3 nieuwe pub­licaties medezeg­genschap Jeugdzorg

Geplaatst op 27 mei 2020

Afgelopen maand publiceerde LOC Jeugd 3 nieuwe brochures

Speciaal voor cliëntenraden en bestuurders/management in de jeugdzorg

Het externe netwerk van cliëntenraden in de jeugdzorg

Door zicht te hebben op het speelveld waarbinnen je als cliëntenraad werkt, kun je op de juiste wijze en op de juiste plek invloed uitoefenen op de kwaliteit van de jeugdzorg. Zowel binnen de instelling als daarbuiten. Dat laatste kan nodig zijn als je merkt dat het advies van de cliëntenraad het beleid en de zorg van de instelling overstijgt.

In de brochure Het externe netwerk van de cliëntenraad in de jeugdzorg leggen we uit met welke partijen je te maken kunt hebben. Ook wijzen we op een aantal landelijke programma’s en kennisinstituten die ondersteunend kunnen zijn aan het werk van de cliëntenraad.

Heeft je cliëntenraad behoefte aan ondersteuning bij het opbouwen van een netwerk? Of heb je een vraag over medezeggenschap of het werk van de cliëntenraad? Neem gerust contact op met de Vraagbaak van LOC Jeugd via vraagbaak@loc.nl of 030 284 32 00. Onze adviseurs Jeugd helpen je graag.

Stappenplan voor nieuwe afspraken met de cliëntenraad

Ook bestuurders en management van jeugdzorgaanbieders krijgen te maken met de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). Zij moeten met de cliëntenraad nieuwe afspraken maken over de medezeggenschap. Hoe je dat in 6 stappen doet, lees je in de brochure Stappenplan voor nieuwe afspraken met de cliëntenraad van LOC Jeugd.

Heeft de instelling geen cliëntenraad of andere vorm van medezeggenschap van kinderen, jongeren en ouders, zoals Adviesvangers? De adviseurs van LOC Jeugd helpen bij het opzetten van de medezeggenschap.

Eigen agenda van de cliëntenraad

Als een cliëntenraad om advies wordt gevraagd, volgt de raad de agenda van de instelling. De cliëntenraad kan echter ook zelf agendapunten aandragen en zo het beleid van de instelling actief beïnvloeden. Hoe je tot een eigen agenda komt, lees je in de brochure Eigen agenda van de cliëntenraad van LOC Jeugd.

Kinderen, jongeren en (pleeg)ouders kunnen andere onderwerpen belangrijk vinden dan op de agenda van de instelling staan. Omdat de cliëntenraad de taak heeft om op te komen voor de belangen van de cliënten, moet de raad weten welke onderwerpen cliënten belangrijk vinden. In deze brochure lees je ook hoe de cliëntenraad gericht op zoek kan gaan naar onderwerpen die kinderen, jongeren en (pleegouders belangrijk vinden. En hoe je signalen die je ophaalt omzet in beleid.

Heeft je cliëntenraad ondersteuning nodig bij het vormgeven van de eigen agenda van de raad? Neem contact op met LOC Jeugd via vraagbaak@loc.nl of 030 284 3200. Onze adviseurs Jeugd helpen je graag.

Meer weten?

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese