkwijzen…

lees verder

Net­werkbijeen­komst cliënten­raden jeugdzorg

13 september 2022

Het is fijn om met cliëntenraden bij elkaar te komen om ervaringen uit te wisselen. Vier keer per jaar organiseert LOC bijeenkomsten voor cliëntenraden in de jeugdzorg. Deze keer gaan…

lees verder (1)

Leer­gang Ef­fec­tieve medezeg­genschap cliënten (eerste dag) (VOL)

9 september 2022

Let op: deze leergang is volgeboekt. Er wordt een wachtlijst gestart. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) is sinds 1 juli 2020 van kracht en dat betekent veel voor…

lees verder (1)

Leergang ondersteuners (VOL)

7 september 2022

Geplaatst op 25 januari 2022 - Thema's: Ondersteuners cliëntenraden
Speciaal voor ondersteuners van cliëntenraden biedt LOC een leergang aan. De leergang richt zich op verdieping van je functioneren als ondersteuner in de dagelijkse praktijk. De eerstvolgende leergang vindt plaats op 17 februari, 10 maart, 14 april en 19 mei 2021 in Utrecht.

lees verder

Zorgpres­tatiemodel en privacy – Online bijeen­komst cliënten­raden ggz (VOL)

6 september 2022

Op dinsdag 6 september organiseert LOC een digitale bijeenkomst voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg over het zorgprestatiemodel en zorgen die bestaan over de privacy voor cliënten. We geven een toelichting op de situatie rondom de doorlevering van gegevens aan de NZa en op de acties van LOC om deze schending van privacy te stoppen. Er is gelegenheid om tips en ervaringen uit te wisselen en te bespreken wat cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg kunnen doen.

lees verder (2)

Online cursus Welkom in de cliënten­raad (VOL)

2 september 2022

In deze (digitale) training vertellen we beknopt over ‘het waarom, het wat en hoe’ van de medezeggenschap en de wettelijke basis. Er komen diverse aspecten aan bod van de praktijk van de cliëntenraad en is voldoende ruimte om je eigen vragen te stellen.

lees verder

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.