Archief bijeenkomsten

Online workshop | Onderlinge com­municatie – denkwijze & patronen (VOL)

6 augustus 2020

In deze (digitale) training vertellen we beknopt over ‘het waarom, het wat en hoe’ van de medezeggenschap en de wettelijke basis. Er komen diverse aspecten aan bod van de praktijk van de cliëntenraad en is voldoende ruimte om je eigen vragen te stellen.

lees verder

Online Basis­cur­sus medezeg­genschap (VOL)

5 augustus 2020

Let op! Deze online ‘Basiscursus medezeggenschap’ is volgeboekt. Aanmelden is niet meer mogelijk. Online Basiscursus medezeggenschap Tijdens deze online basiscursus staan we stil bij het waarom van medezeggenschap, geven we informatie over de…

lees verder

Online ver­diepingscur­sus | Medezeg­genschapsregeling Wmcz 2018 (VOL)

5 augustus 2020

Bij het maken van nieuwe afspraken over medezeggenschap, kan het zijn dat de cliëntenraad zogenaamde bovenwettelijke afspraken wil maken of behouden. In deze cursus bespreken we de meerwaarde van deze bovenwettelijke afpsraken en hoe je deze maakt en vastlegt.

lees verder

Online ver­diepingscur­sus | Boven­wet­telij­ke afspraken (VOL)

21 juli 2020

Bij het maken van nieuwe afspraken over medezeggenschap, kan het zijn dat de cliëntenraad zogenaamde bovenwettelijke afspraken wil maken of behouden. In deze cursus bespreken we de meerwaarde van deze bovenwettelijke afpsraken en hoe je deze maakt en vastlegt.

lees verder

Online cursus | Welkom in de cliënten­raad (VOL)

21 juli 2020

In deze (digitale) training vertellen we beknopt over ‘het waarom, het wat en hoe’ van de medezeggenschap en de wettelijke basis. Er komen diverse aspecten aan bod van de praktijk van de cliëntenraad en is voldoende ruimte om je eigen vragen te stellen.

lees verder

Online Basis­cur­sus Wmcz 2018 | Jeugdzorg (VOL)

9 juli 2020

Vanaf 1 juli 2018 is de WMCZ 2018 van kracht. Ook voor de jeugdzorg. Kortom, een goed moment om stil te staan bij de manier waarop de medezeggenschap van kinderen, jongeren en (pleeg)ouders/ opvoeders bij een jeugdzorgaanbieder georganiseerd is. Tijdens deze online cursus staan we stil bij het waarom van medezeggenschap, geven we informatie over de nieuwe wet, de veranderingen die dat met zich meebrengt en hoe je daar als cliëntenraad en/of organisatie betekenis aan geeft.

lees verder

Waar­devol­le zorg en finan­ciën. Invloed op het huis­houd­boek­je van de zor­ginstel­ling (Online cursus)

8 juli 2020

Online cursus Waardevolle zorg en financiën. Invloed op het huishoudboekje van de zorginstelling De financiën van een zorginstelling staan niet vaak direct op het netvlies van cliëntenraden. Toch kan een…

lees verder

Vragenuurtje bezoek verpleeg­huizen

6 juli 2020

Tijdens dit vragenuurtje beantwoordt Thom van Woerkom (coördinator medezeggenschap) vragen van cliëntenraden over de ruimte die er nu is voor bezoek in verpleeghuizen. En hoe je daarover op locatie in…

lees verder

Vragenuurtje bezoek verpleeg­huizen

1 juli 2020

Tijdens dit vragenuurtje beantwoordt Thom van Woerkom (coördinator medezeggenschap) vragen van cliëntenraden over de ruimte die er nu is voor bezoek in verpleeghuizen. En hoe je daarover op locatie in…

lees verder

Basis­cur­sus Wmcz 2018 (online) (VOL)

30 juni 2020

Online Basiscursus Wmcz 2018 Per 1 juli 2020 zijn de Wmcz 2018 en het besluit Wmcz 2018 van kracht: dit betekent veel voor de rechten en plichten van cliëntenraden. Tijdens deze online basiscursus…

lees verder

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.